Aplikacija adaptacijskega modela Calliste Roy pri pacientu z rakom in s kronično bolečino

Avtorji

  • Majda Čaušević Onkološki inštitut, Ambulanta za zdravljenje bolečine, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
  • Jožica Ramšak Pajk Zdravstveni dom Ljubljana, Patronažno varstvo Črnuče, Primožičeva ul. 2, 1231 Ljubljana Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice, Spodnji Plavž 3, 4271 Jesenice.

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2014.48.1.11

Ključne besede:

teoretični model zdravstvene nege, Callista Roy, prilagoditev, rak, kronična bolečina

Povzetek

Uvod: Prilagajanje je ključni dejavnik za uspešno soočenje posameznika s spremembami v svojem notranjem in zunanjem okolju. Z aktivnostmi zdravstvene nege medicinske sestre pomagajo zagotoviti potrebne vire za uspešnejši proces prilagajanja. Avtorji v prispevku razpravljajo, ali bi teoretični model prilagoditve Calliste Roy ustrezal pri obravnavi in zdravstveni negi v enoti za zdravljenje bolečine.

Metode: Uporabljena je triangulacija metod pregleda literature in kvalitativne metode z raziskovalno tehniko kritičnega dogodka. Pregled literature je bil narejen v vzajemni bibliografsko-kataložni bazi COBIB.SI in Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL). Pridobljenih je bilo 165 zadetkov in uporabljenih 34 znanstvenih člankov ter 7 monografij. Kriteriji izbora so bili primarni viri Calliste Roy, dostopnost, relevantnost, kritična ponazoritev teoretičnega modela. Tehnika kritičnega dogodka v treh fazah opiše incident, ga analizira ter poda možne izide.

Rezultati: Adaptacijski model Calliste Roy je aplikativen, uporaben in v sedanji situaciji se dobro dopolnjuje s štirinajstimi temeljnimi življenjskimi aktivnostmi po Virginie Henderson. Model daje možnost ocene tako fizičnega kot psihosocialnega stanja. Najpomembnejše prepoznane intervencije medicinske sestre, ki pripomorejo k prilagoditvenemu procesu pacienta, so psihosocialna podpora, učenje in svetovanje.

Diskusija in zaključek: Prednost obravnave pacienta z rakom in bolečino po izbranem modelu zdravstvene nege je v možnosti ocene stanja po vseh štirih ravneh prilagajanja in v prikazu načrta zdravstvene nege. Pokazalo se je kot pozitivno, da medicinska sestra lahko s psihosocialno podporo in informiranjem vpliva na kakovost življenja pacienta. Pacient in družina se soočata s kronično boleznijo, načinom življenja in pomenom poznavanja ter nadzorovanja bolečine. 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Literatura

Abu Shosha, G. & Al Kalaldeh, M.A., 2012. A critical analysis of using Roy's adaptation model in nursing research. International Journal of Academic Research, 4(4), pp. 26–31. http://dx.doi.org/10.7813/2075-4124.2012/4-4/B.3

Ashbaugh, C.M., 2005. Assessing acute pain in the geriatric population: a master project submitted to the faculty of the college of nursing. Arizona: The University of Arizona, pp. 10–43.

Bakan, G. & Akyol, A.D., 2008. Theory-guided interventions for adaptation to heart failure. Journal of Advanced Nursing, 61(6), pp. 596–608. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04489.x, PMid:18302601

Baldacchino, D., Torskenaes, K., Kalfoss, M., Borg, J., Tonna, A., Debattista, C., et al., 2013. Spiritual coping in rehabilitation - a comparative study: part 1. The British Journal of Nursing, 22(4), pp. 228–232. PMid:23448986

Blomberg, A.M., Hylander, I. & Törnkvist, L., 2008. District nurses' involvement in pain care: a theoretical model. Journal of Clinical Nursing, 17(15), pp. 2022–2031. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2702.2007.02222.x, PMid:18720560

Breivik, H., Cherny, N., Collett, B., de Conno, F., Filbet, M., Foubert, A.J. et al., 2009. Cancer-related pain: a pan-European survey of prevalence, treatment, and patient attitudes. Annals of Oncology, 20(8), pp.1420–1433. http://dx.doi.org/10.1093/annonc/mdp001, PMid:19244085

Brower, H.T. & Baker, B.J., 1976. The Roy adaptation model. Using the adaptation model in a practitioner curriculum. Nursing Outlook, 24(11), pp. 686-689. PMid:1049428

Büssing, A., Ostermann, T., Neugebauer, E.A. & Heusser, P., 2010. Adaptive coping strategies in patients with chronic pain conditions and their interpretation of disease. BioMed Central Public Health. 20;10, p. 507. http://dx.doi.org/10.1186/1471-2458-10-507, PMid:20727191; PMCid:PMC2936426

