Dokument Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege

nastanek, odzivi in izzivi

Avtorji

  • Monika Ažman Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Ob železnici 30, 1000 Ljubljana, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2019.53.4.3003

Ključne besede:

poklicne kompetence, javnost, zdravstvena nega, odzivi

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografija avtorja

Monika Ažman, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Ob železnici 30, 1000 Ljubljana, Slovenija

dipl. m. s.

Literatura

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36, 2005. Uradni list Evropske unije L 255/22.

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2013/55, 2013. Uradni list Evropske unije L 354/132.

Ministrstvo za znanost, izobraževanje in šport, 2015. Slovensko ogrodje kvalifikacij za boljšo preglednost in dostopnost kvalifikacij v Sloveniji in EU. Ljubljana: Ministrstvo za znanost, izobraževanje in šport. Available at: https://www.nok.si/sites/www.nok.si/files/documents/sokbrosura_strokovna_155x295_potrditev2.pdf [10. 11. 2019].

Pismo podpore Evropske federacije združenj medicinskih sester (EFN) ob implementaciji 38. člena ZZDej-K, 2019. Available at: http://www.zbornica-zveza.si/sl/pismo-podpore-evropskefederacije-zdruzenj-medicinskih-sester-efn-ob-implementaciji-38-clena-zzdej-k [10. 11. 2019].

Pismo koordinacije zdravniških organizacij, 2019. Available at: http://www.szd.si/wp-content/uploads/2019/09/szd-koordinacijazdravniskih-organizacij-kompetence-v-zdravstveni-negi-dopis.pdf [10. 11. 2019].

Skela-Savič, B., 2015. Smernice za izobraževanje v zdravstveni negi na študijskem programu prve stopnje Zdravstvene nege (VS). Obzornik zdravstvene nege, 49(4), pp. 320–333. https://doi.org/10.14528/snr.2015.49.4.79

Svetovna kampanja »Nursing Now«, 2019. Available at: www.zbornica-zveza.si/sl/svetovna-kampanja-nursing-now [10. 11. 2019].

Škerbinek, L., 1993. Uvodnik: razmejitev zdravstvene nege. Obzornik zdravstvene nege, 27(1/2), pp. 1–43. Available at: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/1974 [10. 11. 2019].

The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), 2010. Managing competencies in government: state of the art practices and issues at stake for the future. Paris: The Organisation for Economic Cooperation and Development.

Trobec, I., Čuk, V. & Istenič Starčič, A., 2014. Kompetence zdravstvene nege ter opredelitev strategij razvoja kompetenc na dodiplomskem študiju zdravstvene nege. Obzornik zdravstvene nege, 48(4), pp. 310–322. https://doi.org/10.14528/snr.2014.48.4.38

Zadržanje medicinskih sester v poklicu, 2019. Available at: http://flipbooks.prelom.si/ICN_Nurse_retention_FINAL_SLO.html#book_pdf/1 [10. 11. 2019].

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-K), 2017. Uradni list Republike Slovenije št. 64.

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 1997. Razmejitev zdravstvene nege. Utrip, 5(12), pp. 21–40.

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2008. Poklicne kompetence in aktivnosti v zdravstveni in babiški negi. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Dostopno na: https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/doc_attachments/poklicne_aktivnosti_in_kompetence08_0.pdf [10. 11. 2019].

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2015. EFN smernice za implementacijo člena 31 o medsebojnem priznavanju poklicnih kvalifikacij glede na Direktivo 2005/36/ EC, dopolnjeno z Direktivo 2013/ 55/ EU. Available at: http://www.zbornica-zveza.si/sl/efn-smernice-zaimplementacijo-31-clena-direktive-o-priznavanju-poklicnihkvalifikacij [10. 11. 2019].

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2019. Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Available at: https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/doc_attachments/dokument_kpa_vzbn_16.5._2019_sprejete.pdf [10. 11. 2019].

Prenosi

Objavljeno

2019-12-16

Kako citirati

Ažman, M. (2019). Dokument Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege: nastanek, odzivi in izzivi. Obzornik Zdravstvene Nege, 53(4), 264–268. https://doi.org/10.14528/snr.2019.53.4.3003

Številka

Rubrike

Uvodnik