Pomen pandemije covida-19 za duševno zdravje medicinskih sester in zdravnikov:

pregled literature

Avtorji

  • Uroš Višič Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ginekološka klinika, Šlajmerjeva 3, 1000 Ljubljana, Slovenija https://orcid.org/0000-0002-9563-6903
  • Maja Sočan Nacionalni inštitut za javno zdravje, Zaloška 29, 1000 Ljubljana, Slovenija in Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2022.56.4.3113

Ključne besede:

zdravstveni delavci, duševno zdravje, covid-19, zdravje, dejavniki tveganja, samopodoba, strah, preventiva, medicinske sestre, zdravniki

Povzetek

Uvod: Pandemijo covid-19 povezujemo s povečanim tveganjem za posttravmatsko stresno motnjo pri zdravstvenih delavcih. Namen sistematičnega pregleda literature je prepoznati vpliv pandemije covida-19 na duševno zdravje v tej populaciji.
Metode: Uporabljen je bil sistematičen pregled literature. Iskanje je potekalo od novembra 2020 do januarja 2021. Vključene so bile naslednje iskalne zbirke podatkov: Pubmed, Ebsco, Ovid in Google Scholar. Pri iskanju so bile uporabljene kombinacije ključnih besed: samopodoba, strah, preventiva, medicinske sestre, zdravniki. Uporabili smo diagram PRISMA za prikaz poteka pregleda literature. Tematska analiza je potekala na način kodiranja  rezultatov.
Rezultati: Iz celotnega iskalnega niza več tisoč člankov  smo v končno analizo prenesli štirinajst člankov. Prevalenca anksioznosti med zdravstvenimi delavci je 12,3–35,6 %. Zdravstveni delavci moškega spola so imeli bistveno blažje simptome tesnobe kot ženske. Stopnja tesnobe je bila višja v zdravstveni negi, vendar so bili pri moških manj izraziti simptomi tesnobe kot pri ženskah.
Diskusija in zaključek: Pandemija covid-19 je povzročila duševne obremenitve zdravstvenih delavcev. Za obvladovanje duševnega zdravja pri medicinskih sestrah in zdravnikih je treba vključiti preventivne psihoedukativne ukrepe, kot sta briefing in teambuilding.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Literatura

Allan, S., Bealey, R., Birch, J., Cushing, T., Parke S., Sergi, G. ... Meiser-Stedman, R. (2020). The prevalence of common and stressrelated mental health disorders in healthcare workers based in pandemic- affected hospitals: A rapid systematic review and metaanalysis. European Journal of Psychotraumatology, 11(1), 1−12. https://doi.org/10.1080/20008198.2020.1810903 PMid:33244359; PMCid:PMC7678680

Al Thobaity, A., & Alshammari, F. (2020). Nurses on the frontline against the COVID-19 pandemic: An integrative review. Dubai Medical Journal, 3(2), 87−92. https://doi.org/10.1159/000509361 PMCid:PMC7490501

Aveyard, H., Bradbury-Jones, C. (2019). An analysis of current practoces in undertaking literature reviews in nursing: Findings from a focused mapping review and synthesis. BMC Medical Research Methodology, 19(105), 1−9. https://doi.org/10.1186/s12874-019-0751-7 PMid:31096917; PMCid:PMC6524227

Benfante, A., Di Tella, M., Romeo, A., & Castelli, L. (2020). Traumatic stress in healthcare workers during COVID-19 pandemic: A review of the immediate impact. Frontiers Psychology, 11(1), 1−7. https://doi.org/10.3389%2Ffpsyg.2020.569935 PMid:33192854; PMCid:PMC7645025

Bhui, K., Dinos, S., Galant- Miecznikowska, M., de Jongh, B., & Stansfeld, S. (2016). Perception of work stress causes and effective interventions in employees working in public, private and non-governmental organisations: A qualitative study. Psychological Bulletin Journal, 40(6), 318−325. https://doi.org/10.1192%2Fpb.bp.115.050823 PMid:28377811; PMCid:PMC5353523