Chapman, S., 2012. Cancer pain part 2: assessment and management. Nursing Standard, 26(48), pp. 44–49. http://dx.doi.org/10.7748/ns2012.08.26.48.44.c9229, PMid:22916657

Dobratz, M.C., 2005. A comparative study of life-closing spirituality in home hospice patients. Research and Theory for Nursing Practice, 19(3), pp. 243–256. http://dx.doi.org/10.1891/rtnp.2005.19.3.243, PMid:16144242

Dudley-Brown, S.L., 1997. The evaluation of nursing theory: a method for our madness. International Journal of Nursing Studies, 34(1), pp. 76–83. http://dx.doi.org/10.1016/S0020-7489(96)00024-7, PMid:9055124

Fawcett, J., 2005. Criteria for evaluation of theory. Nursing Science Quarterly, 18(2), pp. 131–135. http://dx.doi.org/10.1177/0894318405274823, PMid:15802745

Fawcett, J., 2009. Using the Roy adaptation model to guide research and/or practice: construction of conceptual-theoretical-empirical systems of knowledge. Aquichan, 9(3), pp 297–306.

Fenwick, C., Chaboyer, W. & St John, W., 2012. Decision-making processes for the self-management of persistent pain: a grounded theory study. Contemporary Nurse, 42(1), pp. 53–66. http://dx.doi.org/10.5172/conu.2012.42.1.53, PMid:23050572,

Frederickson, K., 2011. Callista Roy's adaptation model. Nursing Science Quarterly, 24(4), pp. 301–303. http://dx.doi.org/10.1177/0894318411419215, PMid:21975474

Hajdinjak, G. & Meglič, R., 2012. Sodobna zdravstvena nega. 2. dopolnjena izd. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, pp. 266–290.

Kumar, S.P., 2011. Utilization of brief pain inventory as an assessment tool for pain in patients with cancer: a focused review. Indian Journal of Palliative Care, 17(2), pp. 108–115. http://dx.doi.org/10.4103/0973-1075.84531, PMid:21976850; PMCid:PMC3183599

Marriner-Tomey, A. & Raile Alligood, M., 2006. Nursing theorists and their work. 6th edn. St. Louis: Mosby/Eelsevier, pp. 359–385.

Masters, K., 2012. Nursing theories: a framework for professional practice. Sudbury: Jones & Bartlett, p. 137.

Maxwell, T., Givant, E. & Kowalski, M.O., 2001. Exploring the management of bone metastasis according to the Roy Adaptation Model. Oncology Nursing Forum, 28(7), pp. 1173–1181. PMid:11517850

McCurry, M.K., Revell, S.M. & Roy, S.C., 2010. Knowledge for the good of the individual and society: linking philosophy, disciplinary goals, theory, and practice. Nursing philosophy, 11(1), pp. 42–52. http://dx.doi.org/10.1111/j.1466-769X.2009.00423.x, PMid:20017882

Meleis, A.I. 2007. Theoretical nursing: development and progress. 4th edn. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, pp. 291–307.

Nicholson, N.R. Jr., 2009. Social isolation in older adults: an evolutionary concept analysis. Journal of Advanced Nursing, 65(6), pp. 1342–1352. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2648.2008.04959.x, PMid:19291185

Nuamah, I.F., Cooley, M.E., Fawcett, J. & McCorkle, R., 1999. Testing a theory for health-related quality of life in cancer patients: a structural equation approach. Research in Nursing & Health, 22(3), pp. 231–242. http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1098-240X(199906)22:3<231::AID-NUR5>3.0.CO;2-6, PMid:10344703

Parker, M.E. ed., 2006. Nursing theories and nursing practice. 2nd edn. Philadelphia : F. A. Davis, pp. 268–280.

Phillips, K.D., 2011. Conceptual development of an instrument to measure the internalized stigma of AIDS based on the Roy adaptation model. Nursing Science Quarterly, 24(4), pp. 306–310. http://dx.doi.org/10.1177/0894318411419222, PMid:21975476

Pinquart, M. & Frohlich, C., 2009. Psychosocial resources and subjective well-being of cancer patients. Psychology & Health, 24(4), pp. 407–421. http://dx.doi.org/10.1080/08870440701717009, PMid:20205002

Raile Alligood, M., 2011. The power of theoretical knowledge. Nursing Science Quarterly, 24(4), pp. 304–305.

http://dx.doi.org/10.1177/0894318411419221

PMid:21975475

Ramini, S.K., Brown, R. & Buckner, E.B., 2008. Embracing changes: adaptation by adolescents with cancer. Pediatric Nursing. 34(1), pp. 72–79. PMid:18361091

Ramšak Pajk, J., 2013. Aktivnosti zdravstvene nege med teorijo in prakso. In: Pivač, S., Kalender Smajlović, S., Černoga, A., Skinder Savič, K., Hvalič Touzery, s., Skela Savič, B. eds. Izbrane intervencije zdravstvene nege - teoretične in praktične osnove za visokošolski študij zdravstvene nege: visokošolski učbenik za zdravstveno nego. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, pp. 12–22.

