Proučevanje anksioznosti pri zaposlenih zdravstveni negi na področju psihiatrije in študenti zdravstvene nege

Avtorji

  • Urban Bole Psihiatrična bolnišnica Begunje
  • Branko Bregar Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, 1000 Ljubljana; Fakulteta za zdravstvo Jesenice, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2016.50.1.68

Ključne besede:

stres, izgorelost, medicinske sestre, zdravstvo

Povzetek

Uvod: Raziskano je, da se zaposleni v zdravstveni negi pogosto srečujejo z dejavniki za razvoj anksioznosti. Namen raziskave je bil ugotoviti pojavnost znakov anksioznosti med zaposlenimi na področju zdravstvene nege v psihiatriji in med študenti zdravstvene nege. Metode: Za raziskavo je bil uporabljen Burnsov kontrolni seznam anksioznosti. Sodelovalo je 242 anketirancev. Podatki so bili obdelani z uporabo deskriptivne statistike, Levenovega testa, ANOVE, Welchovega testa, analizo Post Hoc in Pearsonovo korelacijo. Rezultati: Ugotovljeno je bilo, da se zaposleni in študenti srečujejo z znaki anksioznosti, med seboj se razlikujejo pri anksioznih mislih (p = 0,039). Med študenti ženskega spola se v večji meri pojavljajo anksiozna občutja (p = 0,046). Anketiranci, ki kadijo redno (p = 0,030) ali občasno (p = 0,020), so bolj dovzetni za anksiozna občutja in telesne znake anksioznosti. Anketiranci, ki svoj ekonomski položaj (p = 0,001) in zdravje (p = 0,0001) zaznavajo slabše, bolj občutijo znake anksioznosti. Diskusija in zaključek: Zaposleni in študenti se pri svojem delu ter kliničnem usposabljanju pogosto srečujejo z dejavniki, ki povzročajo pojavnost anksioznosti. Potrebne bi bile nadaljnje raziskave, predvsem pa bi bilo treba izobraziti zaposlene in študente, da prepoznajo znake ter si tako pomagajo pri premagovanju le-teh.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografije avtorja

Urban Bole, Psihiatrična bolnišnica Begunje

Urban Bole, dipl. zn

Branko Bregar, Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, 1000 Ljubljana; Fakulteta za zdravstvo Jesenice, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice

viš. pred. mag. Branko Bregar, dipl. zn.

Literatura

Ardekani, Z.Z., Kakooei, H., Ayattollahi, S.M., Choobineh, A. & Seraji, G.N., 2008. Prevalence of mental disorders among shift work hospital nurses in Shiraz, Iran. Pakistan Journal of Biological Sciences, 11(12), pp. 1605–1609. http://dx.doi.org/10.3923/pjbs.2008.1605.1609 PMid:18819649

Atindanbila, S., Abasimi, E. & Anim, M., 2012. A study of work related depression, anxiety and stress of nurses at Pantang hospital in Ghana. Research on Humanities and Social Sciences, 2(9), pp. 1–8.

Bégat, I., Ellefsen, B. & Severinsson, E., 2005. Nurses' satisfaction with their work environment and the outcomes of clinical nursing supervision on nurses' experiences of wellbeing - a Norwegian study. Journal of Nursing Management, 13(3), pp. 221–230. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2834.2004.00527.x PMid:15819834

Berkelmans, A., Burton, D., Page, K. & Worrall-Carter, L., 2011. Registered nurses' smoking behaviours and their attitudes to personal cessation. Journal of Advanced Nursing, 67(7), pp. 1580–1590. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2648.2010.05592.x PMid:21366668

Boya, F.O., Demiral, Y., Ergor, A., Akvard, Y. & Whitte, H.D., 2008. Effects of perceived job insecurity on perceived anxiety and depression in nurses. Industrial Health, 4(1), pp. 613–619. http://dx.doi.org/10.2486/indhealth.46.613

Burns, D.D., 2002. Kako smo lahko srečni in zadovoljni. Ljubljana: Založba Mladinska knjiga, pp. 43–45.

Chen, S.C., Hwu, H.G. & Williams, R.A., 2005. Psychiatric nurse's anxiety and cognition in managing psychiatric patients' aggression. Archives of Psychiatric Nursing, 19(3), pp. 141–149. http://dx.doi.org/10.1016/j.apnu.2005.04.006 PMid:15991148

Chernomas, W.M. & Shapiro, C., 2013. Stress, depression and anxiety among undergraduate nursing students. International Journal of Nursing Education Scholarship, 10(1), pp. 255–266. http://dx.doi.org/10.1515/ijnes-2012-0032 PMid:24200536

Cencič, M., 2009. Kako poteka pedagoško raziskovanje: primer empirične neeksperimentalne raziskave. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, p. 49.

Čuk, V. & Klemen, J., 2010. Izgorevanje osebja v zdravstveni negi na psihiatričnem področju. Obzornik zdravstvene nege, 44(3), pp. 179–187.