Billings, J., Chi Fung Ching, B., Gkofa, V., Greene, T., & Bloomfield, M. (2021). Experiences of frontline healthcare workers and their views about support during covid-19 and previous pandemics: a systematic review and qualitative metasynthesis. BMC Health Services Research, 21, Article 923. https://doi.org/10.1186/s12913-021-06917-z PMid:34488733; PMCid:PMC8419805

Cabarkapa, S., Nadjidai, S., Murgier, J., & Chee, H. (2020). The psychological impact of COVID-19 and other viral epidemics on frontline healthcare workers and ways to address it: A rapid systematic review. Brain Behavior & Immunity, 8(1), 1−10. https://doi.org/10.1016/j.bbih.2020.100144 PMid:32959031; PMCid:PMC7494453

Carmassi, C., Foghi, C., Dell'Oste, V., Cordone, A., Bertelloni, CA., Bui, E., & Dell'Osso, L. (2020). PTSD symptoms in healthcare workers facing the three coronavirus outbreaks: What can we expect after the COVID- 19 pandemic. Psychiatry Research, 292(2), 1−10. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113312 PMid:32717711; PMCid:PMC7370915

Daugherty, A., & Arble, E. (2020). Prevalence of mental health symptoms in residential healthcare workers in Michigan during the covid-19 pandemic. Psychiatric Research, 291(1), 1−2. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113266 PMid:32623265; PMCid:PMC7324917

De Kock, J., Latham, H. A., Leslie, S. J., Grindle, M., Munoz, S. A., Ellis, L. ... O'Malley, C. (2020). A rapid review of the impact of COVID-19 on the mental health of healthcare workers: Implications for supporting psychological well-being. BMC Public health, 1(2), 1−18. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113441 PMid:32898840; PMCid:PMC7462563

Fernandez, R., Lord, H., Halcomb, E., Moxham, L., Middleton, R., Alananzeh, I., & Ellwood, L. (2020). Implications for COVID-19: A systematic review of nurses' experiences of working in acute care hospital settings during a respiratory pandemic. International Journal of Nursing Studies, 111(1), 1−18. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2020.103637 PMid:32919358 PMCid:PMC7206441

Galehdar, N., Kamran, A., Toulabi, T., & Heydari, H. (2020). Exploring nurses' experiences of psychological distress during care of patients with COVID-19: A qualitative study. BMC Psychiatry, 20(4), 2−9. https://doi.org/10.1186/s12888-020-02898-1 PMid:33023535; PMCid:PMC7538040

Gorini, A., Fiabane, E., Sommaruga, M., Barbieri, S., Sottotetti, F., La Rovere, M. T. ... Gabanelli, P. (2020). Mental health and risk perception among Italian healthcare workers during the second month of the COVID-19 pandemic. Archives of Psychiatric Nursing, 1(1), 537−544. https://doi.org/10.1016/j.apnu.2020.10.007 PMid:33280678; PMCid:PMC7577253

Greenberg, N., Docherty, M., Gnanapragasm, S., & Wessely, S. (2020). Managing mental health challenges faced by health care workers during covid-19 pandemic. British Medical Journal, 368(1), 1−4. https://doi.org/10.1136/bmj.m1211 PMid:32217624

Hooper, J., Saulsman, L., Hall, T., & Waters, F. (2020). Addresing the psychological impact of Covid-19 on healthcare workers: Learning from a systematic review of early interventions for frontline responders. BMJ Open, 11(5), 1−15. https://doi.org/10.3390/ijerph18136695 PMid:34020974; PMCid:PMC8142676

Huffman, E., Athanasiadis, D., Anton, N., Haskett, L., Doster, D., Stefanidis, D., & Lee, N. (2020). How resilient is your team: Exploring healthcare providers' well-being during the COVID-19 pandemic. American Journal of Surgery, 1(1), 277−284. https://doi.org/10.1016/j.amjsurg.2020.09.005 PMid:3299404;1 PMCid:PMC7486626

