Odnos in pripravljenost zaposlenih v zdravstveni negi za oskrbo pacientov s HIV/AIDS-om

opisna raziskava

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2023.57.1.3111

Ključne besede:

spolno prenosljive bolezni, infekcije, virus humane imunske pomanjkljivosti, sindrom pridobljene imunske pomanjkljivosti, medicinske sestre

Povzetek

Uvod: Medicinske sestre predstavljajo rizični del prebivalstva, saj se neposredno srečujejo s telesnimi tekočinami pacientov, okuženih z virusom HIV ali obolelimi z AIDS-om. Namen raziskave je bil ugotoviti, kakšen je profesionalni in afektivni odnos zaposlenih v zdravstveni negi do pacientov, okuženih z virusom HIV ali obolelih z AIDS-om.
Metode: V opisni neeksperimentalni kvantitativni raziskavi je bil uporabljen v slovenščino preveden vprašalnik Lestvica odnosa do obolelih z AIDS-om (Cronbach α = 0,732). Sodelovalo je 164 zaposlenih v zdravstveni negi iz slovenskih zdravstvenih ustanov. Zbiranje podatkov je potekalo s spletnim vprašalnikom od novembra 2020 do januarja 2021. Podatki so bili analizirani z deskriptivno statistiko, Mann-Whitneyjevim U-testom in Kruskal-Wallisovim testom. Upoštevana je bila stopnja statistične značilnosti (p < 0,05).
Rezultati: Zaposleni v zdravstveni negi izražajo pozitiven profesionalni in afektivni odnos do pacientov okuženih z virusom HIV ali obolelih z AIDS-om. Pozitivnejši odnos izražajo moški, zaposleni z visokošolsko izobrazbo ali magisterijem in zaposleni z delovno dobo od pet do petnajst let. Pri omenjenih spremenljivkah razlike v odnosih niso bile statistično značilne (p > 0,05).
Diskusija in zaključek: Iz rezultatov raziskav povzemamo, da medicinske sestre v Sloveniji ne izražajo izrazito pozitivnega ali negativnega odnosa do oseb, okuženih z  virusom HIV ali obolelih z AIDS-om, in so jim pripravljene nuditi holistično zdravstveno nego. V prihodnje bi si želeli raziskovanje osrediniti v merjenje splošnega znanja o HIV/AIDS-u med zaposlenimi in ugotoviti, koliko vpliva  znanje na odnos zaposlenih do obolelih.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Literatura

Adebimpe, O. W. (2018). Knowledge and practice of health care workers towards post exposure prophylaxis in the era of low and stable HIV prevalence in Southwestern Nigeria. Bulletin of Faculty of Pharmacy, Cairo University, 56(1), 104–108. https://doi.org/10.1016/j.bfopcu.2018.03.003

Bliwise, N. G., Grade, M., Irish, T. M., & Ficarrotto, T. J. (1991). Measuring medical and nursing students' attitudes toward AIDS. Health Psychology, 10(4), 289–295. https://doi.org/10.1037/0278-6133.10.4.289 PMid:1915216

Boakye, S. D., & Mavhandu-Mudzusi, H. A. (2019). Nurses knowledge, attitudes and practices towards patients with HIV and AIDS in Kumasi, Ghana. International Journal of Africa Nursing Sciences, 11(2019), 1–7. https://doi.org/10.1016/j.ijans.2019.05.001

Detić, P., 2020. Stigmatizacija HIV pozitivnih osoba i osoba oboljelih od AIDS-a: završni rad. Varaždin: Sveučilište Sjever, p. 7.

Famoroti, O. T., Fernandes, L., & Chima, C. S. (2013). Stigmatization of people living with HIV/AIDS by healthcare workers at a tertiary hospital in KwaZulu-Natal, South Africa: A cross-sectional descriptive study. BMC Medical Ethics, 14(Suppl 1), S1–S10. https://doi.org/10.1186/1472-6939-14-S1-S6 PMid:24564982; PMCid:PMC3878339

Hassan, M. Z., & Washsheh, A. M. (2011). Knowledge and attitudes of Jordanian nurse towards patients with HIV/AIDS: Findings from a nationwide survey. Issues in Mental Health Nursing, 32(12), 774–784. https://doi.org/10.1186/1472-6939-14-S1-S6 PMid:22077750

Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije in Kodeks etike za babice Slovenije. (2014). Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Kok, G., & Guvenc, G., Kaplan, Z. (2018). Nursing students' knowledge attitudes, and willingness to care toward people with HIV/AIDS. International Journal of Caring Sciences, 11(3), 1697–1706.

