Delovni čas v ustanovah institucionalnega varstva starejših oseb

  • Klavdija Kobal Straus
  • Mirijam Kalan

Povzetek

Namen članka je predstaviti delovni čas, kakor ga opredeljuje zakonodaja, in dejansko ureditev časa v ustanovah institucionalnega varstva s področja starejših oseb. Avtorici z analizo demografske strukture stanovalcev Doma upokojencev Jožeta Primožiča Miklavža in obstoječih kadrovskih normativov v zdravstveni negi želita prikazati neprimernost le-teh in obenem nezmožnost ugoditi zaposlenim v želji po prehodu na 8-urni delovni čas.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2007-09-01
Kako citirati
Kobal Straus, K. in Kalan, M. (2007) Delovni čas v ustanovah institucionalnega varstva starejših oseb, Obzornik zdravstvene nege, 41(2/3), str. 147-152. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2635 (Pridobljeno: 6julij2020).
Rubrike
Retrospektiva (arhiv)