Izkušnje posameznikov različne spolne usmerjenosti z zdravstvenimi delavci

integrativni pregled literature

Avtorji

  • Tilen Tej Krnel Zdravstveni dom Ljubljana Bežigrad, Kržičeva ulica 10, 1000 Ljubljana, Slovenija
  • Brigita Skela Savič Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice, Slovenija https://orcid.org/0000-0002-1028-5383

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2020.54.3.3005

Ključne besede:

heteronormativnost, spolna identiteta, homoseksualnost, homofobija, diskriminacija, biseksualnost, transspolne osebe

Povzetek

Uvod: Posamezniki lahko pripadajo različnim spolnim manjšinam. Ta osebna okoliščina ne sme vplivati na kakovost zdravstvene obravnave. Kljub temu številni doživljajo diskriminacijo zaradi svoje spolne usmerjenosti, zdravstveni sistem pa je prežet z normo heteronormativnosti. Namen integrativnega pregleda je bil sinteza dokazov glede izkušenj lezbijk, gejev, biseksualnih in transspolnih (LGBT) oseb z zdravstvenimi strokovnjaki.
Metode: Uporabljena je bila metoda integrativnega pregleda literature s tematsko analizo rezultatov izbranih virov na način oblikovanja kod in kategorij. Literaturo smo iskali po elektronskih podatkovnih bazah Springer Link, SAGE, CINAHL, Academic Search Elite in MEDLINE. Iskali smo s pomočjo angleških ključnih besed: »experiences«, »healthcare«, »gay«, »lesbian«, »homosexual«, »bisexual« in »transgender«. Izbor primarnih virov smo opravili glede na vključitvene in izključitvene kriterije. Tematska analiza je potekala na način odprtega kodiranja rezultatov izbranih virov.
Rezultati: Skupno smo v obdobju od junija do avgusta 2018 presejali 6.839 virov; v končno analizo smo jih uvrstili 14 (objavljenih med letoma 2009 in 2017). Oblikovali smo 41 kod, ki smo jih združili v 2 kategoriji: »Pozitivne izkušnje LGBT-posameznikov z zdravstvenimi delavci« ter »Negativne izkušnje LGBTposameznikov z zdravstvenimi delavci«.
Diskusija in zaključek: Izkušnje LGBT-posameznikov z zdravstvenimi delavci so ambivalentne. Čeprav prevladujejo pozitivne izkušnje, negativnih ne smemo zanemariti, saj izvirajo iz heteronormativnosti, včasih pa celo predsodkov in homofobije. Zdravstveni delavci potrebujejo kulturne kompetence, ki so odraz razvoja družbe in potreb posameznikov v njej.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Literatura

Bibič, Š., Lemaić, V., Oblak, T., Pirih, T. & Topolovec, M., eds., 2011. LGBTQ slovar: slovar lezbičnih, gejevskih, biseksualnih, transspolnih, transseksualnih in queer besed. Ljubljana: Kulturni center Q (klub Tiffany), Društvo ŠKUC, p. 22.

Dente, C., 2013. Cultural considerations when working with patients with a sexual orientation that differs from one's own. In: G. Kersey-Matusiak, ed. Delivering culturally competent nursing care. New York: Springer, LLC, pp. 157–196.

Duffy, M., 2011. Lesbian women's experience of coming out in an Irish hospital setting: a hermeneutic phenomenological approach. Sexuality Research and Social Policy, 8(4), pp. 335–347. https://doi.org/10.1007/s13178-011-0065-y

Dunjić-Kostić, B., Pantović, M., Vuković, V., Randjelović, D., Totić-Poznanović, S. & Damjanović, A., 2012. Knowledge: a possible tool in shaping medical professionals' attitudes towards homosexuality. Psychiatria Danubina, 24(2), pp. 143–151.

Eady, A., Dobinson, C. & Ross L.E., 2011. Bisexual People's experiences with mental health services: a qualitative investigation. Community Mental Health Journal, 47(4), pp. 378–389. https://doi.org/10.1007/s10597-010-9329-x PMid:20602170

Edwards, K., 2012. The healthcare needs of gay and lesbian patients. In: E. Kuhlmann & E. Annandale, eds. The Palgrave handbook of gender and healthcare. 2nd ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan, pp. 290–305.

