Odnos medicinskih sester do pacienta, odvisnega od prepovedanih drog

integrativni pregled literature

Avtorji

  • Amal Perviz Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem, Slovenija
  • Urban Bole Psihiatrična bolnišnica Idrija, Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija, Slovenija
  • Branko Bregar Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, Chengdujska 45, 1260 Ljubljana, Slovenija in Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice, Slovenija https://orcid.org/0000-0002-2341-2732

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2021.55.2.2961

Ključne besede:

stigma, medicinske sestre, zloraba, psihoaktivne substance, psihoaktivne snovi

Povzetek

Uvod: Odnos medicinskih sester do pacientov, odvisnih od prepovedanih drog, je dejavnik, ki vpliva tako na izid zdravljenja kot na rehabilitacijo pacientov, odvisnih od prepovedanih drog. Namen raziskave je bil raziskati odnos medicinskih sester do zdravstvene obravnave pacientov, odvisnih od prepovedanih drog.
Metode: Uporabili smo analizo in sintezo pregleda dokazov iz zbirk podatkov CINAHL, ProQuest Dissertations & Theses Global, SpringerLink, WILEY in PubMed. Omejitvena kriterija iskanja sta bila: objava članka med letoma 2008 in 2018 ter dostopnost celotnega besedila članka v angleščini. Oblikovan je bil konceptualni model PICOT s ključnimi besedami: »nurses«, »substance use disorders«, »attitudes«. Ocena kakovosti dokazov je prikazana v hierarhiji dokazov. Podatki so bili obdelani s tematsko analizo.
Rezultati: V končni pregled je bilo vključenih 18 izbranih ustreznih člankov, identificiranih je bilo 68 kod, ki so združene v pet vsebinskih kategorij: (1) dejavniki vpliva na negativen medosebni odnos; (2) dejavniki vpliva na pozitivnejši medosebni odnos; (3) psihopatološki, vedenjski in drugi dejavniki tveganja na strani pacienta, ki imajo pomen za kakovost medosebnega odnosa; (4) posledice neustreznega odnosa medicinskih sester za zdravstveno obravnavo pacientov; (5) ukrepi za preprečevanje predsodkov in stigmatizacije pacientov, odvisnih od prepovedanih drog.
Diskusija in zaključek: Raziskava potrjuje negativni odnos medicinskih sester do pacientov, odvisnih od prepovedanih drog. Določeni dejavniki so povezani tako z negativnim kot s pozitivnim odnosom medicinskih sester do teh pacientov. Njihovo proučevanje in posledice za zdravstveno oskrbo pacientov, odvisnih od prepovedanih drog, pa zahtevajo dodatne raziskave.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Literatura

Adams, L. Y. (2017). Peplau's contributions to psychiatric and nursing knowledge. International Journal of Mental Health and Addiction, 1(1), 10–18.

Aveyard, H. (2019). Doing a literature review in health and social care. New York: Open University Press.

Bregar, B. (2008). Vpliv stereotipov na kvaliteto odnosov pri delu z odvisnimi od prepovedanih drog. In B. Možgan (Ed.), Obravnava bolnika, odvisnega od prepovedanih drog: zbornik prispevkov, Ljubljana, 18. april 2008 (pp. 150–163). Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji.

Bregar, B., & Verbič, M. (2009). Zdravstvena nega pacienta, odvisnega od prepovedanih drog. In P. Pregelj & R. Kobentar (Eds.), Zdravstvena nega in zdravljenje motenj v duševnem zdravju: učbenik (pp. 155–162). Ljubljana: Rokus Klett.

Bregar, B. (2010). Učinkovita zdravstvena obravnava odvisnega pacienta. In B. Bregar & R. Sotler (Eds.), Delo z odvisnimi: povezovanje primarnega s sekundarnim zdravstvenim varstvom (pp. 46–50). Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji.

Bregar, B. (2012). Odvisnost od trdih drog: Izziv ali problem. In A. Posavec (Ed.), Droge prepoznavanje in ukrepanje v predbolnišnični nujni medicinski pomoči, Rogla, 20. in 21. april 2012 (pp. 19–26). Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Sekcija reševalcev v zdravstvu.

