Vpliv multimodalne analgezije na samostojnost otročnic pri osebni higieni, skrbi za novorojenčka in dojenja po carskem rezu

retrospektivna kohortna raziskava

Avtorji

  • Uroš Višič Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ginekološka klinika, Šlajmerjeva 3, 1000 Ljubljana, Slovenija https://orcid.org/0000-0002-9563-6903
  • Tatjana Stopar-Pintarič Univerzitetni klinični center Ljubljana, Kirurška klinika, Klinični oddelek za anestezijo in intenzivno terapijo operativnih strok, Zaloška 2, 1000 Ljubljana in Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za anatomijo, Korytkova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija https://orcid.org/0000-0003-2750-5386
  • Iva Blajić Univerzitetni klinični center Ljubljana, Kirurška klinika, Klinični oddelek za anestezijo in intenzivno terapijo operativnih strok, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, Slovenija https://orcid.org/0000-0003-0413-0999
  • Tit Albreht Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija https://orcid.org/0000-0002-1812-4381
  • Miha Lučovnik Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ginekološka klinika, Šlajmerjeva 3, 1000 Ljubljana, Slovenija https://orcid.org/0000-0003-2708-9175

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2022.56.3.3137

Ključne besede:

bolečina, porod, negovalne intervencije, analgezija, dojenje

Povzetek

Uvod: Namen raziskave je bil ugotoviti, ali lahko z uvedbo multimodalne analgezije po carskem rezu zmanjšamo odmerke opioidov in pospešimo pooperativno okrevanje.
Metode: V retrospektivni kohortni raziskavi sta bili primerjani dve skupini: eksperimentalna (po uvedbi novega analgetičnega režima) in kontrolna skupina (pred uvedbo novega analgetičnega režima). Opazovana je bila sposobnost samostojne osebne higiene porodnice, skrb za novorojenčka po carskem rezu in čas od operacije do prvega podoja. Pri statistični analizi je bil uporabljen test hi-kvadrat in Mann-Whitneyjev U-test.
Rezultati: V skupino z quadratus lumborum blokom in v kontrolno skupino smo vključili po 58 otročnic. Po uvedbi multimodalnega analgetičnega režima je večji delež otročnic samostojno skrbel za osebno higieno po šestih urah po carskem rezu (44 (76 %) otročnic v skupini quadratus lumborum blok in nobena v skupini opioidne analgezije). Po dvanajstih urah se je delež pri skrbi za osebno higieno v skupini, v kateri smo lajšali bolečino z opioidno analgezijo, nekoliko popravil 55 (95 %) v prvi skupini in v drugi skupini 28 (48 %, p < 0,001). Prvi podoj po carskem rezu je bil v prvi uri po operaciji pogostejši pri kontrolni skupini (19 otročnic pri quadratus lumborum bloku (33 %) in 32 otročnic z opioidno analgezijo (55 %, p = 0,02), po dveh urah razlik ga niso zaznali.
Diskusija in zaključek: Z multimodalnim analgetičnim načinom pripomoremo k hitrejšemu samostojnemu izvajanju negovalnih aktivnosti otročnice, ki ji omogočajo hitrejšo prilagoditev na novo življenjsko vlogo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Literatura

Abdulkhalikova, D., Trojner Bregar, A., & Premru Sršen, T. (2016). Slovenska priporočila za vaginalni porod po carskem rezu. Zdravniški Vestnik, 85(1), 244−256. https://doi.org/10.6016/ZdravVestn.1512

ACOG Committee Opinion. No. 742 Summary. (2018). Postpartum pain management. Obstetric Gynecology, 132, 252–253. https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000002683

Balatero, J., Spilker, A., & McNiesh, S. (2019). Barriers to skinto-skin contact after caesarean birth. The American Journal of Maternal/ Child Nursing, 44(3), 137−143. https://doi.org/10.1097/NMC.0000000000000521 PMid:31033584

Bornstein, E., Husk, G., Lenchner, E., Grunebaum, A., Gadomski, T., Zottola, C. … Chervenak, F. (2021). Implementation of a

standardized post-cesarean delivery order set with multimodal combination analgesia reduces inpatient opioid usage. Journal

of Clinical Medicine, 10(1), 1−10. https://doi.org/10.3390/jcm10010007 PMid:33375192; PMCid:PMC7793107

Brady, K., Bulpitt, D., & Chiarelli, C. (2014). An interprofessional quality improvement project to implement maternal / infant skin-to-skin contact during cesarean delivery. Journal of Obstetrics, Gynecologic & Neonatal Nursing, 43(4), 488−496. https://doi.org/10.1111/1552-6909.12469 PMid:24981767; PMCid:PMC4491370

Eisenach, J., Pan, P., Smiley, R., Lavand'homme, P., Landau, R., & Houle, T. (2009). Severity of acute pain after childbirth, but not type of delivery, predicts persistent pain and postpartum depression. Pain, 140(1), 87−94. https://doi.org/10.1016/j.pain.2008.07.011 PMid:18818022; PMCid:PMC2605246

