Razumevanje odnosa reševalcev do pacientov, ki so samomorilno ogroženi

Avtorji

  • Barbara Rant
  • Branko Bregar Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, 1000 Ljubljana/ Fakulteta za zdravstvo Jesenice, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2014.48.3.24

Ključne besede:

samomor, nujna medicinska pomoč, nasilni pacient, zdravstvena nega

Povzetek

Uvod: Ključnega pomena pri preprečevanju samomora je pravočasna intervencija ekipe nujne medicinske pomoči. Kakovost obravnave je v veliki meri determinirana z odnosom reševalcev do samomora. Raziskovalno vprašanje je, kako doživljajo in kakšen odnos imajo člani ekip nujne medicinske pomoči do samomorilno ogroženih. Metode: Raziskava temelji na kvalitativni metodi, uporabljena je bila deskriptivna tematska analiza. Podatki so bili zbrani s pomočjo polstrukturiranih intervjujev desetih namensko izbranih reševalcev. Analiza empiričnega gradiva je bila izvedena po smernicah utemeljene teorije. Rezultati: Identificiranih je bilo šest kategorij, ki s pripadajočimi kodami omogočajo razumevanje odnosa v raziskavo vključenih reševalcev do pacientov po poskusu samomora. V raziskavo vključeni reševalci se pri delu s pacienti po poskusu samomora soočajo z različnimi neprijetnimi čustvi. Med obravnavo pacientov, ki so samomorilno ogroženi ali so po poskusu samomora, se soočajo z dilemo, predvsem pri tistih, ki odklanjajo pomoč ali so agresivni. Skušajo jim pomagati na različne načine na podlagi subjektivne ocene ogroženosti ter izkušenj, toda za delo z njimi jim še vedno manjka potrebnega znanja, predvsem s področja komunikacije. Diskusija in zaključki: Odnos udeležencev raziskave do pacientov, ki so samomorilno ogroženi ali so po poskusu samomora, temelji predvsem na čustveni komponenti njihovega dela. Raziskava pokaže, da se pri udeležencih raziskave pojavlja odklonilen odnos, vendar ta ni trajen, pojavlja se le v določenih pogojih, odvisnih od dejavnikov, kot so: ogrožanje drugih, nasilje pacientov, podpora drugih služb in ostalo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografije avtorja

Barbara Rant

dipl. m. s.

Branko Bregar, Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, 1000 Ljubljana/ Fakulteta za zdravstvo Jesenice, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice

viš. pred., dipl. zn.

Literatura

Bertolote, J.M. & Fleischmann, A., 2002. A global perspective in the epidemiology of suicide. Suicidiologi,7(2), pp.6-8. Available at: http://iasp.info/pdf/papers/Bertolote.pdf [27. 9. 2012].

Bregar, B., 2012. Obravnava samomorilno ogroženega pacienta. Obzornik zdravstvene nege, 46(1), pp. 67–75.

Bregar, B., Peterka Novak, J. & Možgan, B., 2011. Doživljanje stresa pri zaposlenih v zdravstveni negi na področju psihiatrije. Obzornik zdravstvene nege, 45(4), pp. 253–62.

Carmona-Navarro, M.C. & Pichardo-Martínez, M.C., 2012. Attitudes of nursing professionals towards suicidal behavior: influence of emotional intelligence. Revista Latino-Americana de Enfermagem, 20(6), pp. 1161–1168. http://dx.doi.org/10.1590/S0104-11692012000600019, PMid:23258730

Chan, S.W., Chien, W.T. & Tso, S., 2009. Evaluating nurses' knowledge, attitude and competency after an education programme on suicide prevention. Nurse Education Today, 29(7), pp. 763–769. http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2009.03.013, PMid:19428159

Er, G., Şimşek, Z. & Aker, A.T., 2013 Developing an attitude scale towards attempted suicide cases for evaluating emergency medical teams (ASETSA)]. Turkish Journal of Psychiatry, 24(4), pp. 260-265. PMid:24310093

Groleger, U., 2009. Samomorilno vedenje. In: Pregelj, P. & Kobentar, R., eds. Zdravstvena nega in zdravljenje motenj v duševnem zdravju: učbenik. Ljubljana: Psihiatrična klinika Ljubljana, pp. 295–302.

