Management v izobraževanju – stališča medicinskih sester do vseživljenjskega izobraževanja v zdravstvenem domu maribor*

  • Boris Miha Kaučič

Povzetek

V članku je predstavljen management v izobraževanju in izobraževanje kot eden od vidikov socializacije, ki vključuje pridobivanje znanja in učenje veščin. V Zdravstvenem domu Maribor smo ugotavljali stališča medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov do vseživljenjskega izobraževanja. Za prikaz raziskovalnega problema smo uporabili neeksperimentalno – kavzalno metodo raziskovanja. Ugotovili smo, da medicinske sestre in zdravstveni tehniki pripisujejo velik pomen strokovnemu izpopolnjevanju in izobraževanju v zdravstveni negi. Premalo se aktivno udeležujejo strokovnih izpopolnjevanj z lastnim prispevkom ter premalo uporabljajo računalnik in internet v izobraževalne namene. Največjo vzpodbudo pri izpopolnjevanju in izobraževanju najdejo pri družini. Z delovnim mestom glede na izobrazbo so izvajalci zdravstvene nege zadovoljni, kar pomeni, da so delovna mesta v zdravstveni negi ustrezno sistemizirana. Navajajo, da so dodatna znanja potrebna za večjo kakovost dela v stroki in da jim je omogočeno kontinuirano strokovno izpopolnjevanje s strani zavoda, ki v večini krije njihove stroške strokovnega izpopolnjevanja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2005-06-01
Kako citirati
Miha Kaučič, B. (2005) Management v izobraževanju – stališča medicinskih sester do vseživljenjskega izobraževanja v zdravstvenem domu maribor*, Obzornik zdravstvene nege, 39(2), str. 153-162. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2545 (Pridobljeno: 30oktober2020).
Rubrike
Retrospektiva (arhiv)