European Perinatal Health Report. (2018, November). Core indicators of the health and care of pregnant women and babies in Europe in 2015. Retrieved April 24, 2021 from https://www.europeristat.com/images/EPHR2015_Euro-Peristat.pdf

Food and Drug Administration (2017, April, 20). FDA Drug Safety Communication: FDA evaluating the risks of using the pain medicine tramadol in children aged 17 and younger. Retrieved April 24, 2021 from https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-andavailability/fda-drug-safety-communication-fda-evaluatingrisks-using-pain-medicine-tramadol-children-aged-17

Herdman T., Kamitsuru S., Lokar k., Bradač H., Cafuta A., Mihelič Zajec A. … Rebec D. (2019). Negovalne diagnoze: definicije in klasifikacija NANDA 2018-2020, (pp. 12-16). Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Huang, J. (2015). The experience of nursing intervention for cesarean section pregnancy. Journal of Nursing, 4(3), 4−6. https://doi.org/10.18686/jn.v4i3.2

Holland, E., Bateman, B., Cole, N., Taggart, A., Robinson, L., Sugrue, R. … Robinson, J. (2019). Evaluation of a quality improvement intervention that eliminated routine use of opioids after cesarean delivery. Obstetrics & Gynecology, 133(1), 91−97. https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000003010 PMid:30531571

Jin, J., Sturza, M., Maguire, S., Waljee, J., Smith, R., & Peahl, A. (2021). Nurses' experiences with implementation of a postecesarean birth opioid - sparing protocol. The American Journal of Maternal/ Child Nursing, 46(2), 110−115. https://doi.org/10.1097/NMC.0000000000000694 PMid:33315633

Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije (2014). Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Kostnapfel, T., & Hočevar Grom, A (2019). Razširjenost predpisovanja opioidov v Sloveniji. ISIS, 11, 38–42.

Pavel, N. (2016). Šest področij v porodni sobi za boljšo porodno prakso (magistrsko delo). Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Maribor. Retrieved April 24, 2021 from https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=59851

Schoenwald, A., Windsor, C., Gosden, E., & Douglas, C. (2018). Nurse practitioner led pain management the day after cesarean

section: A randomized controlled trial and follow-up study. International Journal of Nursing Studies, 78(2), 1−9. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2017.08.009 PMid:28965648

Smith, A., Young, P., Blosser, C., & Poole, A. (2019). Multimodal stepwise approach to reducing in-hospital opioid use after

cesarean delivery: A quality improvement initiative. Obstetrics & Gynecology, 133(4), 700−706. https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000003156 PMid:30870302

Stopar-Pintarič, T., Blajić, I., Višić U., Žnider, M., Plesničar, A. … Lučovnik, M. (2021). Posteromedial quadratus lumborum block versus wound infiltration after caesarean section: A randomised, double-blind, controlled study. European Journal of Anaesthesiology, 38(2), 128−144. https://doi.org/10.1097/EJA.0000000000001531 PMid:33988528

Višić U., Stopar Pintarič, T., Albreht, T., Blajić, I., & Lučovnik, M. (2021). Multimodal stepwise analgesia for reducing opioid consumption after cesarean delivery. Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology, 48(5), 1162−1166. https://doi.org/10.31083/j.ceog4805186

Wang, L. Z., Wei, C. N., Xiao, F., Chang, X. Y., & Zhang, Y. F. (2018). Incidence and risk factors for chronic pain after elective cesarean delivery under spinal anaesthesia in a Chinese cohort: A prospective study. International Journal of Obstetrics Anaesthesia, 34(1), 21−27. https://doi.org/10.1016/j.ijoa.2018.01.009 PMid:29534950

Wen, J., Yu, G., Kong, Y., Liu, F., & Wei, H. (2020). An exploration of the breastfeeding behaviors of women after cesarean section:

A qualitative study. International Journal of Nursing Science, 7(4), Article 419426. https://doi.org/10.1016/j.ijnss.2020.07.008

PMid:33195754; PMCid:PMC7644566

World Medical Association. (2013). World Medical Association Declaration of Helsinki: Ethical principles for medical research

involving human subjects. Journal of the American Medical Association, 310(20), 2191–2194. https://doi.org/10.1001/jama.2013.281053

Prenosi

Objavljeno

2022-09-15

Kako citirati

Višič, U., Stopar- Pintarič, T. ., Blajić, I. ., Albreht , T. ., & Lučovnik , M. . (2022). Vpliv multimodalne analgezije na samostojnost otročnic pri osebni higieni, skrbi za novorojenčka in dojenja po carskem rezu: retrospektivna kohortna raziskava. Obzornik Zdravstvene Nege, 56(3), 194–199. https://doi.org/10.14528/snr.2022.56.3.3137

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek