Uporaba modelov in teorij zdravstvene nege v babištvu

  • Ana Polona Mivšek
  • Mihaela Skoberne

Povzetek

V Sloveniji se od začetka izobraževanja babic na visoki strokovni ravni v študijskem programu babištvo uporablja procesna metoda dela ter teorija zdravstvene nege Virginije Henderson. Članek opisuje, katere modele in teorije zdravstvene nege v babištvu uporabljajo drugod po svetu. Osvetliti poskuša razliko med stroko zdravstvene nege ter stroko babištva glede na njun ločen razvoj in specifičnost področja dela. Išče tudi njune skupne točke ter uporabnost teoretičnih načel zdravstvene nege za babištvo. V zadnjem delu sta opisana poskusa razvoja modela in teorije babiške nege, ki bi bila uporabna za stanje med porodom.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2006-01-01
Kako citirati
Polona Mivšek, A. in Skoberne, M. (2006) Uporaba modelov in teorij zdravstvene nege v babištvu, Obzornik zdravstvene nege, 40(1), str. 15-21. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2572 (Pridobljeno: 27maj2020).
Rubrike
Retrospektiva (arhiv)