Cheatle, M., Comer, D., Wunsch, M., Skoufalos, A., & Reddy, Y. (2014). Treating pain in addicted patients: Recommendations from an expert panel. Population Health Management, 17(2), 79–89. https://doi.org/10.1089/pop.2013.0041 PMid:2413834;PMCid:PMC3996998

Chorlton, E., Smith, I., & Jones, S. A. (2015). Understanding how people who use illicit drugs and alcohol experience relationships with psychiatric inpatient staff. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 50(1), 51–58. https://doi.org/10.1007/s00127-014-0920-2 PMid:25008543

Chu, C., & Galang, A. (2013). Hospital nurses' attitudes toward patients with a history of illicit drug use. The Canadian Nurse, 109(6), 29–33.

Crapanzano, K., Vath, R. J., & Fisher, D. (2014). Reducing stigma towards substance users through an educational intervention: Harder than it looks. Academic Psychiatry, 38(4), 420–425. https://doi.org/10.1007/s40596-014-0067-1 PMid:24619913

El Rasheed, H., El Sheikh, A., El Missiry, M., Marwa, A., Hisham, H., & Nihal, A. (2016). Addiction stigma among mental health professionals and medical students in Egypt. Addictive Disorders & Their Treatmen, 15(4), 165–174. https://doi.org/10.1097/ADT.0000000000000090

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (2018). European Drug Report 2018: Trends and developments. Publications Office of the European Union.

Feeg, V. D., Prager, L. S., Moylan, L. B., Smith, K. M., & Cullinan, M. (2014). Predictors of mental illness stigma and attitudes among college students: Using vignettes from a campus common reading program. Issues in Mental Health Nursing, 35(9), 694–703. https://doi.org/10.3109/01612840.2014.892551 PMid:25162192

Ford, R. (2011). Interpersonal challenges as a constraint on care: The experience of nurses' care of patients who use illicit drugs. Contemporary Nurse, 37(2), 241–252. https://doi.org/10.5172/conu.2011.37.2.241 PMid:21692595

Ford, R., Bammer G., & Becker N. (2008). The determinants of nurses' therapeutic attitude to patients who use illicit drugs and implications for workforce development. Journal of Clinical Nursing, 17(18), 2452–2462. https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2007.02266.x PMid:18547349

Goffman, E. (1963). Stigma: Notes on the management of spoiled identity. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 20–38. Howard, V., & Holmshaw, J., 2010. Inpatient staff perceptions in providing care to individuals with co-occurring mental health problems and illicit substance use. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 17(10), 862–872. https://doi.org/10.1111/j.1365-2850.2010.01620.x PMid:21078001

Herman, M. A., & Roberto, M., 2010. The addicted brain: Understanding the neurophysiological mechanisms of addictive disorders. Frontiers in Iintegrative Neuroscience, (9)8. https://doi.org/10.3389/fnint.2015.00018 PMid:25852502; PMCid:PMC4365688

Lohman, D., Schleifer, R., & Amon, J. J., 2010. Access to pain treatment as a human right. BMC medicine, 8(8), 1–9. https://doi.org/10.1186/1741-7015-8-8 PMid:20089155; PMCid:PMC2823656

Lovi, R., & Barr, J. (2009). Stigma reported by nurses related to those experiencing drug and alcohol dependency: A phenomenological Giorgi study. Contemporary Nurse, 33(2), 166–178. https://doi.org/10.5172/conu.2009.33.2.166 PMid:19929161

Melnyk, B. Z., & Fineout-Overholt, E. (2015). Evidence-based practice in nursing & healthcare: A guide to best practice. Philadelphia: Wolters Kluwer Health.

Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., & PRISMA Group. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement. PLOS Medicine, 6(7), Article e1000097. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097 PMid:19621072; PMCid:PMC2707599

Monks, R., Topping, A., & Newell, R. (2013). The dissonant care management of illicit drug users in medical wards, the views of nurses and patients: A grounded theory study. Journal of Advanced Nursing, 69(4), 935–946. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2012.06088.x PMid:22776007

Morgan, B. D. (2014). Nursing attitudes toward patients with substance use disorders in pain: Pain management nursing. Official Journal of the American Society of Pain Management Nurses, 15(1), 165–175. https://doi.org/10.1016/j.pmn.2012.08.004 PMid:24602434

Morley, G., Briggs, E., & Chumbley, G. (2015). Nurses' experiences of patients with substance-use disorder in pain: A phenomenological study. Pain Management Nursing, 16(5), 701–711. https://doi.org/10.1016/j.pmn.2015.03.005 PMid:25979457

