Pomen mentorstva in praktičnega usposabljanja v izobraževanju za zdravstveno nego

  • Jožica Ramšak Pajk

Povzetek

Izkušnje študentov iz praktičnega usposabljanja in kliničnega okolja so eni izmed pomembnejših elementov v procesu izobraževanja za zdravstveno nego. Vloga mentorja je ključna pri vodenju, usmerjanju in razvoju bodoče generacije. Biti mentor, pomeni imeti privilegij in odgovornost, pomagati študentu osvojiti ter povezati teorijo s prakso. Za osnovo zbiranja in analize virov je bil uporabljen pregled literature. Za namen predstavitve vsebine in pojmov je bila izbrana opisna raziskovalna metoda. Prispevek želi približati in osvetliti praktično usposabljanje v zdravstveni negi s poudarkom na mentorstvu in njegovem pomenu za kakovostno prakso. Praktično usposabljanje je centralni del izobraževanja, ki razvija veščine, kritičnost, analitičnost in spodbuja samorefleksijo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2007-09-01
Kako citirati
Ramšak Pajk, J. (2007) Pomen mentorstva in praktičnega usposabljanja v izobraževanju za zdravstveno nego, Obzornik zdravstvene nege, 41(2/3), str. 71-75. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2627 (Pridobljeno: 6julij2020).
Rubrike
Retrospektiva (arhiv)