Timsko delo v očeh študentov zdravstvene nege: kateri dejavniki vplivajo na njegovo uspešnost

Avtorji

  • Milica Lahe
  • Boris Miha Kaučič

Povzetek

Timsko delo je eden od načinov za soočanje z delovnimi izzivi v organizaciji. Na podlagi anketnega vprašalnika smo med študenti 3. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa Zdravstvena nega ugotavljali njihov pogled na timsko metodo dela. Za empirični prikaz pilotske študije smo uporabili deskriptivno metodo raziskovanja. Podatki so bili statistično obdelani s pomočjo programa SPSS. Ugotovili smo, da imajo študenti zdravstvene nege pozitiven odnos do timske metode dela. Razlikujejo med timom in skupino, vendar menijo, da je vodja tisti, ki sprejema odločitve v timu. Na uspešno timsko delo po njihovem mnenju vplivajo naslednji dejavniki: medsebojno zaupanje in sodelovanje v timu, sproščena komunikacija brez strahu pred vodjo in sodelavci, medsebojni odnosi v timu, uspešen vodja tima, znanje članov tima, jasna opredeljenost vlog v timu in pohvala za učinkovito delo. Rezultati raziskave so vzpodbudni in kažejo, da študenti pozitivno sprejemajo timsko metodo dela, ki je imperativ sodobnega časa.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Prenosi

Objavljeno

2006-09-01

Kako citirati

Lahe, M., & Miha Kaučič, B. (2006). Timsko delo v očeh študentov zdravstvene nege: kateri dejavniki vplivajo na njegovo uspešnost. Obzornik Zdravstvene Nege, 40(3), 149–155. Pridobljeno od https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2593

Številka

Rubrike

Retrospektiva (arhiv)