Vloga izvajalcev zdravstvene nege pri pronaciji in supinaciji intubiranega pacienta s hudim akutnim respiratornim sindromom koronavirus-2

pregled literature

Avtorji

  • Bine Halec Univerzitetni klinični center Maribor, Enota za intenzivno infektologijo, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija https://orcid.org/0000-0002-6537-5319
  • Eva Tisaj Univerzitetni klinični center Maribor, Enota za intenzivno infektologijo, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija https://orcid.org/0000-0003-0565-4065

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2023.57.1.3155

Ključne besede:

intubacija, oskrba, medicinske sestre, zapleti, obračanje na trebuh, obračanje na hrbet

Povzetek

Uvod: Hud akutni respiratorni sindrom koronavirus-2 je s svojo intenzivnostjo močno vplival na razmere in delo v enotah intenzivne terapije. Pri vse več intubiranih pacientih z akutnim respiratornim distresnim sindromom se je pokazala potreba po pronaciji (obrat na trebuh). Namen raziskave je bil preučiti vlogo izvajalcev zdravstvene nege pri pronaciji in supinaciji (obrat na hrbet) pacienta ter ugotoviti najpogostejše zaplete, ki se ob tem lahko pojavijo.
Metode: Uporabljen je bil pregled znanstvene in strokovne literature. Iskanje literature je potekalo v podatkovnih bazah PubMed, Sage in ScienceDirect ter Google Scholar. Vključene so bile raziskave od januarja 2020 do decembra 2021. Izvedena je bila vsebinska analiza raziskav.
Rezultati: Skupno je bilo identificiranih 993 člankov. Dodanih je bilo še deset člankov, najdenih s prostoročnim iskanjem v Google Scholar. Izmed 1.003 identificiranih zadetkov je bilo v končno analizo vključenih osem člankov. Izpostavljena so bila tri glavna vsebinska področja: (1) vloga izvajalcev zdravstvene nege pred pronacijo intubiranega pacienta; (2) vloga izvajalcev zdravstvene nege med pronacijo intubiranega pacienta in (3) vloga izvajalcev zdravstvene nege pri supinaciji intubiranega pacienta.
Diskusija in zaključek: Pronacija in supinacija intubiranega pacienta predstavljata velik izziv za celoten zdravstveni tim, ki je v času epidemije okrnjen tako številčno kot tudi glede na stopnjo usposobljenosti. Izvajalec zdravstvene nege mora ob teh intervencijah zagotoviti hemodinamsko stabilnost, pravilno pozicioniranje pacienta, preprečiti ekstubacijo in izpade različnih katetrov, zaščititi kožo in vseskozi izvajati potrebne aktivnosti zdravstvene nege.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Literatura

Aromataris, E., & Munn, Z. (2020). JBI manual for evidence synthesis. Retrieved October 2, 2022 from https://jbi-global-wiki.refined.site/space/MANUAL

Binda, F., Galazzi, A., Marelli, F., Gambazza, S., Villa, L., Vinci, E. … Laquintana, D. (2021b). Complications of prone positioning in patients with COVID-19: A cross-sectional study. Intensive & Critical Care Nursing, Article 103088. https://doi.org/10.1016/j.iccn.2021.103088 PMid:34244027; PMCid:PMC8166520

Binda, F., Marelli, F., Galazzi, A., Pascuzzo, R., Adamini, I., & Laquintana, D. (2021a). Nursing management of prone positioning in patients with COVID-19. Critical Care Nurse, 41(2), 27–35. https://doi.org/10.4037/ccn2020222 PMid:33341885

Brazier, D. E., Perneta, N., Lithander, F. E., & Henderson, E. J. (2022). Prone positioning of older adults with COVID-19: A brief review and proposed protocol. The Journal of Frailty & Aging, 11, 115–120. https://doi.org/10.14283/jfa.2021.30 PMid:35122099; PMCid:PMC8384102

