Izobraževanje babic v evropski uniji evropske in svetovne težnje za kakovost v babištvu

  • Mihaela Skoberne
  • Ana-Polona Skočir
Ključne besede: izobraževanje zdravstvena nega, babice, Evropa

Povzetek

Z vstopom v Evropsko unijo bo potrebnih veliko prilagoditev na področju javnega sektorja. Spremembe bodo zajele tudi izobraževanje diplomiranih babic in diplomiranih babičarjev. Upoštevati bomo morali t.i. sektorske direktive, ki jih EU predpisuje za teoretično in praktično usposabljanje babic. Izobraževanje in praksa babic se v evropskih državah precej razlikujeta, obstaja pa skupen cilj, kar je bilo razvidno na konferenci »Revitalizing Midwifery« in poročilo s katere je predstavljeno v drugem delu članka.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2003-03-01
Kako citirati
Skoberne, M. in Skočir, A.-P. (2003) Izobraževanje babic v evropski uniji evropske in svetovne težnje za kakovost v babištvu, Obzornik zdravstvene nege, 37(1), str. 13-21. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2432 (Pridobljeno: 28marec2020).
Rubrike
Retrospektiva (arhiv)