Vpliv mednarodnih programov mobilnosti na osebno in profesionalno rast študentov zdravstvene nege

opisna raziskava

Avtorji

  • Igor Karnjuš Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Katedra za zdravstveno nego, Polje 42, 6310 Izola, Slovenija https://orcid.org/0000-0001-5691-0036
  • Mirko Prosen Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Katedra za zdravstveno nego, Polje 42, 6310 Izola, Slovenija https://orcid.org/0000-0001-9943-9037
  • Boško Krivičić Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola, Slovenija
  • Sabina Ličen Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Katedra za zdravstveno nego, Polje 42, 6310 Izola, Slovenija https://orcid.org/0000-0002-8795-7985

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2020.54.4.3020

Ključne besede:

zdravstvena nega, mednarodne izmenjave, študenti, izobraževanje, kulturna imerzija

Povzetek

Uvod: Mednarodni programi študijske mobilnosti so postali dragocen način izobraževanja študentov, saj omogočajo pridobivanje temeljnih znanj, spretnosti in stališč ter s tem lažjo pripravo posameznika na delo v globaliziranem svetu. Cilj raziskave je bil ugotoviti vpliv programov mednarodne izmenjave na osebno in profesionalno rast študentov zdravstvene nege.
Metode: Uporabljena je bila sekundarna analiza kvantitativnih podatkov. Primarni podatki so bili zbrani leta 2016 v okviru raziskave Mednarodna izmenjava študentov zdravstvene nege – primerjava med slovenskimi in tujimi študenti. V vzorec sekundarne analize je bilo vključenih 73 študentov zdravstvene nege iz Slovenije in drugih evropskih držav. Vprašalnik je vključeval 20 trditev, ki so jih udeleženci ocenjevali na 5-stopenjski Likertovi lestvici (1 – se popolnoma ne strinjam; 5 – se popolnoma strinjam). Podatki so bili analizirani z deskriptivno statistiko in Mann–Whitneyevim U-testom.
Rezultati: Na osebni ravni so študenti poudarili, da lahko mobilnost izboljša njihovo samozavest (Z = – 2,088, p = 0,037) in sprejemanje drugih kultur (Z = –3,116, p = 0,002). Na profesionalni ravni so izpostavili potrebo po nadgradnji poklicnih kompetenc študentov (Z = –3,116, p = 0,002), zlasti na področju medkulturno kompetentne zdravstvene nege (Z = –2,391, p = 0,017).
Diskusija in zaključek: Prednosti, o katerih poročajo študenti zdravstvene nege, kažejo, da je smiselno še naprej podpirati in spodbujati mednarodne programe študijske mobilnosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Literatura

Browne, C.A., Fetherston, C.M. & Medigovich, K., 2015. International clinical placements for Australian undergraduate nursing students: a systematic thematic synthesis of the literature. Nurse Education Today, 35(10), pp.1028–1036. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2015.05.012 PMid:26059923

Brown, M., Boateng, E.A. & Evans, C., 2016. Should I stay or should I go: a systematic review of factors that influence healthcare students' decisions around study abroad programmes. Nurse Education Today, 39, pp. 63–71. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2015.12.024 PMid:27006034

de Oliveira, A.K.M. & Tuohy, D., 2015. Communication and nursing: a study-abroad student's reflections. British Journal of Nursing, 24(21), pp. 1080–1084. https://doi.org/10.12968/bjon.2015.24.21.1080 PMid:26618679

Edmonds, M.L., 2010. The lived experiences of nursing students who study abroad: a qualitative inquiry. Journal of Studies in International Education, 14(5), pp. 545–568.https://doi.org/10.1177/1028315310375306

Edmonds, M.L., 2012. An integrative literature review of study abroad programs for nursing students. Nursing Education Perspectives, 33(1), pp. 30–34. https://doi.org/10.5480/1536-5026-33.1.30 PMid:22416538

ka.si, 2016. Available at: https://www.1ka.si [1. 6. 2016]. Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA), 2012. The European higher education area in 2012: Bologna Process implementation report. Available at: http://www.ehea.info/media.ehea.info/file/2012_Bucharest/79/5/Bologna_Process_Implementation_Report_607795.pdf [6. 8. 2020].

European Commission, 2020. Erasmus+ programme guide. Available at: https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/resources/programme-guide_en [6. 8. 2020].

European Migration Network, 2019. EMN FactSheet –SLOVENIA 2018. Available at: http://emm.si/en/news/emnfactsheet-slovenia-2018-published-july-2019/ [11. 8. 2020].

European Parliament, 2020. Fact Sheets on the European Union: higher education. Available at: http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/140/higher-education [29. 1. 2020].

Eurostat, 2020. Student mobility. Available at: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=educ_thmob&lang=en [29. 1. 2020].

Goodman, B., Jones, R. & Sanchón Macias, M., 2008. An exploratory survey of Spanish and English nursing students' views on studying or working abroad. Nurse Education Today, 28(3), pp. 378–384. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2007.06.013 PMid:17825457

Gower, S., Duggan, R., Dantas, J.A.R. & Boldy, D., 2017. Something has shifted: nursing students' global perspective following international clinical placements. Journal of Advanced Nursing, 73(10), pp. 2395–2406. https://doi.org/10.1111/jan.13320 PMid:28423477

Green, B.F., Johansson, I., Rosser, M., Tengnah, C. & Segrott, J., 2008. Studying abroad: a multiple case study of nursing students' international experiences. Nurse Education Today, 28(8), pp. 981–992. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2008.06.003 PMid:18692278

Guedes, G.F., Cavalcante, I.M.S. & Püschel, V.A.A., 2018. International academic mobility: the experience of undergraduate nursing students. Revista da Escola de Enfermagem da USP, 52, pp. 1–8. Available at: https://www.scielo.br/pdf/reeusp/v52/en_1980-220X-reeusp-52-e03358.pdf [6. 8. 2020].