Natan, M. B., Beyil, V., & Neta, O. (2009). Nurses' perception of the quality of care they provide to hospitalized drug addicts: Testing the theory of reasoned action. International Journal of Nursing Practice, 15(6), 566–573. https://doi.org/10.1111/j.1440-72X.2009.01799.x PMid:19958412

Neville, K., & Roan, N., 2014. Challenges in nursing practice: nurses' perceptions in caring for hospitalized medical-surgical patients with substance abuse/dependence. The Journal of Nursing Administration, 44(6), 339–346. https://doi.org/10.1097/NNA.0000000000000079 PMid:24835142

Nilsen, S. L., Stone, W. L., & Burleson, S. L. (2013). Identifying medical-surgical nursing staff perceptions of the drug-abusing patient. Journal of Addictions Nursing, 24(3), 168–172. https://doi.org/10.1097/JAN.0b013e3182a4cb9c PMid:24621546

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2012). Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing practice (9th Ed.). Lippincott, Williams & Wilkins, Philadelphia.

Pauly, B. B., McCall, J., Browne, A. J., Parker, J., & Mollison, A. (2015). Toward cultural safety: Nurse and patient perceptions of illicit substance use in a hospitalized setting. ANS Advances in Nursing Science, 38(2), 121–135. https://doi.org/10.1097/ANS.0000000000000070 PMid:25932819

Rao, H., Mahadevappa, H., Pillay, P., Sessay, M., Abraham, A., & Luty, J. (2009). A study of stigmatized attitudes towards people with mental health problems among health professionals. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 16(3), 279–284. https://doi.org/10.1111/j.1365-2850.2008.01369.x PMid:19291157

Ronzani, T. M., Higgins-Biddle, J., & Furtado, E. F., (2009). Stigmatization of alcohol and other drug users by primary care providers in Southeast Brazil. Social Science & Medicine, 69(7), 1080–1084. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2009.07.026 PMid:19692163

Russell, R., Ojeda, M. M., & Ames, B. (2017). Increasing RN perceived competency with substance use disorder patients. The Journal of Continuing Education in Nursing, 48(4), 175–183. https://doi.org/10.3928/00220124-20170321-08 PMid:28362465

Sambolić, D. (2013). Odnos zaposlenih v zdravstveni negi do uporabnikov prepovedanih drog (diplomsko delo). Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice, Jesenice.

Shaw, M. R., Smith, C. L., Heberman, M., Howell, D., Flemig, S., & Roll, J. M. (2016). Nurses' perceptions of caring for childbearing women who misuse opioids. The American Journal of Maternal/Child Nursing, 41(1), 37–42. https://doi.org/10.1097/NMC.0000000000000208 PMid:26658534

Sleeper, J. A., & Bochain, S. S. (2013). Stigmatization by nurses as perceived by substance abuse patients: A phenomenological study. Journal of Nursing Education and Practice, 3(7), 92–98. https://doi.org/10.5430/jnep.v3n7p92

Saldana, J. (2015). An introduction of codes and coding: The coding manual for qualitative researchers (pp. 1–43). SAGA.

Van Boekel, L. C., Brouwers, E. P. M., Van Weeghel, J., & Garretsen, H. F. L. (2013). Stigma among health professionals towards patients with substance use disorders and its consequences for healthcare delivery: Systematic review. Drug and Alcohol Dependence, 131(1/2), 23–35. https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2013.02.018 PMid:23490450

Volkow, N. D., Koob, G. F., & McLellan, A. T. (2016). Neurobiologic advances from the brain disease model of addiction. The New England Journal of Medicine, 374(4), 363–371. https://doi.org/10.1056/NEJMra1511480 PMid:26816013; PMCid:PMC6135257

Prenosi

Objavljeno

2021-06-21 — posodobljeno 2021-06-21

Verzije

Kako citirati

Perviz, A., Bole, U., & Bregar, B. (2021). Odnos medicinskih sester do pacienta, odvisnega od prepovedanih drog: integrativni pregled literature. Obzornik Zdravstvene Nege, 55(2), 113–124. https://doi.org/10.14528/snr.2021.55.2.2961

Številka

Rubrike

Pregledni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >> 

##plugins.generic.recommendBySimilarity.heading##

##plugins.generic.recommendBySimilarity.advancedSearchIntro##