Uporaba ocenjevalnih lestvic pri ocenjevanju samostojnosti pacienta v rehabilitacijski zdravstveni negi: pregled literature

Avtorji

  • Romana Petkovšek-Gregorin Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenija – Soča, Linhartova 51, 1000 Ljubljana
  • Brigita Mali Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenija – Soča, Linhartova 51, 1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2017.51.3.127

Ključne besede:

ocena funkcionalnega stanja, pacient, izid rehabilitacije, rehabilitacija

Povzetek

Uvod: Funkcionalna ocena pacientove samostojnosti je sistematičen poskus ocene posameznikovih sposobnosti. Cilj pregleda literature je bil ugotoviti, katere ocenjevalne lestvice se najpogosteje uporabljajo v rehabilitacijski zdravstveni negi in oceniti njihovo uporabnost. Metoda: Opravljen je bil sistematični pregled literature. Iskanje literature je potekalo decembra 2015 po podatkovnih bazah CINAHL, PubMed, COBIB.SI in po bazi člankov Obzornika zdravstvene nege. Uporabljene so bile naslednje ključne besede: ocenjevalne lestvice, pacient, rehabilitacijska zdravstvena nega; oz. v angleškem jeziku: rehabilitation scales, rehabilitation, dependency, assessment outcome. Uporabljen je bil Boolov operator IN oz. AND. Iz iskalnega nabora 416 zadetkov je bilo v končno analizo vključenih 19 člankov. Rezultati: Oblikovanih je bilo 5 vsebinskih kategorij: (1) v zdravstveni negi najpogosteje uporabljene lestvice za ocenjevanje pacientove samostojnosti in napredka, (2) veljavnost in zanesljivost ocenjevalnih lestvic, (3) medsebojna primerjava ocenjevalnih lestvic, (4) uporaba ocenjevalnih lestvic in (5) vpliv dela medicinskih sester na napredek pri samostojnosti pacientov. Diskusija in zaključek: V svetu obstajajo številne ocenjevalne lestvice, ki opisujejo pacientovo funkcionalno samostojnost. Glede na pogostost uporabe najbolj izstopa indeks po Dorothei Barthel. Tej lestvici sledita združena lestvica Functional Independent Measure + Functional Assessment Measure in lestvica Northwich Park Dependency Scale, ki sodita tudi med najbolj zanesljive lestvice za uporabo v rehabilitacijski zdravstveni negi. Slednji omogočata celostno oceno potreb zdravstvene nege pacienta in spremljanje ter vrednotenje dela.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografije avtorja

Romana Petkovšek-Gregorin, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenija – Soča, Linhartova 51, 1000 Ljubljana

Romana Petkovšek-Gregorin, dipl. m. s., mag. zdr. neg.

Brigita Mali, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenija – Soča, Linhartova 51, 1000 Ljubljana

Brigita Mali, dipl. m. s.

Literatura

Balzer, K., Pohl, C., Dassen, T. & Halfens, R., 2007. The Norton, Waterlow, Braden, and Care Dependency Scales: comparing their validity when identifying patients' pressure sore risk. Journal of Wound Ostomy Continence Nursing, 34(4), pp. 389–398. https://doi.org/10.1097/01.WON.0000281655.78696.00 PMid:17667085

Eichhorn-Kissel, J., Dassen, T., Kottner, J. & Lohrmann, C., 2010. Psychometric testing of the modified Care Dependency Scale for Rehabilitation. Clinical rehabilitation, 24(4), pp. 363–372. https://doi.org/10.1177/0269215509346091 PMid:20212060

Eichhorn-Kissel, J., Dassen, T. & Lohrmann, C., 2011. Comparison of the responsiveness of the Care Dependency Scale for rehabilitation and the Barthel Index. Clinical Rehabilitation, 25(8), pp. 760–767. https://doi.org/10.1177/0269215510397558 PMid:21402648

Eichhorn-Kissel, J., 2012. Responsiveness of the Care Dependency Scale for Rehabilitation (CDS-R). Scandinavian Journal of Caring Sciences, 26(1), pp. 194–202. https://doi.org/10.1111/j.1471-6712.2011.00907.x PMid:21812798

Granger, C.V., 2015. Measuring outcomes in rehabilitation medicine. In: S. Kishner, ed. Quality and outcome measures for rehabilitation programs. Medscape. Available at: http://emedicine.medscape.com/article/317865-overview [30. 6. 2015].

Gutenbrunner, C., Ward, A.B. & Chamberlain, M., 2007. White book on Physical and Rehabilitation medicine in Europe. Journal of Rehabilitation Medicine, 39(Suppl 45), pp. 1–48. https://doi.org/10.2340/16501977-0028 PMid:17206318

Harris, F. & Springle, S., 2008. Outcome measurement of a wheelchair intervention. Disability Rehabilitation Assistive Technology, 8, pp. 1–10. https://doi.org/10.1080/17483100701869784

Houlden, H., Edwards., M., McNeil, J. & Greenwood, R., 2006. Use of the Barthel Index and the Functional Independence Measure during early inpatient rehabilitation after single incident brain injury. Clinical Rehabilitation, 20(2), pp. 153–159. https://doi.org/10.1191/0269215506cr917oa PMid:16541936

Klančnik Gruden, M., Bregar, B., Peternelj, A., Marinšek, N.,Zaletel, M., Skela Savič B., et al., 2011. Slovenska kategorizacija zahtevnosti bolnišnice zdravstvene nege (SKZBZN): priročnik.Verzija 4. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Lavton, M.P., 1971. The functional assessment of elderly people. Journal of American Geriatric Society, 19(6), pp. 465–481. https://doi.org/10.1111/j.1532-5415.1971.tb01206.x

Lowe, M., Santamaria, N., Tacey, M. & Rowe, L., 2015. Nursing absenteeism following the introduction of the Northwick Park Dependency Scale Hospital version (NPDS-H) in the rehabilitation setting. Journal of American Rehabilitation Nursing Association, 8(1), pp. 11–17.

Nelson, A., Powell-Cope, G., Palacios, P., Luther, L.S., Black, T., Hillman, T., et al., 2007. Nurse staffing and patient outcomes in inpatient rehabilitation settings. Rehabilitation nursing, 32(5), pp. 179–202. https://doi.org/10.1002/j.2048-7940.2007.tb00173.x PMid:17899990

Petkovšek-Gregorin, R., Hribar, K. & Vidmar, G., 2013. Ali lahko tudi s pomočjo testa funkcijske neodvisnosti pacienta napovemo njegovo ogroženost za nastanek razjede zaradi pritiska? In: B. Skela Savič, S. Hvalič Touzery & J. Zurc, eds. Znanje in odgovornost za spremembe in razvoj v zdravstvu glede na rastoče potrebe po zdravstveni obravnavi. 6. mednarodna znanstvena konferenca: zbornik predavanj z recenzijo, 6.–7. junij 2013. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, pp. 242–250.

Plantinga, E., Tiesinga, L.J., van der Schans, C.P. & Middel, B., 2006. The criterion-related validity of the Northwick Park Dependency Score as a generic nursing dependency instrument for different rehabilitation patient groups. Clinical Rehabilitation, 20(10), pp. 921–926. https://doi.org/10.1177/0269215506072187 PMid:17008343

Polit, D.F. & Beek, C.T., 2008. Nursing Research, Generating and Assessing Evidence for nursing practice. 8th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer, pp. 5–11.

PRISMA, 2017. Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses (PRISMA). Available at: http://prisma-statement.org/Default.aspx [7. 8. 2017].

Siegert, R.J. & Turner-Stokes, L., 2010. Psychometric evaluation of the Northwick Park Dependency Scale. Journal of Rehabilitation Medicine, 42(10), pp. 936–943. https://doi.org/10.2340/16501977-0602 PMid:21031290

Skinner, A. & Turner-Stokes, L., 2006. The use of standardized outcome measures in rehabilitation centres in the UK. Clinical Rehabilitation, 20(7), pp. 609–615. https://doi.org/10.1191/0269215506cr981oa PMid:16894804

Svensson, S. & Sunnerhagen, K.S., 2012. A comparison between two instruments for assessing dependency in daily activities: agreement of the Northwick Park Dependency Score with the

Functional Independence Measure. Rehabilitation research and practice, art. ID 769513, pp. 1–6. https://doi.org/10.1155/2012/769513 PMid:23213533; PMCid:PMC3506906

Turner-Stokes, L. & Siegert, R.J., 2013. A comprehensive psychometric evaluation of the UK FIM + FAM. Disabillity and rehabilitation, 35(22), pp. 1885–1895. https://doi.org/10.3109/09638288.2013.766271 PMid:23384240; PMCid:PMC3812697

Turner-Stokes, L., Williams, H., Howley, D., Jackson, D., 2010a. Can the Northwick Park Dependency Scale be translated to a Barthel Index? Clinical Rehabilitation, 24(12), pp. 1112–1120. https://doi.org/10.1177/0269215510371432 PMid:20562164

Turner-Stokes, L., Williams, H., Rose, H., Harris, S. & Jackson, D., 2010b. Deriving a Barthel Index from the Northwick Park Dependency Scale and the Functional Independence Measure: are they equivalent? Clinical Rehabilitation, 24(12), pp. 1121–1126. https://doi.org/10.1177/0269215510375904 PMid:20713435

Tyson, S., Greenhalgh, J., Long, A.F. & Flynn, R., 2010. The use of measurement tools in clinical practice: an observational study of neurorehabilitation. Clinical Rehabilitation, 24(1), pp. 74–81. https://doi.org/10.1177/0269215509341527 PMid:20026577

Vahakangas, P., Noro, A. & Finne-Soveri, H., 2008. Daily rehabilitation nursing increases the nursing time spent on residents. International Journal of Nursing Practice, 14(2), pp. 157–164. https://doi.org/10.1111/j.1440-172X.2008.00679.x PMid:18315829

Williams, H., Harris, R. & Turner-Stokes, L., 2007. Can the Northwich Park Care Needs Assessment be used to estimate nursing staff requirements in an inpatient rehabilitation settings? Clinical rehabilitation, 21(6), pp. 535–544. https://doi.org/10.1177/0269215507075501 PMid:17613584

World Health Organization, 2014. Disability and health. Available at: http://www.who.int/mediacentre/fastsheets/fs352/en/ [6. 11. 2015].

Prenosi

Objavljeno

2017-09-25

Kako citirati

Petkovšek-Gregorin, R., & Mali, B. (2017). Uporaba ocenjevalnih lestvic pri ocenjevanju samostojnosti pacienta v rehabilitacijski zdravstveni negi: pregled literature. Obzornik Zdravstvene Nege, 51(3), 234–244. https://doi.org/10.14528/snr.2017.51.3.127

Številka

Rubrike

Pregledni znanstveni članek

##plugins.generic.recommendBySimilarity.heading##

##plugins.generic.recommendBySimilarity.advancedSearchIntro##