Učenje in vzgoja bolnikov v psihiatrični zdravstveni negi

  • Silvestra Hoyer
Ključne besede: zdravstvena vzgoja, bolnik vzgoja

Povzetek

Prispevek obravnava zdravstveno vzgojo kot metodo dela v psihiatrični zdravstveni negi. O nalogah medicinske sestre v zdravstveni vzgoji razpravlja tudi z etičnega vidika. Posebej so opredeljeni in razloženi pojmi informiranje, učenje, vzgoja z vidika psihiatrične zdravstvene nege. Izpostavljen je vzgojni vidik zdravstvene vzgoje v primerjavi z informiranjem in učenjem. Opisane so kategorije vzgoje, kot so vrednote in stališča in njihov pomen za odnos do zdravja posameznika in skupnosti. Predstavljeni so cilji in nosilci zdravstvene vzgoje in izpostavljen je pomen zdravstvenih delavcev kot nosilcev te dejavnosti. Vključen je predlog nekaterih oblik in metod dela v psihiatrični zdravstveni negi/vzgoji. Zaključuje se z mislijo in potrebo po standardizirani zdravstveni vzgoji, o potrebi po poenotenem in koherentnem informiranju in učenju bolnikov s strani celotnega tima, torej sodelovanju članov tima v korist bolnikov, sodelavcev in inštitucije v celoti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2003-12-01
Kako citirati
Hoyer, S. (2003) Učenje in vzgoja bolnikov v psihiatrični zdravstveni negi, Obzornik zdravstvene nege, 37(4), str. 267-272. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2468 (Pridobljeno: 30oktober2020).
Rubrike
Retrospektiva (arhiv)

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>