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije. Ob svetovnem dnevu preprečevanja samomora 2011: večkulturne družbe predstavljajo poseben izziv.Available at:

http://www.ivz.si/mediji/sporocila_za_javnost?pi=21&_21_view=item&_21_newsid=1719&pl=85-21.0.[6. 4. 2012].

Kalin, K., 2012. Svetovni dan preprečevanja samomora 2012. Statistični urad Republike Slovenije.Available at: http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=4953[3. 1. 2013].

Karanikolos. M., Mladovsky, P., Cylus, J., Thomson, S., Basu, S., Stuckler, D., et al., 2013. Financial crisis, austerity, and health in Europe. Lancet, 381(9874), pp. 1323–1331. http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60102-6, PMid:23541059

Kerrison, S.A. & Chapman, R., 2007. What general emergency nurses want to know about mental health patients presenting to their emergency department. Accident and Emergency Nursing, 15(1), pp. 48-55. http://dx.doi.org/10.1016/j.aaen.2006.09.003, PMid:17198753

Koller, G., Preuss, U.W., Bottlender, M., Wenzel, K. & Soyka. M, 2002. Impulsivity and aggression as predictors of suicide attempts in alcoholics. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, 252(4), pp. 155–160. http://dx.doi.org/10.1007/s00406-002-0362-9, PMid:12242575

Korošec Jagodic, H., Rokavec, T., Agius, M., & Pregelj, P., 2013. Availability of mental health service providers and suicide rates in Slovenia: a nationwide ecological study. Croation Medical Journal, 54(5): pp. 444–452. http://dx.doi.org/10.3325/cmj.2013.54.444, PMid:24170723; PMCid:PMC3816558

Kregar, B., 2012. Obravnava agresivnega pacienta v nujni medicinski pomoči: diplomsko delo. Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, p. 55.

Marshall, B., Cardon, P., Poddar, A. & Fontenot, R., 2013. Does sample size matter in qualitative research: a review of qualitative interviews in is research. Journal of Computer Information Systems, 54(1), pp. 11–22.

Marušič, A. & Zorko, M., 2003. Slovenski samomor skozi prostor in čas. In: Marušič, A. & Roškar, S., eds. Slovenija s samomorom ali brez. Ljubljana: Državna založba Slovenije, pp. 10–20.

McAllister, M., Creedy, D., Moyle, W. & Farrugia, C., 2002. Nurses' attitudes towards clients who self-harm. Journal of Advanced Nursing, 40(5), pp. 578–586. PMid:12437607

McDaid, D., Quaglio, G., Correia de Campos, A., Dario, C., Van Woensel, L., Karapiperis, T., et al. 2013. Health protection in times of economic crisis: challenges and opportunities for Europe. Journal of Public Health Policy. 34(4), pp. 489-501. http://dx.doi.org/10.1057/jphp.2013.35, PMid:23986120

Mesec, B., 1998. Uvod v kvalitativno raziskovanje v socialnem delu. Ljubljana: Visoka šola za socialno delo.

Modesto-Lowe, V., Brooks, D. & Ghani, M., 2006. Alcohol dependence and suicidal behavior: from research to clinical challenges. Harvard Review of Psychiatry,14(5), pp. 241–248. http://dx.doi.org/10.1080/10673220600975089, PMid:16990169

Osafo, J., Knizek, B.L., Akotia, C.S. & Hjelmeland H., 2012. Attitudes of psychologists and nurses toward suicide and suicide prevention in Ghana: a qualitative study. International Journal of Nursing Studies, 49(6), pp. 691-700. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2011.11.010, PMid:22177569

Ouzouni, C. & Nakakis, K., 2009. Attitudes towards attempted suicide: the development of a measurement tool. Health Science Journal, 3(4), pp. 222–231. Available at: http://www.hsj.gr/volume3/issue4/345.pdf[2. 7. 2014].

Polit, D.F. & Beck, C.T., 2012. Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, pp. 229–232.

Pompili, M., Vichi. M., Innamorati, M., Lester, D., Yang, B., De Leo D, et al., 2014. Suicide in Italy during a time of economic recession: some recent data related to age and gender based on a nationwide register study. Health & Social Care in the Community, 22(4), pp. 361-367. http://dx.doi.org/10.1111/hsc.12086, PMid:24313850

Regehr, C., Goldberg, G. & Hughes, J., 2002. Exposure to human tragedy, empathy, and trauma in ambulance paramedics. American Journal of Orthopsychiatry, 72(4), pp. 505–13. http://dx.doi.org/10.1037/0002-9432.72.4.505, PMid:15792036

Roškar, S., 2009. Senca na sončni strani Alp. In: Tančič, A., Poštuvan, V. & Roškar, S., eds. Spregovorimo o samomoru med mladimi. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, pp. 17–20.