Elliott, M.N., Kanouse, D.E., Burkhart, Q., Abel, G.A., Lyratzopoulos, G., Beckett, M.K., et al., 2014. Sexual minorities in England have poorer health and worse health care experiences: a national survey. Journal of General Internal Medicine, 30(1), pp. 9–16. https://doi.org/10.1007/s11606-014-2905-y PMid:25190140; PMCid:PMC4284269

Erić, L., 2011. Splošno o homoseksualnosti. In: L. Erić, ed. Psihodinamična psihiatrija. Del 3, Humana seksualnost, seksualne motnje, motnje spolne identitete, kontroverze homoseksualnosti. Ljubljana: Hermes IPAL, pp. 399–454.

Giddens, A. & Sutton, P.W., 2013. Sociology. 7th ed. Cambridge: Polity Press, p. 626.

Hirsch, O., Loltgen, K. & Becker, A., 2016. Lesbian womens' access to healthcare, experiences with and expectations towards GPs in German primary care. BMC Family Practice, 17(162), pp. 1–9. https://doi.org/10.1186/s12875-016-0562-4 PMid:27871239; PMCid:PMC5117504

Hoffkling, A., Obedin-Maliver, J. & Sevelius, J., 2017. From erasure to opportunity: a qualitative study of the experiences of transgender men around pregnancy and recommendations for providers. BMC Pregnancy and Childbirth, 17(332), pp. 7–20. https://doi.org/10.1186/s12884-017-1491-5 PMid:29143629; PMCid:PMC5688401

Hoyt, M.A., Frost, D.M., Cohn, E., Millar, B.M., Diefenbach, M.A. & Revenson, T.A., 2017. Gay men's experiences with prostate cancer: implications for future research. Journal of Health Psychology, 22(7), pp. 1–13.

International council of nurses (ICN), 2012. The ICN Code of Ethics for Nurses. Geneva: International council of nurses, p. 1.

Jowett, A. & Peel, E., 2009. Chronic illness in non-heterosexual contexts: an online survey of experiences. Feminism & Psychology, 19(4), pp. 454–474. https://doi.org/10.1177/0959353509342770

Katz, A., 2009. Gay and lesbian patients with cancer. Oncology Nursing Forum, 36(2), pp. 203–207. https://doi.org/10.1188/09.ONF.203-207 PMid:19273409

Kersey-Matusiak, G., 2013. Glossary. In: G. Kersey-Matusiak, ed. Delivering culturally competent nursing care. New York: Springer, pp. 271–276. https://doi.org/10.1891/9780826193827

Klančar, T., Hodnik, T. & Topolinjak, S., eds., 2013. Mavrična Ljubljana. Ljubljana: Mestna občina, Oddelek za zdravje in socialno varstvo, pp. 22, 62–68.

Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije in Kodeks etike za babice Slovenije, 2014. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Krnel, T.T., Babnik, K. & Štemberger Kolnik, T., 2015. Zdravstvena nega v luči obravnave istospolno usmerjenega pacienta. In: B.M. Kaučič, A. Presker Plank, D. Plank & K. Esih, eds. 7. študentska konferenca zdravstvenih ved Prihodnost in razvoj zdravstvenih ved temelji na raziskovanju študentov: zbornik prispevkov z recenzijo. Celje: Visoka zdravstvena šola, pp. 380–388.

Krnel, T.T. & Skela-Savič, B., 2017. Izkušnje istospolno usmerjenih z zdravstvom. In: B. Skela-Savič & S. Hvalič Touzery, eds. 10. mednarodna znanstvena konferenca Kontinuiran razvoj zdravstvene nege v družbi in njen prispevek k promociji zdravja: zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, pp. 392–398.

Kuhar, R., Kogovšek Šalamon, N., Humer, Ž. & Maljevac, S., 2011. Obrazi homofobije. Ljubljana: Mirovni inštitut, pp. 18–25, 58–61.

Long, A., 2002. Evaluation tool for quantitative research studies. Available at: https://usir.salford.ac.uk/12969/1/Evaluation_Tool_for_Quantitative_Research_Studies.pdf [13. 11. 2018].

