Sanitarno-higienski red v vzgojnovarstvenih organizacijah

Avtorji

  • Marica Bohinc
  • Anica Javornik

Povzetek

Delavci v vzgojnovarstvenih organizacijah so pri delu Z otroki dolžni upoštevati sanitarno-higienska in varstvena določila. Sanitarno-higienski red, ki je bil sprejet na strokovnem posvetu z vodji vzgojnovarstvenih enot Gorenjske marca letos, vsebuje določila o umivanju rok, delitvi hrane, mikroklimatskih razmerah, čiščenju in razkuževanju igrač, o opremi, pripomočkih in sanitarijah ter o shranjevanju čistega perila. Razmejena je tudi odgovornost posameznih delavcev za pravilno izvajanje sprejetih določil.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Objavljeno

1982-09-01

Kako citirati

Bohinc, M., & Javornik, A. (1982). Sanitarno-higienski red v vzgojnovarstvenih organizacijah. Obzornik Zdravstvene Nege, 16(4/5), 250–254. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/1543

Številka

Rubrike

Retrospektiva (arhiv)