Novosti – izkušnje – pobude: predstavitev poteka in vsebine učnih delavnic v splošni bolnišnici maribor

  • Mojca Dobnik
  • Marija Lešnik

Povzetek

V učnih delavnicah se seznanjamo s potmi, ki vodijo h kakovostnemu delu in učinkovitem sodelovanju in jih želimo postavljati v ospredje kot glavni način doseganja kakovostne in kontinuirane zdravstvene nege, ki bi temeljila na sodelovanju z zaupanjem in modrostjo. Teorija izbire, ki je predstavljena v članku, je »ključ«, ki koristi medicinskim sestram v odnosu z bolniki, sodelavci in v osebnem življenju. Glavni aksiom teorije izbire pravi, da smo edina oseba, ki jo lahko nadziramo, mi sami. William Glasser, ki govori o teoriji izbire, raziskuje težave in išče rešitve na vseh pomembnejših področjih življenja: na delovnem mestu, v vzgoji in izobraževanju, v zakonski zvezi, v družini, v krajevni skupnosti. Zavedati se moramo, kako pomembno je, da znamo opazovati in poslušati sebe in druge, da se znamo izraziti tako, da nas drugi nedvoumno razumejo. Na spremembo lahko vpliva višja moralna in etična zavest.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2004-09-01
Kako citirati
Dobnik, M. in Lešnik, M. (2004) Novosti – izkušnje – pobude: predstavitev poteka in vsebine učnih delavnic v splošni bolnišnici maribor, Obzornik zdravstvene nege, 38(3), str. 263-265. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2511 (Pridobljeno: 25november2020).
Rubrike
Retrospektiva (arhiv)