Spodbujanje kakovostnega odnosa med materjo in otrokom pri hranjenju od rojstva do osnovne šole – (i. del)

Avtorji

  • Sandra Gaber

Povzetek

Avtorica v članku predstavi teoretična izhodišča na osnovi pregleda slovenske in tuje literature o dinamiki v družinah in v zvezi s procesom navezovanja med starši/skrbniki in otroci ter hranjenjem predšolskih otrok v različnih okoljih. Predstavljeni so družina in oblikovanje odnosov v njej, filozofija v družino usmerjene zdravstvene nege ter proces navezovanja med starši/skrbniki in otroki nasploh in med hranjenjem. Aktivnost hranjenja predšolskih otrok, vključno z odnosom hraniteljev do otrok, predstavi v različnih okoljih – v domačem, v vrtcu in v bolnišnici. Pregled literature je potekal v specializiranih bazah znanj – od septembra 2003 do februarja 2004 in vključeval pregled slovenske in tuje literature s kritično izbiro trditev in njihovo predstavitvijo. Avtorica želi opozoriti na potrebo po spodbujanju kakovostnega odnosa med hranjenjem, saj se slednjemu namenja premalo pozornosti. Obenem avtorica spodbuja medicinske sestre k razmišljanju v smeri aktivnega načrtovanja in izvajanja aktivnosti spodbujanja kakovostnih odnosov nasploh in med hranjenjem ter s tem kakovostnega navezovanja med starši/skrbniki in otroki.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Objavljeno

2005-03-01

Kako citirati

Gaber, S. (2005). Spodbujanje kakovostnega odnosa med materjo in otrokom pri hranjenju od rojstva do osnovne šole – (i. del). Obzornik Zdravstvene Nege, 39(1), 55–61. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2534

Številka

Rubrike

Retrospektiva (arhiv)