Kuklec, V. (2010). Stigmatizacija pacientov z različnimi diagnozami s strani zaposlenih v zdravstveni negi. Obzornik zdravstvene nege, 44(3), 195–201.

Leyva-Moral, J. M., Gomez-Ibanez, R., San Rafael, S., Guevara-Vasquez, G., & Aguayo-Gonzalez, M. (2021). Nursing students' satisfaction with narrative photography as a method to develop empathy towards people with HIV: A mixed-design study. Nurse Education Today, 96, Article 104646. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2020.104646 PMid:33160157

Machowska, A., Bamboria, B. L., Bercan, C., & Sharma, M. (2020). Impact of 'HIV-related stigma-reduction workshops' on knowledge and attitude of healthcare providers and students in Central India: A pre-test and post-test intervention study. BMJ Open, 10(4), Article e033612. https://doi.org/10.1136/ bmjopen-2019-033612 PMid:32284388; PMCid:PMC7201299

Makhado, L., & Maselesele, D. M. (2016). Knowledge and psychosocial wellbeing of nurses caring for people living with HIV/AIDS (PLWH). Health SA Gesondheid, 21(2016), 1–10. https://doi.org/10.1016/j.hsag.2015.10.003

Mashallahi, A., Rahmani, F., Gholizadeh, L., & Ostadtaghizadeh, A. (2021). Nurses' experience of caring for people living with HIV: A focused ethnography. International Nursing Review, 68(3), 318–327. https://doi.org/10.1111/inr.12667 PMid:33969882

Mockiene, V., Suominen, T., Valimaki, M., & Razbadauskas, A. (2010). Impact of intervention programs on nurses' knowledge, attitudes, and willingness to take care of patients with human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome: A descriptive review. Medicina (Kaunas), 46(3), 159–168. https://doi.org/10.3390/medicina46030022 PMid:20516754

Modula, J. M., & Ramukumba, M. M. (2018). Nurses' implementation of mental health screening among HIV infected guidelines. International Journal of Africa Nursing Sciences, 8(2018), 8–13. https://doi.org/10.1016/j.ijans.2018.02.001

Nacionalni inštitut za javno zdravje. (2020). Okužba s HIV v Sloveniji: Letno poročilo 2019. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje (p. 1.). Retrieved January 1, 2021 from https:// www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/hiv_letno_porocilo_2018.pdf

Ojong, B. P. (2011). Nurses' knowledge of the methods of HIV/ AIDS transmission and nurses caring for people with HIV/AIDS in Southwest Mississippi: A thesis (p. 1). Alcorn State University, School of nursing, Mississippi. https://doi.org/10.1016/j.ijans.2019.05.001

Rahman, F. (2020). Factors affecting the implementation of HIV/AIDS prevention programs: A literature review. Enfermeria Clinica, 30(56), 321–324. https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2020.06.072

Vorasane, S., Jimba, M., Kikuchi, K., Yasuoka, J., Nanishi, K., Durham, J., & Sychareun, V. (2017). An investigation of stigmatizing attitudes towards people living with HIV/AIDS by doctors and nurses in Vientiane, Lao PDR. BMC Health Services Research, 17(1), 1–13. https://doi.org/10.1186/s12913-017-2068-8 PMid:28183300; PMCid:PMC5301416

Warren, N., Portillo, C. J., Dawson-Rose, C., Monasterio, E., Fox, C. B., Freeborn, K. … Stringari-Murray, S.(2018). HIV primary care curriculum improves HIV knowledge, confidence and attitudes. The Journal for Nurse Practitioners, 14(6), 113–120. https://doi.org/10.1016/j.nurpra.2018.03.008

World Medical Association. (2013). World Medical Association Declaration of Helsinki: Ethical principles for medical research involving human subjects. Journal of the American Medical Association, 310(20), 2191–2194. https://doi.org/10.1001/jama.2013.281053 PMid:24141714

Prenosi

Objavljeno

2023-03-19

Kako citirati

Plahuta, A., Skrt, S., Jazbec, J., & Ličen, S. (2023). Odnos in pripravljenost zaposlenih v zdravstveni negi za oskrbo pacientov s HIV/AIDS-om: opisna raziskava. Obzornik Zdravstvene Nege, 57(1), 24–31. https://doi.org/10.14528/snr.2023.57.1.3111

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>