Profesionalna revija kot eden od pomembnih dosežkov nacionalne strokovne organizacije: ob 50. obletnici izhajanja Obzornika zdravstvene nege

Avtorji

  • Monika Ažman Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Ob železnici 30 a, 1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2016.50.2.101

Ključne besede:

Obzornik zdravstvene nege, jubileji

Povzetek

.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografija avtorja

Monika Ažman, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Ob železnici 30 a, 1000 Ljubljana

Monika Ažman, dipl. m. s.

Literatura

Buchan, J. & Perfilieva, G., 2015. Making progress towards health workforce sustainability in the WHO European region. Copenhagen: World Health Organization. Available at: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/287456/Making-progress-towards-health-workforce-sustainability-in-the-WHO-European-Region-rev1.pdf?ua=1 [30. 5. 2016].

Direktiva 2013/55/EU Evropskega parlamenta in sveta z dne 20. november 2013 o spremembi Direktive 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij in Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg (uredba IMI). Uradni list Evropske unije, L 354/132.

Direktiva Evropskega parlamenta in sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij. Uradni list Evropske unije, L 255/22.

Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015 -2025. Skupaj za družbo zdravja. Available at: http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/PPT_13.6._Resolucija/ResNPZV.pdf [30. 5. 2016].

Strategija razvoja zdravstvene nege in oskrbe v sistemu zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za obdobje od 2011 do 2020, 2011. Available at: http://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/doc_attachments/strategija_razvoja_zn_2011-2020_okt_2011.pdf [30. 5. 2016 ].

Uredništvo skozi čas, 2016. Obzornik zdravstvene nege. Available at: http://www.obzornikzdravstvenenege.si/Urednistvo_skozi_cas.aspx [30. 5. 2016].

Uvodna beseda, 1954. Medicinska sestra na terenu, 1(1), p. 1. Available at: http://www.obzornikzdravstvenenege.si/Celoten_clanek.aspx?ID=338a9cdb-f9f3-4176-9e9d-f4d81b8b1d50 [30. 5. 2016].

World Health Organization, 2016. Global strategic directions for strengthening nursing and midwifery 2016-2020. Geneva: World Health Organization. Available at: http://www.who.int/hrh/nursing_midwifery/glob-strategic-midwifery2016-2020_EN.pdf [30. 5. 2016].

Za uvod, 1967. Zdravstveni obzornik, 1(1), pp. 1-2. Available at: http://www.obzornikzdravstvenenege.si/Celoten_clanek.aspx?ID=f1a3eeb0-95ed-471b-b396-5860141c9868 [30. 5. 2016].

Prenosi

Objavljeno

2016-06-27

Kako citirati

Ažman, M. (2016). Profesionalna revija kot eden od pomembnih dosežkov nacionalne strokovne organizacije: ob 50. obletnici izhajanja Obzornika zdravstvene nege. Obzornik Zdravstvene Nege, 50(2). https://doi.org/10.14528/snr.2016.50.2.101

Številka

Rubrike

Uvodnik