Karlsson, U., & Fraenkel, C. J. (2020). Covid-19: Risks to healthcare workers and their families. Mistakes made in the first wave must not be repeated in the second. BMJ Open, 371(1), 1−2. https://doi.org/10.1136/bmj.m3944 PMid:33115772

Krishnamoorthy, Y., Nagarajan, R., Kumar Saya, G., & Menon, V. (2020). Prevalence of psychological morbidities among general population, healthcare workers and COVID-19 patients amidst the COVID-19 pandemic: A systematic review and meta- analysis. Psychiatry Research, 293(2), 1−11. https://doi.org/10.1016%2Fj.psychres.2020.113382 PMid:32829073; PMCid:PMC7417292

Li, X., Li, S., Xiang, M., Fang, Y., Qian, K., Xu, J. ... Wang, B. (2020). The prevalence and risk factors of PTSD symptoms among medical assistance workers during the COVID-19 pandemic. Journal of Psychosomatic Research, 39(1), 1−7. https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2020.110270 PMid:33070044; PMCid:PMC7536549

Luo, M., Guo, L., Yu, M., Jiang, W., & Wang, H.(2020). The psychological and mental impact of coronavirus disease 2019 (COVID-19) on medical staff and general public: A systematic review and meta- analysis. Psychiatry Research, 291(1), 1−9. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113190 PMid:32563745; PMCid:PMC7276119

Morgantini, L., Naha, U., Wang, H., Francavilla, S., Acar, O., Flores, J. ... Weine, S. (2020). Factors contributing to healthcare professional burnout during the COVID-19 pandemic: A rapid turnaround global survey. Plos One, 1(15), 9−11. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0238217 PMid:32881887; PMCid:PMC7470306

Monteiro da Silva, R., Benjamim, CJR., de Medeiros Carvalho, P., & Rolim Neto, M. L. (2021). Psychological effects caused by the COVID- 19 pandemic in health professionals: A systematic review with meta- analysis. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 104(1), 1−7. https://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2020.110062 PMid:32771337; PMCid:PMC7409979

Muller, A., Hafstad, E., Himmels, J. P. W., Smedslund, G., Flottorp, S., Stenslad, S. ... Vist, G. E. (2020). The mental health impact of the covid-19 pandemic on healthcare workers, and interventions to help them: A rapid systematic review. Psychiatry Research, 293(3), 1−11. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113441 PMid:32898840; PMCid:PMC7462563

Paiano, M., Jaques, A. E., Bezerra Nacamura, P., Salci, M. A, Trindade Radovanovic, C. A., & Carreira, L. (2020). Mental health of healthcare professionals in China during the new coronavirus pandemic: An integrative review. Revista Brasileira de Enfermagem, 73(1), 1−8. https://doi.org/10.1590/0034-7167-2020-0338 PMid:32965402

Pouralizadeh, M., Bostani, Z., Maroufizadeh, S., Ghanbari, A., Khoshbakht, M., Amirhossein Alavi S., & Ashrafi, S. (2020). Anxiety and depression and the related factors in nurses of Guilan university of medical sciences hospital during COVID-19: A web-based cross-sectional study. International Journal of Africa Nursing Science, 13(1), 1−6. https://doi.org/10.1016/j.ijans.2020.100233 PMid:32837911; PMCid:PMC7417274

Prescott, K., Baxter, E., Lynch, C., Jassal, S., Bashir, A., & Gray, J. (2020). COVID-19: How prepared are front- line healthcare workers in England. Journal of Hospital Infection, 105(1), 142−145. https://doi.org/10.1016/j.jhin.2020.04.031 PMid:32339615; PMCid:PMC7195134

Raudenska, J., Steinerova, V., Javurkova, A., Urits, I., D Kaye, A., Viswanath, O., & Varrassi, G. (2020). Occupational burnout syndrome and post-traumatic stress among healthcare professionals during the novel coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic. Best Practice & Research: Clinical Anaesthesiology, 34(3), 553−560. https://doi.org/10.1016/j.bpa.2020.07.008 PMid:33004166; PMCid:PMC7367798

