Evalvacija zdravstvenovzgojnega programa šole za starše

  • Jana Donko
  • Silvestra Hoyer
Ključne besede: starši, zdravstvena vzgoja, program, ocenjevanje

Povzetek

Članek predstavlja raziskavo, narejeno leta 2001/2002, v katero je bilo zajetih 30 nosečnic v drugi polovici nosečnosti, ki so obiskovale Šolo za starše – tečaj priprave na porod v Zdravstvenem domu Ljubljana, enota Vič-Rudnik. Cilji raziskave so bili, ugotoviti katere nosečnice obiskujejo tečaj, ali so o organizaciji tečaja primerno obveščene, motiv za udeležbo na tečaju, s kakšnim znanjem prihajajo na tečaj, koliko znanja pridobijo na tečaju ter njihovo mnenje in zadovoljstvo s tečajem. Rezultati raziskave so pokazali, da so udeleženke večinoma prvorodke s srednješolsko izobrazbo, o organizaciji tečaja so primerno obveščene, glavni motiv za udeležbo je pridobitev znanja, ki je pred pričetkom tečaja pri večini udeleženk nezadovoljivo. Na tečaju pa večina udeleženk pridobi dovolj znanja in izraža zadovoljstvo s programom in vsebinami. V sklepu so nakazane možnosti za še boljši in zanimivejši program Šole za starše.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2003-06-01
Kako citirati
Donko, J. in Hoyer, S. (2003) Evalvacija zdravstvenovzgojnega programa šole za starše, Obzornik zdravstvene nege, 37(2), str. 151-157. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2451 (Pridobljeno: 28november2020).
Rubrike
Retrospektiva (arhiv)

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>