Johnston, M.P., 2014. Secondary data analysis: a method of which the time has come. Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML), 3, pp. 619–626. Available at: http://www.qqmljournal.net/index.php/qqml/article/view/169/170 [6. 8. 2020].

Kelleher, S., 2013. Perceived benefits of study abroad programs for nursing students: an integrative review. The Journal of Nursing Education, 52(12), pp. 690–695. https://doi.org/10.3928/01484834-20131118-01 PMid:24256000

Kelleher, S., FitzGerald, S. & Hegarty, J., 2016. Factors that influence nursing and midwifery students' intentions to study abroad: a qualitative study using the theory of planned behaviour. Nurse Eduction Today, 44, pp. 157–164. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2016.05.019 PMid:27429346

Keogh, J. & Russel-Roberts, E., 2009. Exchange programmes and student mobility: meeting student's expectations or an expensive holiday. Nurse Education Today, 29(1), pp. 108–116. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2008.07.006 PMid:18782646

Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije in Kodeks etike za babice Slovenije, 2014. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Kohlbry, P.W., 2016. The impact of international service learning on nursing students' cultural competency. Journal of Nursing Scholarship, 48(3), pp. 303–311. https://doi.org/10.1111/jnu.12209 PMid:27111382

Krivičič, B., 2017. Mednarodna izmenjava študentov zdravstvene nege: primerjava med slovenskimi in tujimi študenti. Izola: Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, pp. 15–27.

Kulbok, P.A., Mitchell, E.M., Glick, D.F. & Greiner, D., 2012. International experiences in nursing education: a review of the literature. International Journal of Nursing Education Scholarship, 9, pp. 1–21. https://doi.org/10.1515/1548-923X.2365 PMid:22628353

Maltby, H.J., de Vries-Erich, J.M. & Lund, K., 2016. Being the stranger: comparing study abroad experiences of nursing students in low- and high-income countries through hermeneutical phenomenology. Nurse Education Today, 45, pp. 114–119. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2016.06.025 PMid:27613517

Marshall, J.E., 2017. Experiences of student midwives learning and working abroad in Europe: the value of an Erasmus undergraduate midwifery education programme. Midwifery, 44, pp. 7–13. https://doi.org/10.1016/j.midw.2016.10.013 PMid:27865161

Memmott, R.J., Coverston, C.R., Heise, B.A., Williams, M., Maughan, E.D., Kohl, J., et al., 2010. Practical considerations in establishing sustainable international nursing experiences. Nursing Education Perspective, 31(5), pp. 298–302.

Milne, A. & Cowie, J., 2013. Promoting culturally competent care: the Erasmus exchange programme. Nursing Standard, 27(30), pp. 42–46. https://doi.org/10.7748/ns2013.03.27.30.42.e7215 PMid:23617062

Myhre, K., 2011. Exchange students crossing language boundaries in clinical nursing practice. International Nursing Review, 58(4), pp. 428–433. https://doi.org/10.1111/j.1466-7657.2011.00904.x PMid:22092320

Prosen, M., 2018. Developing cross-cultural competences: opportunity for ensuring health and healthcare equality and equity. Obzornik zdravstvene nege, 52(2), pp. 76–80. https://doi.org/10.14528/snr.2018.52.2.262

Siles Gonzalez, J., Solano Ruiz, C. & Gaban Gutierrez, A., 2016. International appraisal of nursing culture and curricula: a qualitative study of erasmus students. Scientifica (Cairo), 2016, pp. 1–6. https://doi.org/10.1155/2016/6354045 PMid:26942039; PMCid:PMC4749806

Southgate, A. & Wrench, K., 2020. How valuable is an international cultural visit. British Journal of Nursing, 29(4), p. 245. https://doi.org/10.12968/bjon.2020.29.4.245 PMid:32105528

Tate, J.A. & Happ, M.B., 2018. Qualitative secondary analysis: a case exemplar. Journal of Pediatric Health Care, 32(3), pp. 308−312. https://doi.org/10.1016/j.pedhc.2017.09.007 PMid:29254902; PMCid:PMC5911239

Zanchetta, M., Schwind, J., Aksenchuk, K., Gorospe, F.F. & Santiago, L., 2013. An international internship on social development led by Canadian nursing students: empowering learning. Nurse Education Today, 33(7), pp. 757–764. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2013.04.019 PMid:23684525

World Medical Association, 2013. World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical principles for medical research involving human subjects. Journal of the American Medical Association, 310(20), pp. 2191–2194. https://doi.org/10.1001/jama.2013.281053 PMid:24141714

Objavljeno

2020-12-14

Kako citirati

Karnjuš, I., Prosen, M., Krivičić, B., & Ličen, S. (2020). Vpliv mednarodnih programov mobilnosti na osebno in profesionalno rast študentov zdravstvene nege: opisna raziskava. Obzornik Zdravstvene Nege, 54(4), 279–288. https://doi.org/10.14528/snr.2020.54.4.3020

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek