Prispevek etnografije k boljšemu razumevanju dela medicinskih sester: primerjalna ocena treh etnografij v zdravstveni negi

  • Fiona Murphy Associate Professor, College of Human & Health Sciences, Swansea University, United Kingdom and Associate Professor on College of Nursing Jesenice, Slovenia
  • Pauline Griffiths Postgraduate Diploma in Health Care Law, Associate Professor, College of Human & Health Sciences, Swansea University, United Kingdom
  • Joy Merrell Professor, College of Human & Health Sciences, Swansea University, United Kingdom and Associate Professor on College of Nursing Jesenice, Slovenia
Ključne besede: opazovanje z udeležbo, raziskovalne metode, intenzivna nega, ginekologija, nujni sprejem bolnika

Povzetek

Uvod: Prispevek o raziskovalnih metodah predstavlja vlogo etnografije in še posebej etnografski proces opazovanja, odkrivanja in razumevanja področja zdravstvene nege z udeležbo opazovalcev.

Metode: Avtorice utemeljujejo pomen etnografije za delo medicinskih sester z izsledki treh etnografskih empiričnih raziskav z udeležbo opazovalcev. Raziskave so potekale eno leto v treh različnih bolnišničnih okoljih v Walesu (Združeno kraljestvo) – na oddelku za intenzivno nego, na ginekološkem in sprejemnem oddelku. Raziskava sledi principom etnografske metode kvalitativnega raziskovanja, kjer je ključnega pomena opazovanje kulturnih obeležij z udeležbo, izvajanje intervjujev in analiza dnevnih zapisov, kar omogoča poglobljeno razumevanje ljudi in vpogled v družbeni in organizacijski kontekst.

Rezultati: Rezultati raziskave opozarjajo, da lahko etnografija pripomore k boljšemu razumevanju vsakodnevnega dela medicinskih sester, predvsem zaradi narave dela ter dvojnosti in nasprotij, ki sta ključni značilnosti  zdravstvene nege.

Diskusija in zaključek: Uvajanje etnografskih metod raziskovanja se utemeljuje z novim razumevanjem zdravstvene nege v praksi, ki se odvija v negotovem, nepredvidljivem okolju zdravstvene oskrbe, ki ga pogosto zaznamuje tudi pomanjkanje ustreznih kadrovskih in finančnih virov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Allen, D., 2004. Re-reading nursing and re-writing practice: towards an empirically based reformulation of the nursing mandate. Nursing Inquiry, 11 (4), pp. 271-283. http://dx.doi.org/10.1111/j.1440-1800.2004.00234.x, PMid:15601415

Atkinson, P. & Hammersley, M., 1994. Ethnography and participant observation. In: Denzin, N. & Lincoln, Y. eds. Handbook of qualitative research. London: Sage, pp. 248-259.

Brewer, J. 2000. Ethnography. Buckingham: Open University Press, pp. 11-26.

Brink, P. & Edgecombe, N., 2003. What is becoming of ethnography? Qualitative Health Research, 13 (2), pp. 1028-1030. http://dx.doi.org/10.1177/1049732303253542, PMid:14502967

Delamont, S., 2007. Ethnography and participant observation. In: Seale, C., Gobo, G., Gubrium J. & Silverman, D. eds. Qualitative research practice. London: Sage, pp. 205-217.

Geertz, C., 1993. The interpretation of cultures. London: Hutchinson, pp. 5-8.

Gerrish, K., 1997. Being a ‘marginal’ native: dilemmas of the participant observer. Nurse Researcher, 5 (1), pp. 25-34.

Gerrish, K., 2003. Self and others: the rigour and ethics of insider ethnography. In: Latimer, J. ed. Advanced qualitative research in nursing. Oxford: Blackwell, pp. 77-94.

Gobo, G., 2008. Doing ethnography. Los Angeles: Sage, pp. 201-213.

