Informiranje bolnika z rakom kot element celovitega upravljanja kakovosti

  • Brigita Skela Savič
Ključne besede: novotvorbe, zdravstvena vzgoja, celotna kvaliteta, vodenje

Povzetek

Informiranje bolnika je kompleksen proces in bolnik poleg informacij, ki mu jih posredujeta zdravnik o bolezni in zdravljenju ter medicinska sestra o zdravstveni negi, potrebuje še številne dopolnilne informacije za razumevanje samega procesa zdravljenja, stranskih učinkov in ukrepov v zvezi s tem ter informacije, ki mu olajšajo bivanje ter vplivajo na kakovost življenja v času zdravljenja. Merjenje zadovoljstva bolnikov z informiranjem mora biti usmerjeno v celovito oceno stanja in priprave projekta izboljšav, izvajanje izboljšav in vrednotenje le teh. Spremljanje zadovoljstva bolnikov je zdravstvenemu menedžmentu v pomoč pri ugotavljanju izobraževalnih potreb zaposlenih, odkrivanju področij, na katerih se pojavljajo organizacijski problemi, pri odkrivanju nepravilnosti v zdravstveni oskrbi bolnika in pri nagrajevanju in krepitvi delovne morale zaposlenih. Na Onkološkem inštitutu Ljubljana smo v zadnjih petih letih uvedli nekatere izboljšave, s katerimi smo želeli vplivati na stopnjo zadovoljstva bolnikov z informiranjem, komuniciranjem in edukacijo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2003-06-01
Kako citirati
Skela Savič, B. (2003) Informiranje bolnika z rakom kot element celovitega upravljanja kakovosti, Obzornik zdravstvene nege, 37(2), str. 107-115. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2446 (Pridobljeno: 22september2020).
Rubrike
Retrospektiva (arhiv)

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>