Sahebi, A., Nejati-Zarnaqi, B., & Moayedi, S. (2021). The prevalence of anxiety and depression among healthcare workers during the COVID-19 pandemic: An umbrella review of metaanalysis. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 107(1), 1−7. https://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2021.110247 PMid:33476692; PMCid:PMC7817526

Sanghera, J., Pattani, N., Hashmi, Y., Varley, K., Srinivas Cheruvu, M., Bradley, A., & Burke, J. (2020). The impact of SARS-CoV-2 on the mental health of healthcare workers in a hospital setting: A systematic review. Journal of Occupational Health, 62(1), 1−16. https://doi.org/10.1002/1348-9585.12175 PMid:33131192; PMCid:PMC7603426

Shamseer, L., Moher, D., Shamsser, L., Clarke, M., Ghersi, D., Liberati, A. ... Stewart L. (2015). Preffered reporting items for systematic review and meta-analysis protocols (PRISMA-P) statement. Systematic Reviev, 4(1), 1−25. https://doi.org/10.1136/bmj.g7647

Shaukat, N., Mansoor, A., & Razzak, J. (2020). Physical and mental health impacts of COVID-19 on healthcare workers: A scoping review. International Journal of Emergency Medicine, 13(40), 1−8. https://doi.org/10.1186/s12245-020-00299-5 PMid:32689925; PMCid:PMC7370263

Simms, A., Fear, N., & Greenberg, N. (2020). The impact of having inadequate safety equipment on mental health. Occupational Medicine, 70(4), 278−281. https://doi.org/10.1093/occmed/kqaa101 PMid:32449770; PMCid:PMC7313819

Streubert, H. J., & Carpenter, D. R. (2011). Qualitative research in nursing: Advancing the Humanistic Iimperative (5th ed.). Philadelphia: Wolters kluwer.

Tsamakis, K., Rizos, E., Manolis, A., Chaidou, S., Kympouropoulos, S., Spartalis, E. ... Triantafyllis, A. (2020). COVID-19 pandemic and its impact on mental health of healthcare professionals. Experiment and Therapeutic Medicine, 19(1), 3451−3453. https://doi.org/10.3892/etm.2020.8646

Vindrola-Padros, C., Andrews, L., Dowrick, A., Djellouli, N., Fillmore, H., Gonzalez, E. B. ... Johnson, G. (2020). Perceptions and experiences of healthcare workers during the COVID-19 pandemic in the UK. BMJ Open, 1(2), 1−8. https://doi.org/10/11/e040503 PMid:33154060; PMCid:PMC7646318

Vizheh, M., Qorbani, M., Arzaghi, S., Muhidin, S., Javanmard, Z., & Esmaeili, M. (2020). The mental health of healthcare workers in the COVID-19 pandemic: A systematic review. Journal of Diabetes, 1(1), 1967−1978. https://doi.org/10.1007/s40200-020-00643-9 PMid:33134211; PMCid:PMC7586202

Walton, M., Murray, E., & Christian, M. (2020). Mental healthcare for medical staff and affiliated healthcare workers during the COVID-19 pandemic. European Heart Journal- Cardiovascular Imaging, 1(1), 241−247. https://doi.org/10.1177/2048872620922795 PMid:32342698; PMCid:PMC7189614

Zhou, Y., Wang, W., Sun, Y., Qian, W., Liu, Z., Wang, R. ... Zhang, X. (2020). The prevalence and risk factors of psychological disturbances of frontline medical staff in china under the COVID-19 epidemic: Workload should be concerned. Journal of Affective Disorders, 277(1), 510−514. https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.08.059 PMid:32882508; PMCid:PMC7448730

Objavljeno

2022-12-17

Kako citirati

Višič, U., & Sočan , M. . (2022). Pomen pandemije covida-19 za duševno zdravje medicinskih sester in zdravnikov:: pregled literature. Obzornik Zdravstvene Nege, 56(4), 301–310. https://doi.org/10.14528/snr.2022.56.4.3113

Številka

Rubrike

Pregledni znanstveni članek