Sto let javnega zdravja v Sloveniji

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2023.57.4.3261

Ključne besede:

javno zdravje, 100 let, sto let

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Literatura

Eržen, I. (2023). Uvodnik. In P. Vračko & U. Kolar (Eds.), Dosežki v javnem zdravju v Sloveniji. 1., popravljena izdaja. Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Frenk, J. (1993). The new public health. Annual Review of Public Health, 14, 469–490. https://doi.org/10.1146/annurev.pu.14.050193.002345 PMid:8323599

Gabrovec, B. (2020). Javno zdravje: zbrano učno gradivo. Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede. Institute of Medicine, (US), Committee on Assuring the Health of the Public in the 21st Century (2002). The Future of Public's Health in the 21st Century. National Academy Press.

Zaletel - Kragelj, L., Eržen, I., & Premik, M. (2011). Uvod v javno zdravje. Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Katedra za javno zdravje.

Objavljeno

2023-12-18

Kako citirati

Gabrovec, B. (2023). Sto let javnega zdravja v Sloveniji. Obzornik Zdravstvene Nege, 57(4), 236–238. https://doi.org/10.14528/snr.2023.57.4.3261

Številka

Rubrike

Uvodnik