Vloga medicinske sestre pri izvedbi razvojno presejalnega testa denver ii

  • Vesna Drnovšek
  • Marija Zaletel

Povzetek

Razvoj otroka poteka po določenem zaporedju. V njegovem razvoju so mnogi mejniki. Te je dobro poznati in za dosego optimalnega zdravja tudi ocenjevati. Za ocenjevanje psihofizičnega razvoja otrok se uporablja razvojni presejalni test Denver II, ki je enoten za vso Slovenijo. V članku so predstavljeni rezultati testiranja otrok z razvojnim presejalnim testom Denver II. V Otroškem dispanzerju Zdravstvenega doma Trbovlje je bilo izvedeno testiranje otrok, ki so bili na sistematskih pregledih v starosti med 18. in 19. mesecem. V raziskavi je bilo ugotovljeno, da je 99 % otrok pri testu pokazalo pričakovani razvoj, 1 % otrok pa je bil kljub ponovitvi testiranja napoten v nadaljnjo obravnavo k specialistu.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2007-09-01
Kako citirati
Drnovšek, V. in Zaletel, M. (2007) Vloga medicinske sestre pri izvedbi razvojno presejalnega testa denver ii, Obzornik zdravstvene nege, 41(2/3), str. 103-109. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2631 (Pridobljeno: 16julij2020).
Rubrike
Retrospektiva (arhiv)