Umiranje v očeh študentov zdravstvene nege

Avtorji

  • Ana Zgaga
  • Majda Pahor

Ključne besede:

terminalna oskrba, študenti zdravstvene nege, odnos do smrti

Povzetek

V uvodu je predstavljen družbeni vidik smrti in dejstvo, da se umiranje vse bolj seli iz domačega okolja v bolnišnice in druge ustanove. Zato se medicinske sestre pri svojem delu pogosteje srečujejo z umirajočimi bolniki in varovanci, ki imajo specifične potrebe po zdravstveni negi. Spremljanje umirajočih lahko pri medicinskih sestrah povzroča stiske in stres. Študijski program zdravstvene nege namenja zdravstveni negi umirajočih malo pedagoških ur. V drugem delu so predstavljeni rezultati raziskave, izvedene med študentkami in študenti drugega in tretjega letnika rednega študija zdravstvene nege na Visoki šoli za zdravstvo Univerze v Ljubljani. Anketni vprašalnik je izpolnilo 128 študentov. Glede na vrsto vprašanj so bili podatki obdelani kvantitativno in kvalitativno. Med anketiranimi študenti je prevladalo mnenje, da bodo v času študija dobili premalo znanja za paliativno zdravstveno nego. Odgovori študentov na izjave v zvezi z etičnimi vprašanji v zdravstveni negi umirajočih so se pomembno statistično razlikovali od odgovorov zaposlenih na področju zdravstvene nege. Kvalitativna analiza odgovorov na odprta vprašanja je pokazala, da študenti kljub mladosti razmišljajo o umiranju. Rezultati raziskave vodijo avtorici k zaključku, da bi bilo potrebno v bodoče študijski program zdravstvene nege razširiti z vsebinami, ki se nanašajo na umiranje, ne samo v okviru zdravstvene nege, temveč tudi drugih študijskih predmetov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Objavljeno

2004-12-01

Kako citirati

Zgaga, A., & Pahor, M. (2004). Umiranje v očeh študentov zdravstvene nege. Obzornik Zdravstvene Nege, 38(4), 325–331. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2521

Številka

Rubrike

Retrospektiva (arhiv)

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>