Zadovoljstvo zdravstveno negovalnega osebja v zdravstveni negi in oskrbi v domu upokojencev idrija

  • Klavdija Kobal Straus

Povzetek

Namen članka je osvetliti zadovoljstvo zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi. V uvodu so predstavljeni dejavniki zadovoljstva, kakor tudi obremenilni dejavniki, ki posledično lahko povzročajo izgorevanje na delovnem mestu. Na podlagi rezultatov anketnega vprašalnika, na katerega so odgovarjali zaposleni v zdravstveni negi in oskrbi v Domu upokojencev Jožeta Primožiča Miklavža v Idriji, avtorica ugotavlja, da so zaposleni zadovoljni z delom, ki ga opravljajo. Analiza rezultatov je pokazala, da dodatne obremenitve na delovnem mestu zmanjšujejo zadovoljstvo zaposlenih. Zaposleni se počutijo preobremenjene. Kljub temu da so na svojem delovnem mestu zadovoljni, bi se večina, v kolikor bi imela možnost, odločila za zamenjavo delovnega mesta. Zaposleni v zdravstveni negi in oskrbi v Domu upokojencev Idrija si ne predstavljajo, da bi zmogli svoje trenutno delo opravljati do upokojitve. Kot napačna se je izkazala predpostavka, da bi zaposlene pri njihovem delu najbolj motivirala višja plača, saj večina zaposlenih meni, da bi bila zanje najboljša motivacija več letnega dopusta.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2006-12-01
Kako citirati
Kobal Straus, K. (2006) Zadovoljstvo zdravstveno negovalnega osebja v zdravstveni negi in oskrbi v domu upokojencev idrija, Obzornik zdravstvene nege, 40(4), str. 229-236. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2605 (Pridobljeno: 6julij2020).
Rubrike
Retrospektiva (arhiv)