Saunders, K.E., Hawton, K., Fortune, S. & Farrell. S., 2012. Attitudes and knowledge of clinical staff regarding people who self-harm: a systematic review. Journal of Affective Disorders, 139(3), pp. 205–216. http://dx.doi.org/10.1016/j.jad.2011.08.024, PMid:21925740

Sayumporn, W., Gallagher, S., Brown, P., Evans, J., Flynn, V., & Lopez, V., 2012. The perception of nurses in their management of patients experiencing anxiety. Journal of Nursing Education and Practice, 2(3), pp. 25-45. http://dx.doi.org/10.5430/jnep.v2n3p38

Selič, P., 2010. Stres in izgorelosti: kako je mogoče razumeti in uporabiti podatke o izgorelosti n primarni ravni zdravstvenega varstva. In: Bregar, B. & Peterka Novak, J., eds. Kako zmanjšati stres in izgorevanje na delovnem mestu: zbornik prispevkov z recenzijo. Seminar Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji, Ljubljana, 12. november, 2010. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji, pp. 7–19.

Stuckler, D., Basu, S., Suhrcke, M. & McKee, M., 2009. The health implications of financial crisis: a review of the evidence. The Ulster Medical Journal, 78(3), pp. 142–145. PMid:19907678; PMCid:PMC2773609

Sun, F.K., Long, A. & Boore, J., 2007. The attitudes of casualty nurses in Taiwan to patients who have attempted suicide. Journal of Clinical Nursing, 16(2), pp. 255–263. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2702.2005.01479.x, PMid:17239060

Sun, F.K., Long, A., Boore, J. & Tsao, L.I., 2005. Suicide: a literature review and its implications for nursing practice in Taiwan. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 12(4), pp. 447–455. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2850.2005.00863.x, PMid:16011500

Suokas, J., Suominen, K. & Lönnqvist, J., 2008. Psychological distress and attitudes of emergency personnel towards suicide attempters. Nordic Journal of Psychiatry, 62(2), pp. 144–146. http://dx.doi.org/10.1080/08039480801983547, PMid:18569778

Suokas, J., Suominen, K. & Lönnqvist, J., 2009. The attitudes of emergency staff toward attempted suicide patients: a comparative study before and after establishment of a psychiatric consultation service. Crisis, 30(3), pp. 161–165. http://dx.doi.org/10.1027/0227-5910.30.3.161, PMid:19767272

Urbanc, M., 2008. Raba utemeljevalne teorije in programa atlas.ti v geografiji. Geografski vestnik, 80(1), pp. 127–137.

Valetič, Ž., 2009. Samomor: večplastni fenomen. Maribor: Ozara Slovenija, p. 30.

Vogrinc, J., 2008. Kvalitativno raziskovanje na pedagoškem področju. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, p. 30.

Vrdelja, M., 2013. Svetovni dan preprečevanja samomora 2013: Stigma - pomembna ovira pri preprečevanju samomora. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje. Available at: http://www.ivz.si/Mp.aspx?ni=86&pi=3&_3_id=2346&_3_PageIndex=0&_3_groupId=241&_3_newsCategory=&_3_action=ShowNewsFull&pl=86-3.0 [9. 7. 2014].

Weaver, J. & Wright, D., 2009. Histories of suicide. Internationale Perspectives on Self-Destruction in the Modern World. Toronto: University of Toronto Press, pp. 4–9.

Zakon o duševnem zdravju (ZDZdr), 2008. Uradni list Republike Slovenije št. 77.

Objavljeno

2014-09-20

Kako citirati

Rant, B., & Bregar, B. (2014). Razumevanje odnosa reševalcev do pacientov, ki so samomorilno ogroženi. Obzornik Zdravstvene Nege, 48(3). https://doi.org/10.14528/snr.2014.48.3.24

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >> 

##plugins.generic.recommendBySimilarity.heading##

##plugins.generic.recommendBySimilarity.advancedSearchIntro##