Odgovornosti za razvoj zdravstvene nege: jih prepoznamo?

Avtorji

  • Brigita Skela Savič Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice, Spodnj plavž 3, 4270 Jesenice

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2014.48.1.12

Povzetek

.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Literatura

Griffiths, S., Middlemiss, C., Oliver, W., Price, C., Jenkins, A., Hillier, A. et al., 2010. Framework for advanced nursing, midwifery and allied health professional practice in Wales. Llanharan: National Leadership and Innovation Agency for Healthcare. Available at: http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/829/NLIAH%20Advanced%20Practice%20Framework.pdf [1. 3. 2013].

Horton, K., Tschudin, V. & Forget, A., 2007. The value of nursing: a literature review. Nursing Ethics, 14(6), pp. 716–740. http://dx.doi.org/10.1177/0969733007082112, PMid: 17901183

International Council of Nurses, 2008. ICN Nursing Care Continuum and Competencies. Geneva: International Council of Nurses.

Johnson, M., Cowin, L.S., Wilson, I. & Young, H., 2012. Professional identity and nursing: contemporary theoretical developments and future research challenges. International Nursing Review, 59(4), pp. 562–569. http://dx.doi.org/10.1111/j.1466-7657.2012.01013.x, PMid: 23134142

Kadivec, S., Skela Savič, B., Kramar, Z., Zavrl Džananović, D. & Bregar, B., 2013. Strategija razvoja zdravstvene nege in oskrbe v sistemu zdravstvenega varstva v republiki Sloveniji za obdobje od 2011 do 2020: povzetek. Obzornik zdravstvene nege, 47(1), pp. 97–112.

Lowe, G., Plummer, V., O’Brien, A. P. & Boyd, L., 2012. Time to clarify – the value of advanced practice nursing roles in health care. Journal of Advanced Nursing, 68(3), pp. 677–685. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2648.2011.05790.x, PMid: 21790738

McCance, T.V., Fitzsimons, D., Keeney, S., Hasson, F. & McKenna, H.P., 2007. Capacity building in nursing and midwifery research and development: an old priority with a new perspective. Journal of Advanced Nursing, 59(1), pp. 57–67. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04280.x, PMid: 17559611

Skela Savič, B., 2012. Doktorski študij zdravstvene nege v Sloveniji: pričakovanja in realnost? In: Skela Savič, B., Hvalič Touzery, S., Skinder Savić, K. & Zurc, J. eds. Kakovostna zdravstvena obravnava skozi izobraževanje, raziskovanje in multiprofesionalno povezovanje – prispevek k zdravju posameznika in družbe: zbornik predavanj z recenzijo. 5. mednarodna znanstvena konferenca s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu, Ljubljana, 7. in 8. junij 2012. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice, pp. 67–76.

Skela Savič, B., 2013. Smeri razvoja zdravstvene nege v prihodnosti. In: Kvas, A., Đurđa, S., Požun, P., Lokajner, G., Kobentar, R., & Hajdarević, S. et al. eds. Približajmo zdravstveno okolje pacientu : zbornik prispevkov. Ljubljana: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, pp. 89–102.

The future of nursing: leading change, advancing heath, 2011. Atlanta: Institute of Medicine; The National Academies Press.

Watkinson, D., 2011. The influence of masters education on the professional lives of British and German nurses and the further professionalization of nursing. Journal of Advanced Nursing, 67(12), pp. 2605–2614. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2648.2011.05698.x, PMid:21615461

World Health Organization, 2010. Strategic directions for strengthening nursing and midwifery services 2011–2015. Geneva: World Health Organization.

Objavljeno

2014-04-03

Kako citirati

Skela Savič, B. (2014). Odgovornosti za razvoj zdravstvene nege: jih prepoznamo?. Obzornik Zdravstvene Nege, 48(1). https://doi.org/10.14528/snr.2014.48.1.12

Številka

Rubrike

Uvodnik

##plugins.generic.recommendBySimilarity.heading##

##plugins.generic.recommendBySimilarity.advancedSearchIntro##