Spirala znanja – nova paradigma prenosa znanja v zdravstveni negi

  • Boris Miha Kaučič
  • Milica Lahe

Povzetek

V prispevku je predstavljena spirala znanja kot sodoben model organizacijskega učenja. Prikazan je praktičen primer medicinske sestre v organizacijski enoti. Bistvo spirale znanja je, da pridobljeno znanje posameznika ni dovolj, potreben je prenos na druge. S tem dobimo novo kakovost, vendar moramo biti poleg tega znanje sposobni uporabiti. Organizacijsko učenje pomeni zaznavanje in odzivanje na spremembe v okolju, zmožnost reševanja problemov in težav. Je nujen element in orodje preživetja organizacije v okolju. Gre za dinamičen proces ustvarjanja, pridobivanja in posredovanja znanja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2005-09-01
Kako citirati
Miha Kaučič, B. in Lahe, M. (2005) Spirala znanja – nova paradigma prenosa znanja v zdravstveni negi, Obzornik zdravstvene nege, 39(3), str. 209-213. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2554 (Pridobljeno: 4april2020).
Rubrike
Retrospektiva (arhiv)