Identifikacija merskih instrumentov za merjenje kulturnih kompetenc pri medicinskih sestrah in študentih zdravstvene nege

sistematični pregled literature

Avtorji

  • Liridon Avdylaj Splošna bolniščnica Izola, Oddelek za kirurgijo, Odsek za anestezijo in reanimacijo, Polje 42, 6310 Izola, Slovenija https://orcid.org/0000-0002-6866-9195
  • Sabina Ličen Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Katedra za zdravstveno nego, Polje 42, 6310 Izola, Slovenija https://orcid.org/0000-0002-8795-7985

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2022.56.1.3085

Ključne besede:

transkulturna zdravstvena nega, kučturne kompetence, zdravstvena nega, klinična praksa, instrumentarji, izobraževanje, vprašalnik

Povzetek

Uvod: Merjenje kulturnih kompetenc je temeljni korak pri  oceni strategij učenja kulturnih kompetenc ter doseganju kulturne kompetentnosti med medicinskimi sestrami in študenti zdravstvene nege. Namen sistematičnega  regleda literature je bil proučiti vsebino in lastnosti  vprašalnikov ter izbrati najprimernejše vprašalnike za ocenjevanje kulturnih kompetenc pri medicinskih sestrah  in študentih zdravstvene nege. 
Metode: Izveden je bil sistematični pregled literature v  podatkovnih bazah CINAHL, ERIC, EBSCO in ScienceDirect. Uporabljeni so bili angleški izrazi: transcultural nursing,  cultural competent care, cultural competency, education nursing, questionaire. V pregled so bili vključeni izvirni  znanstveni članki z ustrezno preiskovano tematiko, dostopni v celotnem besedilu ter objavljeni po letu 2010. 2010.
Rezultati: Izmed 247 člankov je bilo v končno analizo vključenih 11 člankov. Med analiziranimi vprašalniki smo na podlagi vsebine ter psihometričnih lastnosti, kot sta zanesljivost in konstrukcijska veljavnost, ugotovili, da so štirje vprašalniki najbolj primerni za merjenje kulturnih kompetenc pri medicinskih sestrah, trije vprašalniki za merjenje kulturnih kompetenc pri študentih zdravstvene nege in en vprašalnik pri medicinskih sestrah v izobraževanju.
Diskusija in zaključek: Določeni vprašalniki, ki smo jih vključili v naš pregled, so na podlagi analize kakovosti merilnih lastnosti vprašalnikov primernejši za merjenje kulturnih kompetenc pri medicinskih sestrah, ostali vprašalniki pa za merjenje kulturnih kompetenc pri študentih zdravstvene nege. Sistematični pregled literature predstavlja dobro izhodišče za druge raziskovalce s področja merjenja kulturnih kompetenc pri izboru ustreznih vprašalnikov za nadaljnje raziskave.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Literatura

Abubakar, I., Aldridge, R. W., Devakumar, D., Orcutt, M., Burns, R,. Barreto, M. L. … Zhou, S. (2018). The UCL-Lancet commission on migration and health: The health of a world on the move. The Lancet, 392(10164), 2606–2654. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)32114-7

Ahn, J.-W. (2017). Structural equation modeling of cultural competence of nurses caring for foreign patients. Asian Nursing Research, 11(1), 65–73. https://doi.org/10.1016/j.anr.2017.03.001 PMid:28388983

Alizadeh, S., & Chavan, M. (2016). Cultural competence dimensions and outcomes: A systematic review of the literature. Health and Social Care in the Community, 24(6), 117–130. https://doi.org/10.1111/hsc.12293 PMid:26499469

Baghadi, A. N., & Ismaile, S. (2018). Cultural competenc of nursing faculty teaching in baccalaureate nursing programs in the United States. Australasian Medical Journal, 11(2), 126–134. https://doi.org/10.21767/AMJ.2018.3335

Bernal, H., & Froman, R. (1993). Influences on the cultural selfefficacy of community health nurses. Journal of Transcultural Nursing, 4(2), 24–31. https://doi.org/10.1177/104365969300400205 PMid:8507433

