Vpliv ovite popkovnice na pojavnost operativnega dokončanja poroda

Avtorji

  • Tanja Petrova Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana
  • Miha Lučovnik Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ginekološka klinika, Klinični oddelek za perinatologijo, Šlajmerjeva 4, 1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2014.48.3.27

Ključne besede:

carski rez, fetalni distres, vakuumska ekstrakcija, forceps

Povzetek

Uvod: Pojavnost ovite popkovnice ob porodu je po tujih podatkih 6–37 %. Ovita popkovnica je lahko povezana z nekaterimi zapleti v nosečnosti, vendar njen vpliv na fetalni distres med porodom in operativno dokončanje poroda še ni dovolj raziskan. Metode: Izvedli smo retrospektivno kohortno raziskavo podatkov Perinatalnega informacijskega sistema Republike Slovenije za obdobje 2002–2011. Vključili smo enojčke, rojene v glavični vstavi med 37. in 42. tednom. S testom hi-kvadrat smo ugotavljali povezavo med ovito popkovnico in operativnim dokončanjem poroda. Z multiplo logistično regresijo smo poleg vpliva ovite popkovine analizirali še potencialno moteče dejavnike: pariteta, trajanje poroda 9 ur in več, porodna teža pod 5. centilo in začetek poroda. Rezultati: Vključili smo 173.776 porodov. Popkovnica je bila ovita pri 57.174 (33 %). Ovita popkovnica je bila v univariatni analizi povezana z operativnim dokončanjem poroda (p < 0,001), vendar v multivariatni analizi ni bila neodvisni dejavnik tveganja (p = 0,311), pač pa so to bili prva nosečnost, dolgotrajni porod, indukcija in porodna teža pod 5. centilo (p < 0,001). Diskusija in zaključek: V slovenskih porodnišnicah je med porodi enojčkov v glavični vstavi ob terminu 33 % takih z ovito popkovnico, kar je več, kot navaja večina tujih raziskav. Ovita popkovnica ni neodvisni dejavnik tveganja za operativno dokončanje poroda.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografije avtorja

Tanja Petrova, Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana

dipl. babica

Miha Lučovnik, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ginekološka klinika, Klinični oddelek za perinatologijo, Šlajmerjeva 4, 1000 Ljubljana

dr., dr. med.

Literatura

Assimakopoulos, E., Zafrakas, M., Garmiris, P., Goulis, D.G., Athanasiadis, A.P., Dragoumis, K., et al., 2005. Nuchal cord detected by ultrasound at term is associated with mode of delivery and perinatal outcome. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 123(2), pp. 188-192. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejogrb.2005.02.026, PMid:15941615

Begum, A.A., Sultana, H., Hasan, R. & Ahmed, M., 2011. A clinical study of fetal outcome in cases of nuchal cord. Journal of Armed Forces Medical College Bangladesh, 7(1), pp. 25−27. http://dx.doi.org/10.3329/jafmc.v7i1.8622

Bernard, E.S., Craina, M., Tudor, A. & Bernad, S.I., 2012. Perinatal outcome associated with nuchal umbilical cord. Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology, 39(4), pp. 494−497. PMid:23444751

Dhar, K.K., Ray, S.N. & Dhall, G.I., 1995. Significance of nuchal cord. Journal of the Indian Medical Association, 93(12), pp. 451-453. PMid:8773129

Foumane, P., Nkomom, G., Telesphore Mboudou, E., Dohbit Sama, J, Nguefack, S. & Moifo, B., 2013. Risk factors of clinical birth asphyxia and subsequent newborn death following nuchal cord in a low-resource setting. Open Journal of Obstetrics and Gynecology, 3(9), pp. 642-647. http://dx.doi.org/10.4236/ojog.2013.39117

Gao, Y., Xue, Q., Chen, G., Stone, P., Zhao, M. & Chen, Q., 2013. An analysis of the indications for cesarean section in a teaching hospital in China. European Journal of Obstetrics Gynecology & Reproductive Biology, 170(2), pp. 140-148. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejogrb.2013.08.009, PMid:23978503

Ghosh, G.S. & Gudmundsson, S., 2008. Nuchal cord in post-term pregnancy-relationship to suspected intrapartumfetal distress indicating operative intervention. Journal of Perinatal Medicine, 36(2), pp. 142-144. http://dx.doi.org/10.1515/JPM.2008.012, PMid:18211253

Kemfang Ngowa, J.D., Kasia, J.M., Nsangou, I., Zedjom, C., Domkam, I., Morfaw, F., et al., 2011. Nuchal cord and perinatal outcome at the Yaounde General Hospital, Cameroon. Clinics in Motherand Child Health, 8(2011), pp. 1−4.

Larson, J.D., Rayburn, W.F., Crosby, S. & Thurnau, G.R., 1995. Multiple nuchal cord entanglements and intrapartum complications. American Journal of Obstetrics & Gynecology, 173(4), pp. 1228-1231. http://dx.doi.org/10.1016/0002-9378(95)91359-9, PMid:7485326

Rhoades, D.A., Latza, U. & Mueller, B.A., 1999. Risk factors and outcomes associated with nuchal cord. A population-based study. Journal of Reproductive Medicine, 44(1), pp. 39-45. PMid:9987738

Schäffer, L., Burkhardt, T., Zimmermann, R. & Kurmanavicius, J., 2005. Nuchal cords in term and postterm deliveries—Do we need to know? Obstetrics & Gynecology, 106(1), pp. 23-28. http://dx.doi.org/10.1097/01.AOG.0000165322.42051.0f, PMid:15994613

Sheiner, E., Abramowicz, J.S., Levy, A., Silberstein, T., Mazor, M. & Hershkovitz, R., 2006. Nuchal cord is not associated with adverse perinatal outcome. Archives of Gynecology and Obstetrics, 274(2), pp. 81-83. http://dx.doi.org/10.1007/s00404-005-0110-2, PMid:16374604

Shrestha, N.S. & Singh, N., 2007. Nuchal cord and perinatal outcome. Kathmandu University Medical Journal, 5(3), pp. 360-363. PMid:18604054

Zahoor, F., Minhas, Z. & Zaki, A., 2013. Perinatal outcome of nuchal cord. Journal of Postgraduate Medical Institute, 27(2), pp. 174-178.

Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ), 2000. Uradni list Republike Slovenije št. 65.

Prenosi

Objavljeno

2014-09-20

Kako citirati

Petrova, T., & Lučovnik, M. (2014). Vpliv ovite popkovnice na pojavnost operativnega dokončanja poroda. Obzornik Zdravstvene Nege, 48(3). https://doi.org/10.14528/snr.2014.48.3.27

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek

##plugins.generic.recommendBySimilarity.heading##

##plugins.generic.recommendBySimilarity.advancedSearchIntro##