Bruni, A., Garofalo, E., Grande, L., Auletta, G., Cubello, D., Greco, M. … Longhini, F. (2020). Nursing issues in enteral nutrition during prone position in critically il patients: A systematic review of the literature. Intensive & Critical Care Nursing, 60, Article 102899. https://doi.org/10.1016/j.iccn.2020.102899 PMid:32641217

Caputo, N. D., Strayer, R. J., & Levitan, R. (2020). Early selfproning in awake, non-intubated patients in the emergency department: A single ED’s experience during the covid-19 pandemic. Academic Emergency Medicine, 27(5), 375–378. https://doi.org/10.1016/j.iccn.2020.102899 PMid:32320506; PMCid:PMC7264594

Chiu, M., Goldberg, A., Moses, S., Scala, P., Fine, C., & Ryan, P. (2021). Developing and implementing a dedicated prone positioning team for mechanically ventilated ARDS patients during the COVID-19 crisis. Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety, 47(6), 347–353. https://doi.org/10.1016/j.jcjq.2021.02.007 PMid:33736966; PMCid:PMC7907735

Costa, L., Nunes, R., & Scudeler, T. (2021). Cardiopulmonary resuscitation in prone position. International Journal of Cardiovascular Sciences, 34(3), 315–318. https://doi.org/10.36660/ijcs.20200091

Elharrar, X., Trigui, Y., Dolg, A.-M., Touchon, F., Martinez, S., Prud'homme, E., & Papazian, L. (2020). Use of prone positioning in nonintubated patients with COVID-19 and hypoxemic acute respiratory failure. JAMA, 323(22), 2336–2338. https://doi.org/10.1001./jama.2020.8255 PMid:3241258; PMCid:PMC7229532

Gattinoni, L., Busana, M., Giosa, L., Macri, M.-M., & Quintel, M. (2019). Prone positioning in acute respiratory distress syndrome. Seminars in Respiratory and Critical Care Medicine, 40(1), 94–100. https://doi.org/10.1055/s-0039-1685180 PMid:31060091

Ghelichkhani, P., & Esmaeili, M. (2020). Prone position in management of COVID-19 patients: A commentary. Archives of Academic Emergency Medicine, 8(1), 48. PMid:32309812

Grasselli, G., Tonetti, T., Protti, A., Langer, T., Girardis, M., Bellani, G. … Ranieri, V.-M. (2020). Pathophysiology of COVID-19-associated acute respiratory distress syndrome: A multicentre prospective observational study. The Lancet Respiratory Medicine, 8(12), 1201–1208. https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30370-2 PMid:32861276

Guerin, C., Beuret, P., Constantin, J.-M., Bellani, G., Garcia-Olivares, P., Roca, O. … Mercat, A. (2018). A prospective international observational prevalence study on prone positioning of ARDS patients: The APRONET (ARDS prone position network) study. Intensive Care Medicine, 44(1), 22–37. https://doi.org/10.1007/s00134-017-4996-5 PMid:29218379

Guerin, C., Reignier, J., Richard, J.-C., Beuret, P., Gacouin, A., Boulain, T. … Ayzac, L. (2013). Prone positioning in severe acute respiratory distress syndrom. The New England journal of Medicine, 268(23), 2159–2168. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1214103 PMid:23688302

Hadaya, J., & Benharash, P. (2020). Prone positioning for acute respiratory distress syndrome (ARDS). JAMA, 324(13), Article 1361. https://doi.org/10.1001/jama.2020.14901 PMid:32821908

Hajjar, L. A., Costa, I. B. S. da S., Rizk, S. I., Biselli, B., Gomes, B. R., Bittar, C. S. … Landoni, G. (2021). Intensive care management of patients with COVID-19: A practical approach. Annals of Intensive Care, 11(1), 1–17. https://doi.org/10.1186/s13613-021-00820-w PMid:33604873; PMCid:PMC7891474