Flo, E., Pallesen, S., Moen, B.E., Waage, S. & Bjorvatn, B., 2014. Short rest periods between work shifts predict sleep and health problems in nurses at 1-year follow-up. Occupational and Environmental Medicine, 71(8), pp. 555–561. http://dx.doi.org/10.1136/oemed-2013-102007 PMid:24919881

Gao, Y.Q., Pan, B.O., Sun, W., Wu, H., Wang, J.N. & Wang, L., 2012. Anxiety symptoms among Chinese nurses and associated factors: a cross sectional study. BioMed Central Psychiatry, 41(12), pp. 1–9. http://dx.doi.org/10.1186/1471-244x-12-141 PMid:22978466; PMCid:PMC3492072

Gomboc, N., 2010. Vpliv stresa na delovnem mestu – vzroki stresa na delovnem mestu medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v enotah za intenzivno terapijo kirurških in internističnih strok: [diplomsko delo]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, pp. 11–15.

Gili, M., Roca, M., Basu, S., McKee, M. & Stuckler, D., 2013. The mental health risks of economic crisis in Spain: evidence from primary care centres, 2006 and 2010. European Journal of Public Health, 23(1), pp. 103–108. http://dx.doi.org/10.1093/eurpub/cks035 PMid:23132877

Hjorleifsdottir, S.K., Johannsson, S.E., Sundquist, J. & Wandell, P.E., 2007. Self-report anxiety, sleeping problems and pain among Turkish-born immigrants in Sweden. Ethnicity & Health, 12(4), pp. 363–379. http://dx.doi.org/10.1080/13557850701300673 PMid:17701762

Hegney, D.G., Craigie, M., Hemsworth, D., Osseiran-Moisson, R., Aoun, S., Francis K., et al., 2014. Compassion satisfaction, compassion fatigue, anxiety, depression and stress in registered nurses in Australia: study 1 results. Journal of Nursing Management, 22(4), pp. 506–518. http://dx.doi.org/10.1111/jonm.12160 PMid:24175955

Huang, LB., Tsai, M.C., Chen, C.Y. & Hsu, S.C., 2013. The effectiveness of light/dark exposure to treat insomnia in female nurses undertaking shift work during the evening/night shift. Journal of Clinical Sleep Medicine, 9(7), pp. 641–646. http://dx.doi.org/10.5664/jcsm.2824

Jamal, M., Willem, Van der Does A.J., Cuijpers, P. & Penninx, B.W., 2012. Association of smoking and nicotine dependence with severity and course of symptoms in patients with depressive or anxiety disorder. Drug Alcohol Dependence, 126(1–2), pp. 138–146. http://dx.doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2012.05.001 PMid:22633368

Karanikola, M.N. & Papathanassoglou, E.E., 2013. Exploration of the burnout syndrome occurrence among mental health nurses in Cyprus. Archives of Psychiatric Nursing, 27(6), pp. 319–326. http://dx.doi.org/10.1016/j.apnu.2013.08.004 PMid:24238013

Khademalhosseini, Z., Ahmadi, J. & Khademalhosseini, M., 2015. Prevalence of smoking, and its relationship with depression, and anxiety in a sample of Iranian high school students. Pharmacovigilance and Drug Safety, 1(1), pp. 1–7.

Kayalha, H., Yazdi, Z., Rastak, S. & Dizaniha, M., 2013. Obvious and hidden anxiety and the related factors in operating room nurses employed in general hospital, Qazvin, Iran: a cross-sectional study. Global Journal of Health Science, 5(6), pp. 202–208. http://dx.doi.org/10.5539/gjhs.v5n6p202 PMid:24171889

Koprivnikar, H., 2012. Trendi v kajenju tobaka. In: Jeriček Klanšček, H., Koprivnikar, H., Zupančič, T., Pucelj, V. & Bajt, M. eds. Spremembe v vedenjih, povezanih z zdravjem mladostnikov v Sloveniji v obdobju 2002–2010. Ljubljana: Katedra za javno zdravje, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Inštitut za varovanje zdravja RS, pp. 165–182.

Kenney, S.R., Napper, L.E. & LaBrie, J.W., 2014. Social anxiety and drinking refusal self-efficacy moderate the relationship between drinking game participation and alcohol-related consequences. The American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 40(5), pp. 388–394. http://dx.doi.org/10.3109/00952990.2014.920849 PMid:25192207; PMCid:PMC4331114

Lee, J., Daffern, M., Ogloff, J.R. & Martin, T., 2015. Towards a model for understanding the development of posttraumatic stress and general distress in mental health nurses. International Journal of Mental Health Nursing, 24(1), pp. 49–58.

http://dx.doi.org/10.1111/inm.12097 PMid:25279764

Mark, G. & Smith, A.P., 2012. Occupational stress, job characteristics, coping, and the mental health of nurses. British Journal of Health Psychology, (3), pp. 505–521. http://dx.doi.org/10.1111/j.2044-8287.2011.02051.x PMid:22107162

Magnavita, N. & Heponiem, T., 2012. Violence towards health care workers in a Public Health Care Facility in Italy: a repeated cross-sectional study. BioMed Central Health Services Research, 2(12), p. 108. http://dx.doi.org/10.1186/1472-6963-12-108 PMid:22551645; PMCid:PMC3464150