Lyons, T., Shannon, K., Pierre, L., Small, W., Krüsi, A. & Kerr, T., 2015. A qualitative study of transgender individuals' experiences in residential addiction treatment settings: stigma and inclusivity. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy, 10(17), pp. 1–6. https://doi.org/10.1186/s13011-015-0015-4 PMid:25948286; PMCid:PMC4432520

Marques, A.M., Nogueira, C. & de Oliveira, J.M., 2015. Lesbians on medical encounters: tales of heteronormativity, deception, and expectations. Health Care for Women International, 36(9), pp. 988–1006. https://doi.org/10.1080/07399332.2014.888066 PMid:24498920

Müller, A., 2017. Scrambling for access: availability, accessibility, acceptability and quality of healthcare for lesbian, gay, bisexual and transgender people in South Africa. BMC International Health and Human Rights, 17(16), pp. 1–10. https://doi.org/10.1186/s12914-017-0124-4 PMid:28558693; PMCid:PMC5450393

Nhamo-Murire, M. & Macleod, C.I., 2017. Lesbian, gay, and bisexual (LGB) peoples's experiences of nursing health care: an emancipatory nursing practice integrative review. International Journal of Nursing Practice, 23(1), pp. 1–10. https://doi.org/10.1111/ijn.12606 PMid:29064143

Pluye, P., Gagnon, M.-P., Griffiths, F. & Johnson-Lafleur, J., 2009. A scoring system for appraising mixed methods research, and concomitantly appraising qualitative, quantitative and mixed methods primary studies in Mixed Studies Reviews. International Journal of Nursing Studies, 46(4), pp. 529–546.

https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2009.01.009 PMid:19233357

Rasberry, C.N., Morris, E., Lesesne, C.A., Kroupa, E., Topete, P., Carver, L.H., et al., 2015. Communicating with school nurses about sexual orientation and sexual health: perspectoves of teen young men who have sex with men. The Journal of School Nursing, 31(5), pp. 334–344. https://doi.org/10.1177/1059840514557160 PMid:25519713; PMCid:PMC4587487

Riggs, D.W., Coleman, K. & Due, C., 2014. Healthcare experiences of gender diverse Australians: a mixed-methods, self-report survey. BMC Public Health, 14(230), pp. 1–5. https://doi.org/10.1186/1471-2458-14-230 PMid:24597614; PMCid:PMC3973980

Rondahl, G., Innala, S. & Carlsson, M., 2004. Nurses' attitudes towards lesbians and gay men. Journal of Advanced Nursing, 47(4), pp. 386–392. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2004.03116.x PMid:15271157

Rondahl, G., 2009. Lesbians' and gay men's narratives about attitudes in nursing. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 23(1), pp. 146–152. https://doi.org/10.1111/j.1471-6712.2008.00603.x PMid:19192241

Streubert, H.J. & Carpenter, D.R., 2011. Phenomenology in practice, education, and administration. In: H.J. Streubert & D.R. Carpenter, eds. Qualitative research in nursing: advancing the humanistic imperative. 5th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer Health, Lippincott Williams & Wilkins, pp. 97–110.

Stewart, K. & O'Reilly, P., 2017. Exploring the attitudes, knowledge and beliefs of nurses and midwives of the healthcare needs of the LGBTQ population: an integrative review. Nurse Education Today, 53(1), pp. 67–77. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2017.04.008 PMid:28448883

Tratnik, S., 2009. Intervju z Ano Dragičević. Narobe: revija, kjer je vse prav, 3(9), pp. 7–9.

VandenLangenberg, E., McCarthy, Veach, P., LeRoy B.S. & Glessner, H.D., 2012. Gay, lesbian, and bisexual patients' recommendations for genetic counselors: a qualitative investigation. Journal of Genetic Counseling, 21(5), pp. 741–747. https://doi.org/10.1007/s10897-012-9499-5 PMid:22434423

Victor, C.J. & Nel, J.A., 2016. Lesbian, gay, and bisexual clients' experience with counselling and psychotherapy in South Africa: implications for affirmative practice. South African Journal of Psychology, 46(3), pp. 351–363. https://doi.org/10.1177/0081246315620774

Vogrinc, J., 2008. Kvalitativno raziskovanje na pedagoškem področju. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, pp. 61–64.

Westerbotn, M., Blomberg, T., Renström, E., Saffo, N., Schmidt, L., Jansson, B., et al., 2017. Transgender people in Swedish healthcare: the experience of being met with ignorance. Nordic Journal of Nursing Research, 37(4), pp. 194–200. https://doi.org/10.1177/2057158517695712

Whittemore, R. & Knafl, K., 2005. The integrative review: updated methodology. Journal of Advanced Nursing, 52(5), pp. 546–553. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2005.03621.x PMid:16268861

Objavljeno

2020-09-21

Kako citirati

Krnel, T. T., & Skela Savič, B. (2020). Izkušnje posameznikov različne spolne usmerjenosti z zdravstvenimi delavci: integrativni pregled literature. Obzornik Zdravstvene Nege, 54(3), 241–250. https://doi.org/10.14528/snr.2020.54.3.3005

Številka

Rubrike

Pregledni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>