Dinamični model zadovoljstva pri delu patronažnih medicinskih sester

Avtorji

  • Jožica Ramšak Pajk

Ključne besede:

patronažne službe, zdravstvena nega, poklicno zadovoljstvo

Povzetek

Zadovoljstvo pri delu je odvisno od številnih dejavnikov in nekatere od njih na primeru patronažnih medicinskih sester obravnava pričujoči prispevek. Članek predstavlja rezultate raziskave, opravljene na vzorcu 84 patronažnih medicinskih sester iz različnih krajev po Sloveniji, ki so odgovarjale na zaprti tip vprašalnika o zadovoljstvu pri delu. Raziskava se ukvarja zlasti s povezanostjo osebnih prizadevanj in dejanske delovne situacije z zadovoljstvom pri delu. Namen raziskave je zato potrditi in ugotoviti oblike zadovoljstva in nezadovoljstva pri delu patronažnih medicinskih sester po modelu Bruggemann. Prisotnost večih oblik zadovoljstva in nezadovoljstva pri delu patronažnih medicinskih sester je dokazana s korelacijskim izračunom. Ostali rezultati so vzpodbudni, saj kažejo, da patronažne medicinske sestre rade opravljajo svoje delo in so z njim zadovoljne. S predlogi želijo sodelovati pri oblikovanju procesa dela, pri čemer pa se pojavljajo problemi, saj vodstvo pogosto zanje nima posluha.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Objavljeno

2002-12-01

Kako citirati

Ramšak Pajk, J. (2002). Dinamični model zadovoljstva pri delu patronažnih medicinskih sester. Obzornik Zdravstvene Nege, 36(4), 205–212. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2417

Številka

Rubrike

Retrospektiva (arhiv)

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>