Melincavage, S.M., 2011. Student nurses' experiences of anxiety in the clinical setting. Nurse Education Today, 31(8), pp. 785–789. http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2011.05.007 PMid:21641701

Melo, K. , Williams, B. & Ross, C., 2010. The impact of nursing curricula on clinical practice anxiety. Nurse Education Today, 30(8), pp. 773–778. http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2010.02.006 PMid:20381219

Moylan, S., Jacka, F.N., Pasco, J.A. & Berk, M., 2013. How cigarette smoking may increase the risk of anxiety symptoms and anxiety disorders: a critical review of biological pathways. Behavioural Brain Research, 3(3), pp. 302–326. http://dx.doi.org/10.1002/brb3.137 PMid:23785661; PMCid:PMC3683289

Nooryan, K., Gasparyan, K., Sharif, F. & Zoladl, M., 2012. Controlling anxiety in physicians and nurses working in intensive care units using emotional intelligence items as an anxiety management tool in Iran. International Journal of General Medicine, 5, pp. 5–10. http://dx.doi.org/10.2147/IJGM.S25850 PMid:22259255; PMCid:PMC3259021

O'Donovan, G., 2009. Smoking prevalence among qualified nurses in the Republic of Ireland and their role in smoking cessation. International Nursing Review, 56(2), pp. 230–236. http://dx.doi.org/10.1111/j.1466-7657.2008.00700.x PMid:19646173

Portela, L.F., Rotenberg, L. & Waissmann, W., 2004. Selfreported health and sleep complaints among nursing personnel working under 12h night and day shifts. Chronobiology International, 21(6), pp. 859–-870. http://dx.doi.org/10.1081/CBI-200038513 PMid:15646233

Peters, L., Cant, R., Payne, S., O'Connor, M., McDermott, F. & Hood, K., 2013. How death anxiety impacts nurses' caring for patients at the end of life: a review of literature. The Open Nursing Journal, 7, pp. 14–21. http://dx.doi.org/10.2174/1874434601307010014 PMid:23400515; PMCid:PMC3565229

Selič, P., 2010. Stres in izgorelost: kako je mogoče razumeti in uporabiti podatke o izgorelosti na primarni ravni zdravstvenega varstva. In: Bregar, B. & Novak Peterka, J. eds. Kako zmanjšati stres in izgorevanje na delovnem mestu: zbornik prispevkov z recenzijo. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji, pp. 7–18.

Spence, S.H., Najman, J.M., Bor, W., O'Callaghan, M.J. & Williams, G.M., 2002. Maternal anxiety and depression, poverty and marital relationship factors during early childhood as predictors of anxiety and depressive symptoms in adolescence. Journal of Child Psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines, 43(4), pp. 457–469. http://dx.doi.org/10.1111/1469-7610.00037 PMid:12030592

Stathopoulou, H., Karanikola, M.N., Panagiotopoulou, F. & Papathanassoglou, E.D., 2011. Anxiety levels and related symptoms in emergency nursing personnel in Greece. Journal of Emergency Nursing, 37(4), pp. 314–320. http://dx.doi.org/10.1016/j.jen.2010.03.006 PMid:21411392

Szpak, J.L. & Kameg, K.M., 2013. Simulation decreases nursing student anxiety prior to communication with mentally ill patients. Clinical Simulation in Nursing, 9(1), pp. 13–19. http://dx.doi.org/10.1016/j.ecns.2011.07.003

Ulas, T., Buyukhatipoglu, H., Kirhan, I., Dal, M.S. & Eren, M.A., 2013. The effect of day and night shifts on oxidative stress and anxiety symptoms of the nurses. European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 16(5), pp. 594–599.

Taghinejad, H., Suhrabi, Z., Kikhavani, S., Jaafarpour, M. & Azadi, A., 2014. Occupational mental health: a study of workrelated mental health among clinical nurses. Journal of Clinical and Diagnostic Research, 8(9), pp. 1–3.

Yada, H., Abe, H., Omori, H., Matsuo, H., Masaki, O., Ishida, Y., et al., 2014. Differences in job stress experienced by female and male Japanese psychiatric nurses. International Journal of Mental Health Nursing, 23(5), pp. 468–476. http://dx.doi.org/10.1111/inm.12080 PMid:24894127

Øyane, N.M., Pallesen, S., Moen, B.E., Akerstedt, T. & Bjorvatn, B., 2013. Associations between night work and anxiety, depression, insomnia, sleepiness and fatigue in a sample of Norwegian nurses. PloS one, 7(8), pp. 1–8. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0070228

Objavljeno

2016-03-26

Kako citirati

Bole, U., & Bregar, B. (2016). Proučevanje anksioznosti pri zaposlenih zdravstveni negi na področju psihiatrije in študenti zdravstvene nege. Obzornik Zdravstvene Nege, 50(1). https://doi.org/10.14528/snr.2016.50.1.68

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >> 

##plugins.generic.recommendBySimilarity.heading##

##plugins.generic.recommendBySimilarity.advancedSearchIntro##