Hui, D. S., Chow, B. K., Lo, T., Tsang, O. T. Y., Ko, F. W., Ng, S. S. … Chan, M. T. V. (2019). Exhaled air dispersion during highflow nasal cannula therapy versus CPAP via different masks. The European Respiratory Journal, 53(4), Article 1802339. https://doi.org/10.1183/13993003.02339-2018 PMid:30705129

Kim, R., & Mullins, K. (2016). Preventing facial pressure ulcers in acute respiratory distress syndrome (ARDS). Journal of Wound, Ostomy, and Continence, 43(4), 427–429. https://doi.org/10.1097/WON.0000000000000247 PMid:27391293

Langer, T., Brioni, M., Guzzardella, A., Carlesso, E., Cabrini, L., Castelli, G. … Grasselli, G. (2021). Prone position in intubated, mechanically ventilated patients with COVID-19: A multi-centric study of more than 1000 patients. Critical Care, 25(1), Article 128. https://doi.org/10.1186/s13054-021-03552-2 PMid:33823862; PMCid:PMC8022297

Marini, J. J., & Fattinoni, L. (2020). Management of COVID-19 respiratory distress. JAMA, 323(22), 2329–2330. https://10.1001/jama.2020.6825 PMid:32329799

Mathews, K. S., Soh, H., Shaefi, S., Wang, W., Bose, S., Coca, S. … Leaf, D. E. (2021). Prone positioning and survival in mechanically ventilated patients with coronavirus disease 2019-related respiratory failure. Critical Care Medicine, 49(7), 1026–1037. https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000004938 PMid:33595960; PMCid:PMC8277560

Menzella, F., Barbieri, C., Fontana, M., Scelfo, C., Castagnetti, C., Ghidoni, G. … Facciolongo, N. (2021). Effectiveness of noninvasive ventilation in COVID-19 related-acute respiratory distress syndrome. The Clinical Respiratory Journal, 15(7), 779–787. https://doi.org/10.1111/crj.13361 PMid:33728822; PMCid:PMC8251172

Mitchell, D. A., & Seckel, M. A. (2018). Acute respiratory distress syndrome and prone positioning. AACN Advanced Critical Care, 29(4), 415–425. https://doi.org/10.4037/aacnacc2018161 PMid:30523012

Munshi, L., Fralick, M., & Fane, E. (2020). Prone positioning in non-intubated patients with COVID-19: Raising the bar. The Lancet Respiratory Medicine, 8(8), 744–745. https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30269-1 PMid:32569584

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D. … Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ, 372, Article n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71 PMid: 33782057; PMCid: PMC8005924

Parhar, K. K. S., Zuege, D. J., Shariff, K., Knight, G., & Bagshaw, S. M. (2020). Prone positioning for ARDS patients: Tips for preparation and use during the COVID-19 pandemic. Canadian Journal of Anaesthesia, 68(4), 541–545. https://doi.org/10.1007/s12630-020-01885-0 PMid:33367994; PMCid:PMC7759020

Paul, V., Patel, S., Royse, M., Odish, M., Malhotra, A., & Koenig, S. (2020). Proning in non-intubated (PINI) in times of COVID-19: Case series and a review. Journal of Intensive Care Medicine, 35(8), 818–824. https://doi.org/10.1177/0885066620934801 PMid:32633215; PMCid:PMC7394050

Polit, D., & Beck, C. (2020). Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing practice (11th ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer Health.

Quan Le, M., Rosales, R., Shapiro, L. T., & Huang, L. Y. (2020). The down side of prone positioning. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation, 99(10), 870–872. https://doi.org/10.1097/PHM.0000000000001530 PMid:32657818; PMCid:PMC7375183

Saez de la Fuente, I., Saez de la Fuente, J., Quintana Estelles, M. D., Garcia Gigorro, R., Terceros Almanza, L. J., Sanchez Izquierdo, J. A., & Montejo Gonzales, J. C. (2014). Enteral nutrition in patients receiving mechanical ventilation in a prone position. Journal of Parenteral and Enteral Nutrition, 40(2), 250–255. https://doi.org/10.1177/0148607114553232 PMid:25274497