Caffrey, R.A., Neander, W., Markel, D., & Stewart, B. (2005). Improving the cultural competence of nurssing students: Results of integrating cultural content in the curriculum and an international immersion experience. The Journal of Nursing Education, 44(5), 234–240. https://doi.org/10.3928/01484834-20050501-06 PMid:15916027

Cai, D., Kunaviktikul, W., Klunklin, A., Sripusanapan, A., & Avant, P. K. (2017). Developing a cultural competence inventory for nurses in China. International Nursing Review, 64(2), 205–2014. https://doi.org/10.1111/inr.12350 PMid:28102571

Cai, D. Y. (2016). A concept analysis of cultural competence. International Journal of Nursing Sciences, 3(3), 268–273. https://doi.org/10.1016/j.ijnss.2016.08.002

Campinha-Bacote, J. (2002). The process of cultural competence in the delivery of healthcare services: A model of care. Journal of Transcultural Nursing, 13(3), 181–184. https://doi.org/10.1177/10459602013003003 PMid:12113146

Capell, J., Veenstra, G., & Dean, E. (2007). Cultural competence in healthcare: Critical analysis of the construct, its assessment and implications. The Journal of Theory Construction & Testing, 11(1), 30–39.

CAPS, Critical appraisal skills programme. (2014). CASP Checklist. Retrieved from http://www.casp-uk.net/casp-tools-checklists

Chae, D., & Lee, C. (2014). Development and psychometric evalution of the Koeran version of the cultural competence scale for clinical nurse. Asian Nursing Research, 8(4), 305–312. https://doi.org/10.1016/j.anr.2014.06.004 PMid:25529915

Crenshaw, M. K., Shewchuk, R. M., Qu, H., Staton, L. J., Bigby, J. A., Houston, T. K. … Estrada, C. (2011). What should we include in a cultural competence curriculum: An emerging formative evaluation process to foster curriculum development. Academic medicine. Journal of the Association of American Medical Colleges, 86(3), 333–341. https://doi.org/10.1097/ACM.0b013e3182087314 PMid:21248602; PMCid:PMC3046368

Cross., T. L., Bazron, B. J., Dennis, K. W., & Isaacs, M. R. (1989, Marc 2021). Towards a culturally competent system of care. Retrieved Maj 19, 2021 from https://spu.edu/~/media/academics/school-ofeducation/Cultural%20Diversity/Towards%20a%20Culturally%20Competent%20System%20of%20Care%20Abridged.ashx

Cruz, P. J., Aguinaldo, N. A., Estacio, C. J., Alotaibi, A., Arguvanil, S., Cayaban, A. R. R. … Sebaeng, J. (2017). A multicountry perspective on cultural competence among baccalaureate nursing students. Journal of Nursing Scholarship, 12(1), 1–10. https://doi.org/10.1111/jnu.12350

Cruz, P. J., Alquewez, N., Cruz, C. P., Felicilda-Reynaldo, R. F. D., Vitorino, L. M., & Islam, S. M. S. (2017). Cultural competence among nursing students in Saudi Arabia: A crosssectional study. International Nursing Review, 64(2), 215–223. https://doi.org/10.1111/inr.12370 PMid:28295279

Czaika, M., & Haas, de Hein. (2014). The globalization of migration: Has the world become more migratory. International Migration Review, 48(2), 283–323. https://doi.org/10.1111/imre.12095

Delgado, A. D., Ness, S., Ferguson, K., Engstrom, L. P., Gannon, M. T., & Gillett, C. (2013). Cultural competence training for clinical staff: Measuring the effect of a one-hour class on cultural competence. Journal of Transcultural Nursing, 24(2), 204–213. https://doi.org/10.1177/1043659612472059 PMid:23389745

Diallo, F. A., & McGrath, M. J. (2013). A glance at the future of cultural competency in the healthcare. Newborn and Infant Nursing Reviews, 13(3), 121–123. https://doi.org/10.1053/j.nainr.2013.07.003

Doorenbos, Z. A., Schim, M. S., Benkert, R., & Borse, N. N. (2005). Psychometric evaluation of the cultural competence assessment instrument among healthcare providers. Nursing Research, 54(5), 324–331. https://doi.org/10.1097/00006199-200509000-00006 PMid:16224318

