Zagotavljanje etičnih načel dobronamernosti in neškodljivosti v zdravstvenih ustanovah

  • Saša Kadivec
Ključne besede: etika zdravstvene nege, zdravstvene službe

Povzetek

Članek prikazuje načine zagotavljanja etičnih načel dobronamernosti in neškodljivosti v zdravstvenih ustanovah. Prvi del članka opisuje načela dobronamernosti in neškodljivosti, nastanek neugodnih dogodkov in načine, kako jih vgraditi v sistem izboljševanja kakovosti. Namen vzpostavitve sistema spremljanja neugodnih dogodkov je v preprečevanju novih pojavov in slabih izidov v zdravstveni negi. Drugi, empirični del članka raziskuje zastavljena vprašanja na temo upoštevanja etičnih načel v praksi. Avtorica ugotovi, da se na delovnih mestih premalo pogovarjamo o etičnih dilemah in da neupoštevanje smernic v praksi rešujemo kolegialno med seboj. Na koncu so predstavljeni predlogi za strategijo programa za izboljševanje kakovosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2004-09-01
Kako citirati
Kadivec, S. (2004) Zagotavljanje etičnih načel dobronamernosti in neškodljivosti v zdravstvenih ustanovah, Obzornik zdravstvene nege, 38(3), str. 211-217. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2505 (Pridobljeno: 4avgust2020).
Rubrike
Retrospektiva (arhiv)