Kadrovski standardi in normativi kot ogrodje za zagotavljanje kakovosti in varnosti tudi v zdravstveni negi in babištvu

Avtorji

  • Monika Ažman Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana, Slovenija https://orcid.org/0000-0002-0103-9682

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2022.56.1.3170

Ključne besede:

kadrovski normativi, kadrovski standardi, zdravstvena nega, babištvo

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Literatura

Aiken, L., Cerón, C., Simonetti, M., Lake, E. T., Galiano, A., Garbarini, A. ... Smith, H. L. (2018). Hospital nurse staffing and patient outcomes. Revista Médica Clínica Las Condes, 29(3), 322–327. https://doi.org/10.1016/j.rmclc.2018.04.011

Aiken, L. H., Cimiotti, J. P., Sloane, D. M., Smith, H. L., Flynn, L., & Neff, D. F. (2011). Effects of nurse staffing and nurse education on patient deaths in hospitals with different nurse work environments. Medical Care, 49(12), 1047–1053. https://doi.org/10.1097/MLR.0b013e3182330b6e PMid:21945978; PMCid:PMC3217062

Aiken. L., Sloane, D. M., Bruyneel, L., Van den Heede, K., Griffiths, P., Busse. R. ... Sermeus, W. (2014). Nurse staffing and education and hospital mortality in nine European countries: A retrospective observational study. Lancet, 383(9931), 1824–1830. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)62631-8.

Aiken, L., Sloane, D., Griffiths, P., Rafferty, A. M., Bruyneel, L., McHugh, M. ... Sermeus, W. (2016). Nursing skill mix in European hospitals: Cross-sectional study of the association with mortality, patient ratings, and quality of care. BMJ Quality & Safety, 26(7), 559–568. https://doi.org/10.1136/bmjqs-2016-005567 PMid:28626086; PMCid:PMC5477662

Klančnik-Gruden, M., Bregar, B., Peternelj, A., & Marinšek, N. (Eds.) (2011). Slovenska kategorizacija zahtevnosti bolnišnične zdravstvene nege (SKZBZN): Priročnik. (Verzija 4). Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Kramar, Z., & Bregar, B. (Eds). (2021). Kadrovski standardi in normativi v zdravstveni in babiški negi. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Retrieved from https://www.zbornica-zveza.si/wpcontent/uploads/2021/07/Z_Z_Kadrovski-standardi_2021_splet.pdf

Ministrstvo za zdravje. (2011). Strategija razvoja zdravstvene nege in oskrbe v sistemu zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za obdobje 2011–2020. Retrieved from www.zbornicazveza.si/wp-content/uploads/2019/09/Strategija-razvojazdravstvene-nege-in-oskrbe-v-sistemu-zdravstvenega-varstvav-RS-za-obdobje-od-2011-do-2020-oktober-2011.pdf

Prestor, J., Ažman, M., Prelec, A., Babič, D., Buček Hajdarević, I., Benkovič, R. ... Vrankar, K. (2019). Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Retrieved from https://www.zbornicazveza.si/sites/default/files/doc_attachments/dokument_kpa_vzbn_16.5._2019_sprejete.pdf

Svetovna zdravstvena organizacija. (2021). Globalne strateške usmeritve za zdravstveno nego in babištvo 2021–2025. Retrieved from https://www.zbornica-zveza.si/wp-content/uploads/2022/01/Globalne-strateske-usmeritve-2021-2025.pdf

The International Centre on Nurse Migration. (2022). Sustain and retain in 2022 and beyond. Retrieved from https://www.icn.ch/system/files/2022-01/Sustain%20and%20Retain%20in%202022%20and%20Beyond-20The%20global%20nursing%20workforce%20and%20the%20COVID-19%20pandemic.pdf

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije negi in oskrbi. Retrieved from https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/doc_attachments/kadrovski_standardi_v_zdravstveni_in_babiski_negi_5_7_2013_1.pdf

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza). (2021). Analiza razmer na trgu dela in predlog politik ter ukrepov kadrovske strategije v dejavnosti zdravstvene in babiške nege. Retrieved from https://www.zbornica-zveza.si/wp-content/uploads/2021/09/Analiza_razmer_na_trgu_dela_in_predlog_politik_ter_ukrepov_kadrovske_strategije2.pdf

Železnik, D. (Ed.). (2008). Poklicne aktivnosti in kompetence v zdravstveni in babiški negi. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.). Retrieved from https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/doc_attachments/poklicne_aktivnosti_in_kompetence08_0.pdf

Objavljeno

2022-03-22

Kako citirati

Ažman, M. (2022). Kadrovski standardi in normativi kot ogrodje za zagotavljanje kakovosti in varnosti tudi v zdravstveni negi in babištvu. Obzornik Zdravstvene Nege, 56(1), 4–8. https://doi.org/10.14528/snr.2022.56.1.3170

Številka

Rubrike

Uvodnik