Gold, R., 1958. Roles in sociological field observation. Social Forces, 36 (3), pp. 217-223. http://dx.doi.org/10.2307/2573808, Green, J. & Thorogood, N., 2013. Qualitative methods for health research. London: Sage, p. 23. PMCid:PMC3707789

Griffiths, P., 2011. A community of practice: the nurses’ role on a medical assessment unit . Journal of Clinical Nursing, 20 (1-2), pp. 247-254. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2702.2009.03135.x, PMid:20626529

Hammersley, M. & Atkinson, P., 2007. Ethnography: principles and practice. 3rd ed. London: Routledge, pp. 1-19.

Hammersley, M., 1992. What’s wrong with ethnography? London: Routledge, pp. 5-10.

Holloway, I. & Wheeler, S., 2010. Qualitative research in nursing. 3rd ed. Oxford: Blackwell Science, p. 153.

Johnson, M., 2003. Research ethics and education: a consequentialist view. Nurse Education Today, 23 (3), pp. 165-167. http://dx.doi.org/10.1016/S0260-6917(03)00017-0, PMid:12672383

Malinowski, B., 1922. Argonauts of the Western Pacific. London: Routledge, p. 81.

Mason, J., 1996. Qualitative Researching. Sage: London.

Mason, J., 2002. Qualitative Researching. 2nd ed. Sage: London.

Murphy, F. & Merrell, J., 2009. Negotiating the transition: caring for women through the experience of early miscarriage. Journal of Clinical Nursing, 18 (11), pp. 1583-1591.http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2702.2008.02701.x, PMid:19490295

Nursing & Midwifery Council (NMC), 2008. Code of conduct. London: Nursing & Midwifery Council, pp. 2-10.

Philpin, S., 2007. Managing ambiguity and danger in an intensive therapy unit: ritual practices and sequestration. Nursing Inquiry, 14 (1), pp. 51-59. http://dx.doi.org/10.1111/j.1440-1800.2007.00354.x, PMid:17298608

Porter, S., 1995. Nursing’s relationship with medicine: a critical realist ethnography. Aldershot: Avebury.

Prior, L., 2003. Using documents in social research. London: Sage.

Savage, J., 1995. Nursing intimacy: an ethnographic approach to nurse-patient interaction. London: Scutari.

Savage, J., 2000. Participative observation: standing in the shoes of others? Qualitative Health Research, 10 (3), pp. 324-339. http://dx.doi.org/10.1177/104973200129118471, PMid:10947479

Smith, P., 1992. The emotional labour of nursing: how nurses care. London: Macmillan.

Street, A.F., 1992. Inside nursing: a critical ethnography of nursing practice. Albany: State University of New York Press.

Swanson, K.M., 1991. Empirical development of a middle range theory of caring. Nursing Research, 40 (3), pp. 161-166. http://dx.doi.org/10.1097/00006199-199105000-00008, PMid:2030995

Swanson, K.M., 1999. Research-based practice with women who have had miscarriages. Image Journal of Nursing Scholarship, 31 (4), pp. 339-345. http://dx.doi.org/10.1111/j.1547-5069.1999.tb00514.x, PMid:10628100

Walsh, D., 1998. Doing ethnography. In: Seale, C. ed. Researching society and culture. London: Sage, pp. 217232.

Watson, J., 1988. Human science and human care: a theory of nursing. New York: National League for Nursing.

Wilkins, R., 1993. Taking it personally: a note on emotion and autobiography. Sociology, 27 (1), pp. 93-100. http://dx.doi.org/10.1177/003803859302700109

Wolf, Z.R., 1988. Nurse’s work, the sacred and the profane. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Objavljeno
2014-04-03
Kako citirati
Murphy, F., Griffiths, P. in Merrell, J. (2014) Prispevek etnografije k boljšemu razumevanju dela medicinskih sester: primerjalna ocena treh etnografij v zdravstveni negi, Obzornik zdravstvene nege, 48(1). doi: 10.14528/snr.2014.48.1.8.
Rubrike
Izvirni znanstveni članek