Prehranjevalne navade ljubljanskih srednješolcev

  • Tina Habajec
  • Silvestra Hoyer
Ključne besede: prehranjevalne navade, adolescenti, šole

Povzetek

Članek obravnava prehranjevalne navade dijakov dveh ljubljanskih srednjih šol. Rezultati so bili dobljeni z metodo anketnega vprašalnika. Rezultati kažejo, da je v prehrani te mlade populacije nekaj pomanjkljivosti, ki bi jih bilo možno zmanjšati tudi z zdravstveno vzgojnim pristopom. Večina dijakov ima znanje in informacije o zdravi prehrani, le polovica pa jih to znanje upošteva v vsakodnevnem življenju. Zaradi relativno majhnega vzorca rezultatov ne moremo posploševati. Kaže pa se potreba po stalnem preverjanju in opazovanju navad in življenjskega sloga te občutljive skupine prebivalstva in priprava programov zdravstvenovzgojnega dela za to skupino.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2002-03-01
Kako citirati
Habajec, T. in Hoyer, S. (2002) Prehranjevalne navade ljubljanskih srednješolcev, Obzornik zdravstvene nege, 36(1), str. 45-49. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2384 (Pridobljeno: 31oktober2020).
Rubrike
Retrospektiva (arhiv)

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>