Utrinek časa ob stoletnici poklica medicinske sestre na Slovenskem

Avtorji

  • Monika Ažman Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Ob železnici 30, 1000 Ljubljana, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2019.53.2.2978

Ključne besede:

100 let, Slovenija, medicinske sestre, zdravstvena nega

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografija avtorja

Monika Ažman, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Ob železnici 30, 1000 Ljubljana, Slovenija

dipl. m. s.

Literatura

Bregar, B., & Skela-Savič, B., 2013. Pomen vključevanja zaposlenih v zdravstveni negi pri oblikovanju politike zdravstvenega sistema. Obzornik zdravstvene nege, 47(1), pp 18–27. Available at: http://www.obzornikzdravstvenenege.si/2013.47.1.18 [6. 6. 2019].

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/, 2005. Uradni list Evropske unije L 255/22.

Gradišek, A., 1970. Petdeset let dela in oblikovanja medicinske sestre na Slovenskem: govor na jubilejni skupščini ZDMSS v Ljubljani dne 5. decembra 1969. Obzornik zdravstvene nege, 4(1), pp 8–31. Available at: http://www.obzornikzdravstvenenege.si/1970.4.1.8 [6. 6. 2019].

Kadivec, S., Skela-Savič, B., Kramar, Z., Zavrl-Džananović, D., & Bregar, B., 2013. Strategija razvoja zdravstvene nege in oskrbe v sistemu zdravstvenega varstva v republiki Sloveniji za obdobje od 2011 do 2020: povzetek. Obzornik zdravstvene nege, 47(1), pp. 97–112. Available at: http://www.obzornikzdravstvenenege.si/2013.47.1.97 [6. 6. 2019].

Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2015, 2016. »Skupaj za družbo zdravja«. Uradni list Republike Slovenije št. 25. Available at: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-0999?sop=2016-01-0999 [8. 6. 2019].

Skela-Savič, B., 2017. Professionalization of nursing in Slovenia: challenges and responsibilities for nurses with a higher education degree. Obzornik zdravstvene nege, 51(4), pp. 264–273. https://doi.org/10.14528/snr.2017.51.4.202

Skela-Savič, B., 2019. Svetovna kampanja Nursing Now. Utrip, 22(5), pp. 22–24. Strategija razvoja zdravstvene nege in oskrbe v sistemu zdravstvenega varstva v republiki Sloveniji za obdobje od 2011 do 2020, 2011. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje. Avaliable at: http://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/doc_attachments/strategija_razvoja_zn_2011-2020_okt_2011.pdf [8. 6. 2019].

Strategija Zbornice – Zveze za obdobje 2017–2022 z akcijskim načrtom, 2017. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Available at: http://www.zbornica-zveza.si/sl/strategija-zbornice-zveze-zaobdobje-2017-2022-z-akcijskim-nacrtom-0 [9. 6. 2019].

Zbornica – Zveza, 2018. Verodostojni in primerljivi podatki o pomanjkanju medicinskih sester. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Available at: http://www.zbornica-zveza.si/sl/verodostojni-primerljivipodatki-o-pomanjkanju-medicinskih-sester [8. 6. 2019].

Prenosi

Objavljeno

2019-06-21

Kako citirati

Ažman, M. (2019). Utrinek časa ob stoletnici poklica medicinske sestre na Slovenskem. Obzornik Zdravstvene Nege, 53(2), 100–103. https://doi.org/10.14528/snr.2019.53.2.2978

Številka

Rubrike

Uvodnik