Reed, P.G., 1995. A treatise on nursing knowledge development for the 21st century: beyond postmodernism. Advances in Nursing Science, 17(3), pp. 70–84. http://dx.doi.org/10.1097/00012272-199503000-00008, PMid:7778892

Richardson, C. & Poole, H., 2001. Chronic pain and coping: a proposed role for nurses and nursing models. Journal of Advanced Nursing, 34(5), pp. 659–667. http://dx.doi.org/10.1046/j.1365-2648.2001.01795.x, PMid:11380734

Rogers, C. & Keller, C., 2009. Roy's adaptation model to promote physical activity among sedentary older adults. Geriatric nursing, 30(2 Suppl), pp. 21–6. http://dx.doi.org/10.1016/j.gerinurse.2009.02.002, PMid:19345860; PMCID:PMC2855388

Roy, C. & Andrews, H., 1999. The Roy adaptation model. 2nd edn. Stamford: Appleton & Lange, pp. 14–86.

Roy, C., 1970. Adaptation: a conceptual framework for nursing. Nursing Outlook, 18(3), pp. 42–5. PMid:5197607

Roy, C., 1971. Adaptation: a basis for nursing practice. Nursing Outlook, 19(4), pp. 254–257. PMid:5205575

Roy, C., 1997. Future of the Roy model: challenge to redefine adaptation. Nursing Science Quarterly, 10(1), pp. 42-48. http://dx.doi.org/10.1177/089431849701000113, PMid:9277177

Roy, C., 2002. The nurse theorists: 21st-century updates-Callista Roy. Interview by Jacqueline Fawcett. Nursing Science Quarterly, 15(4), pp. 308-310. PMid:12387228

Roy, C., 2011. Research based on the Roy adaptation model: last 25 years. Nursing Science Quarterly, 24(4), pp. 312–320. http://dx.doi.org/10.1177/0894318411419218, PMid:21975478

Schluter, J., Seaton, P. & Chaboyer, W., 2008. Critical incident technique: a user's guide for nurse researchers. Journal of Advanced Nursing, 61(1), pp. 107–114. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04490.x, PMid:18173737

Skjutar, Å. & Müllersdorf, M., 2010. Adapt, discover and engage: a qualitative interview study with patients living with chronic pain. Journal of Nursing and Healthcare of Chronic Illness, 4(2), pp. 254–261. http://dx.doi.org/10.1111/j.1752-9824.2010.01066.x

Snoj, Z., 2009. Psihološka priprava bolnikov z rakom. Farmacevtski Vestnik, 60(2), pp. 77-79. Available at: http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-LEHWVUKC [20. 11. 2013].

Tierney, A.J., 1998. Nursing models: extant or extinct? Journal of Advanced Nursing, 28(1), pp. 77–85. http://dx.doi.org/10.1046/j.1365-2648.1998.00766.x, PMid:9687133

Tsai, P.F., Tak, S., Moore, C. & Palencia, I., 2003. Testing a theory of chronic pain. Journal of Advanced Nursing, 43(2), pp. 158–169. http://dx.doi.org/10.1046/j.1365-2648.2003.02690.x, PMid:12834374

Weinert, C., Cudney, S. & Spring, A., 2008. Evolution of a conceptual model for adaptation to chronic illness. Journal of nursing scholarship, 40(4), pp. 364–372. http://dx.doi.org/10.1111/j.1547-5069.2008.00241.x

PMid:19094152; PMCid:PMC2765108

Yeh, C.H., 2002. Health-related quality of life in pediatric patients with cancer: a structural equation approach with the Roy Adaptation Model. Cancer Nursing, 25(1), pp. 74–80. http://dx.doi.org/10.1097/00002820-200202000-00013, PMid:11838723

Prenosi

Objavljeno

2014-04-03

Kako citirati

Čaušević, M., & Ramšak Pajk, J. (2014). Aplikacija adaptacijskega modela Calliste Roy pri pacientu z rakom in s kronično bolečino. Obzornik Zdravstvene Nege, 48(1). https://doi.org/10.14528/snr.2014.48.1.11

Številka

Rubrike

Pregledni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >> 

##plugins.generic.recommendBySimilarity.heading##

##plugins.generic.recommendBySimilarity.advancedSearchIntro##