Anoreksija nervoza s prikazom primera

  • Pia Arzenšek
  • Zlatan Turčin
  • Milica Lahe

Povzetek

Članek predstavlja povzetek diplomskega dela z naslovom Anoreksija nervoza s prikazom primera. Anoreksijo nervozo (AN) prikazuje z vzroki, specifičnimi simptomi, zapleti, katerih prepoznavanje je ključnega pomena za izbiro ustreznega načina zdravljenja. Predstavljena je poudarjena vloga medicinske sestre v bolnišnični obravnavi oseb z anoreksijo nervozo in ukrep prisilne hospitalizacije, ki lahko prepreči eksistenčno ogroženost oseb s tovrstno motnjo hranjenja. Našteti elementi so prikazani tako z vidika stroke s teoretičnimi osnovami pridobljenimi s študijem slovenske in tuje strokovne literature, kot tudi s prikazom primera osebe z AN, z namenom bolj nazorne in slikovite predstave in boljšega razumevanja tovrstne motnje hranjenja, kar vpliva na dolgoročno uspešnost zdravljenja. Povezava teorije in prakse je omogočila tudi opredelitev preventivnih ukrepov pred razvojem in pred relapsom anoreksije nervoze, ki lahko izboljšajo prognozo in zmanjšajo smrtnost oseb z AN. Ključno vlogo v zdravljenju ima posameznik z AN sam z lastno voljo, močjo in motivacijo za spremembe, vendar hkrati s psihofizično in socialno podporo okolja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2005-12-01
Kako citirati
Arzenšek, P., Turčin, Z. in Lahe, M. (2005) Anoreksija nervoza s prikazom primera, Obzornik zdravstvene nege, 39(4), str. 269-275. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2563 (Pridobljeno: 29oktober2020).
Rubrike
Retrospektiva (arhiv)