Vpliv abdominalne dekompresije pri materi na pretok krvi v umbilikalni arteriji in plodovi srednji možganski arteriji

  • Sara Mugerli Splošna bolnišnica 'Dr Franca Derganca' Nova Gorica
  • Gordana Njenjić Klinični oddelek za perinatologijo, Ginekološka klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Šlajmerjeva ulica 3, 1000 Ljubljana
  • Vesna Fabjan Vodušek Klinični oddelek za perinatologijo, Ginekološka klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Šlajmerjeva ulica 3, 1000 Ljubljana
  • Miha Lučovnik Klinični oddelek za perinatologijo, Ginekološka klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Šlajmerjeva ulica 3, 1000 Ljubljana
Ključne besede: šola za starše, dopplerski ultrazvok, rezistenčni indeks, zastoj v rasti

Povzetek

Uvod: Abdominalna dekompresija v nosečnosti bi se lahko uporabljala za izboljšanje pretoka krvi v uteroplacentarnem žilju. Z dopplerskim ultrazvokom se je spremljal vpliv te metode na pretok krvi v umbilikalni arteriji in plodovi srednji možganski arteriji. Metode: V študijo smo vključili nosečnice (n = 23) z enoplodnimi nosečnostmi, ki so se udeležile abdominalne dekompresije. Z dopplerskim ultrazvokom smo izmerili pretoke v umbilikalni arteriji in srednji možganski arteriji pri plodu pred dekompresijo in neposredno po njej. Primerjali smo rezistenčne indekse, za kar smo uporabili Studentov t-test. Za statistično značilno smo vzeli vrednost p < 0,05. Rezultati: Vključili smo 23 nosečnic s povprečno gestacijsko starostjo 36+1 tednov. Povprečni rezistenčni indeks v umbilikalni arteriji pred dekompresijo je bil 0,58 (s = 0.10), po dekompresiji pa 0,54 (s = 0,07, p = 0,06). V srednji možganski arteriji je znašal 0,72 (s = 0,11) pred dekompresijo in 0,77 (s = 0,08) po dekompresiji (p = 0,01). Diskusija in zaključek: Upor v srednji možganski arteriji je bil po dekompresiji statistično značilno višji, kar kaže na boljšo oksigenacijo plodovih možganov. To dodatno podkrepi trend zniževanja upora v umbilikalni arteriji. Ugotovljene spremembe po dekompresiji bi bile lahko koristne v nosečnosti, kjer je prisoten zastoj v rasti ali ob hipertenzivnih boleznih v nosečnosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Sara Mugerli, Splošna bolnišnica 'Dr Franca Derganca' Nova Gorica
Sara Mugerli, MD
Gordana Njenjić, Klinični oddelek za perinatologijo, Ginekološka klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Šlajmerjeva ulica 3, 1000 Ljubljana
Gordana Njenjić, Graduate midwife
Vesna Fabjan Vodušek, Klinični oddelek za perinatologijo, Ginekološka klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Šlajmerjeva ulica 3, 1000 Ljubljana
Vesna Fabjan Vodušek, MD
Miha Lučovnik, Klinični oddelek za perinatologijo, Ginekološka klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Šlajmerjeva ulica 3, 1000 Ljubljana
Assistant professor Miha Lučovnik, PhD, MD

Literatura

Acharya, G., Wilsgaard, T., Berntsen, G.K., Maltau, J.M. & Kiserud, T., 2005. Doppler-derived umbilical artery absolute velocities and their relationship to fetoplacental volume blood flow: a longitudinal study. Ultrasound in obstetrics & gynecology, 25(5), pp. 444–453. http://dx.doi.org/10.1002/uog.1880 PMid:15816007

Coxon, A., Fairweather, D.V., Smyth, C.N., Frankenberg, J. & Vessey, M., 1973. A randomised double blind clinical trial of abdominal decompression for the prevention of pre-eclampsia. Journal of Obstetrics and Gynaecology of the British Commonwealth, 80(12), pp. 1081-1085. http://dx.doi.org/10.1111/j.1471-0528.1973.tb02983.x PMid:4586680

Deane, C., 2002. Doppler ultrasound: principles and practice. In: Nicolaides, K., Rizzo, G., Hecher, K. & Ximenes, R. eds. Doppler in Obstetrics. London: The Fetal Medicine Foundation, pp. 4–24.

Hofmeyr, G.J. & Kulier, R., 2012. Abdominal decompression in normal pregnancy. Cochrane Database Syst Rev, 6, p. CD001062. http://dx.doi.org/10.1002/14651858.CD001062.pub2 PMid:22696321

Joern, H., Funk, A., Goetz, M., Kuehlwein, H., Klein, A. & Fendel, H., 1996. Development of quantitative Doppler indices for uteroplacental and fetal blood flow during the third trimester. Ultrasound in medicine and biology, 22(7), pp. 823–835. http://dx.doi.org/10.1016/0301-5629(96)00090-7 PMid:8923702

Liddicoat, R., 1968. The effects of maternal antenatal decompression on infant mental development. South African Medical Journal, 42(9), pp. 203–211.

Mathews, D.D. & Loeffler, F.E., 1968. The effect of abdominal decompression on fetal oxygenation during pregnancy and early labour. Journal of Obstetrics and Gynaecology of the British Commonwealth, 75(3), pp. 268–270. http://dx.doi.org/10.1111/j.1471-0528.1968.tb02076.x PMid:5642474

Nicolaides, K., 2002. Doppler studies in fetal hypoxemic hypoxia. In: Nicolaides, K., Rizzo, G., Hecher, K. & Ximenes, R. eds. Doppler in Obstetrics. London: The Fetal Medicine Foundation, pp. 62–77.

Reuwer, P.J., Sijmons, E.A., Rietman, G.W., van Tiel, M.W. & Bruinse, H.W., 1987. Intrauterine growth retardation: prediction of perinatal distress by Doppler ultrasound. Lancet, 2(8556):415-418. http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(87)90956-1 PMid:2887724

Todros, T., Sciarrone, A., Piccoli, E., Guiot, C., Kaufmann, P. & Kingdom, J., 1999. Umbilical Doppler waveforms and placental villous angiogenesis in pregnancies complicated by fetal growth restriction. Obstetrics & Gynecology, 93(4), pp. 499–503. http://dx.doi.org/10.1016/S0029-7844(98)00440-2 PMid:10214822

Trudinger, B.J., Giles, W.B., Cook, C.M., Bombardieri, J. & Collins, L., 1985. Fetal umbilical artery flow velocity waveforms and placental resistance: clinical significance. British Journal of Obstetrics and Gynaecology, 92(1), pp. 23–30. http://dx.doi.org/10.1111/j.1471-0528.1985.tb01044.x PMid:4038455

Objavljeno
2015-09-25
Kako citirati
Mugerli, S., Njenjić, G., Fabjan Vodušek, V. in Lučovnik, M. (2015) Vpliv abdominalne dekompresije pri materi na pretok krvi v umbilikalni arteriji in plodovi srednji možganski arteriji, Obzornik zdravstvene nege, 49(3). doi: 10.14528/snr.2015.49.3.61.
Rubrike
Izvirni znanstveni članek