Scaravilli, V., Grasselli, G., Castagna, L., Zanella, A., Isgro, S., Lucchini, A. … Pesenti, A. (2015). Prone positioning improves oxygenation in spontaneously breathing nonintubated patients with hypoxemic acute respiratory failure: A retrospective study. Journal of Critical Care, 30(6), 1390–1394. https://doi.org/10.1016/j.jcrc.2015.07.008 PMid:26271685

Shimizu, M., Fujii, H., Yamawake, N., & Nishizaki, M. (2015). Cardiac function changes with switching from the supine to prone position: Analysis by quantitative semiconductor gated single-photon emission computed tomography. Journal of Nuclear Cardiology, 22(2), 301–307. https://doi.org/10.1007/s12350-014-0058-3 PMid:25614336

Team, V., Jones, A., & Weller, C. D. (2021). Prevention of hospital-acquired pressure injury in COVID-19 patients in prone position. Intensive and Critical Care Nursing, Article 103142. https://doi.org/10.1016/j.iccn.2021.103142 PMid:34736831; PMCid:PMC8418919

Tezcan, B., Turan, S., & Ozgok, A. (2019). Current use of neuromuscular blocking agents in intensive care units. Turkish Journal of Anaesthesiology and Reanimation, 47(4), 273–281. https://doi.org/10.5152/TJAR.2019.33269 PMid:31380507; PMCid:PMC6645848

Vaismoradi, M., Turunen, H., & Bondas, T. (2013). Content analysis and thematic analysis: Implications for conducting a qualitative descriptive study. Nursing & Health Sciences, 15(3), 398–405. https://doi.org/10.1111/nhs.12048 PMid:23480423

Wax, R. S., & Christian, M. D. (2020). Practical recommendations for critical care and anesthesiology teams caring for novel coronavirus (2019-nCoV) patients. Canadian Journal of Anesthesia, 67(5), 568–576. https://doi.org/10.1007/s12630-020-01591-x PMid:32052373; PMCid:PMC7091420

Weiss, T. T., Cerda, F., Scott, J. B., Kaur, R., Sungurlu, S., Mirza, S. H. … Li, J. (2020). Prone positioning for patients intubated for severe acute respiratory distress syndrome (ARDS) secondary to COVID-19: A retrospective observational cohort study. British Journal of Anaesthesia, 126(1), 48–55. https://doi.org.10.1012/j.bja.2020.09.042 PMid:33158500; PMCid:PMC7547633

Whittle, J. S., Pavlov, I., Sacchetti, A. D., Atwood, C., & Rosenberg, M. S. (2020). Respiratory support for adult patients with COVID-19. Journal of the American College of Emergency Physicians open, 1(2), 95–101. https://doi.org/10.1002/emp2.12071 PMid:32427171; PMCid:PMC7228246

Wiggermann, N., Zhou, J., & Kumpar, D. (2020). Proning patients with COVID-19: A review of equipment and methods. Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society, 62(7), 1069–1076. https://doi.org/10.1177/0018720820950532 PMid:32845730; PMCid:PMC7586000

Wu, C., Chen, X., Cai, Y., Xia, J., Zhou, X., Xu, S. … Song, Y. (2020). Risk factors associated with acute respiratory distress syndrome and death in patients with coronavirus disease 2019 pneumonia in Wuhan, China. JAMA Internal Medicine, 180(7), 934–943. https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2020.0994 PMid:32167524; PMCid:PMC7070509

Prenosi

Objavljeno

2023-03-19

Kako citirati

Halec, B., & Tisaj, E. (2023). Vloga izvajalcev zdravstvene nege pri pronaciji in supinaciji intubiranega pacienta s hudim akutnim respiratornim sindromom koronavirus-2: pregled literature. Obzornik Zdravstvene Nege, 57(1), 32–42. https://doi.org/10.14528/snr.2023.57.1.3155

Številka

Rubrike

Pregledni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)