Teoretična in metodološka izhodišča raziskave o medicinskih sestrah v sloveniji

  • Majda Pahor
Ključne besede: zdravstvena nega, raziskava, zdravstvena nega, metodološka raziskava, Slovenija

Povzetek

Odločitev za izvedbo obsežne in zahtevne raziskave na še neobdelanem raziskovalnem polju ni naključna. Namen prispevka je, da osvetli kontekst, v katerem je do te odločitve prišlo, in predstavi njena izhodišča. Le-ta so teoretična in temeljijo na določeni konceptualizaciji in vrednostni orientaciji naročnika raziskave in raziskovalk ter metodološka, se pravi razlogi za izbiro določene raziskovalne strategije in metod. Avtorica opozori tudi na etične vidike raziskovanja in zaključi s predstavitvijo implikacij raziskave za dejavnost medicinskih sester in za nadaljnje raziskovanje ob upoštevanju njenih omejitev.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2002-06-01
Kako citirati
Pahor, M. (2002) Teoretična in metodološka izhodišča raziskave o medicinskih sestrah v sloveniji, Obzornik zdravstvene nege, 36(2), str. 73-78. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2390 (Pridobljeno: 18september2020).
Rubrike
Retrospektiva (arhiv)

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>