Hagman, L. W. (2006). Cultural self-efficacy of licensed registered nurses in New Mexico. Journal of Cultural Diversity, 13(2), 105–112. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16856698/ PMid:16856698

Hagman, L. W. (2004). New Mexico nurses' cultural self-efficacy: A pilot study. Journal of Cultural Diversity, 11(4), 146–149. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16856698/ PMid:15786799

Halbwachs, H. K. (2019). Samozavedanje in kritična refleksija v modelih kulturne kompetentnosti v zdravstvu. In: F. Filej & B. M. Kaučič (Eds.), Medkulturna oskrba v zdravstvu (pp. 51–63). Celje: Visoka zdravstvena šola v Celju.

Halter, M., Grund, F., Fridline, M., See, S., Young, L., & Reece, C. (2015). Transcultural self-efficacy perception of baccalaureate nursing students. Journal of Transcultural Nursing, 26(3), 327–335. https://doi.org/10.1177/1043659614526253 PMid:24841469

Handtke, O., Schilgen, B., & Mosko, M., (2019). Culturally competent healthcare: A scoping review of strategies implemented in healthcare organizations and a model of culturally competent healthcare provision. Plos One, 14(7), 1–24. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0219971 PMid:31361783; PMCid:PMC6667133

Henderson, S., Horne, M., Hills, R., & Kendall, E. (2018). Cultural competence in healthcare in the community: A concept analysis. Health and Social Care in the Community, 26(4), 590–603. https://doi.org/10.1111/hsc.12556 PMid:29516554

Herrero-Hahn, R., Rojas, G. J., Montoya-Juarez, R., Garcia-Caro, P. M., & Hueso-Montoro, C. (2019). Level of cultural self-efficacy of Colombian nursing professional and related facotors. Journal of Transcultural Nursing, 30(2), 137–145. https://doi.org/10.1177/1043659618777047 PMid:29783882

Jeffreys, M. R., & Smodlaka, I. (1996). Steps of the instrument design process: An illustrative approach for nurse educators. Nurse Educator, 21(6), 47–52. https://doi.org/10.1097/00006223-199611000-00012 PMid:9069931

Jeffreys, M. R. (2000). Development and psychometric evaluation of the transcultural self-efficacy tool: A synthesis of findings. Journal of Transcultural Nursing, 11(2), 127–136. https://doi.org/10.1177/104365960001100207 PMid:11982045

Kardong-Edgren, S., & Campinha-Bacote, J. (2008). Cultural competency of graduating US bachelor of science nursing students. Nursing Education Perspective, 28(1/2), 37–44. https://doi.org/10.5172/conu.673.28.1-2.37 PMid:18844556

Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije in Kodeks etike za babice Slovenije. (2014). Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Kouta, C., Vasiliou, M., & Raftopoulos, V. (2016). Improving the cultural competence level of community nurses through an intervention. Journal of Family Medicine, 3(9), 1088–1093. https://austinpublishinggroup.com/family-medicine/fulltext/jfm-v3-id1088.php

Ličen, S., Karnjuš, I., & Prosen, M. (2020). Measuring cultural awareness among Slovene nursing student: A cross-sectional study. Journal of Transcultural Nursing, 32(1), 1–9. https://doi.org/10.1177/1043659620941585 PMid:32666907

Ličen, S., Karnjuš, I., & Prosen, M. (2017). Ensuring equality through the acquisition of cultural competence in nursing education: A systematic literature review. In: A. Petelin., N. Šarabon & B. Žvanut (Eds.), Health of the working-age population (pp. 113–121). Koper: University of Primorska Press. https://doi.org/10.26493/978-961-7023-32-9

Ličen, S., Karnjuš, I., Bogataj, U., Rebec, D., & Prosen, M. (2019). Cultural competence in nursing and its impact on the quality of care for patients from culturally diverse groups: A systematic literature review. In: S. Ličen, I. Karnjuš & M. Prosen (Eds.), Women, migrations and health: ensuring transcultural healthcare. Koper: University of Primorska Press. https://doi.org/10.26493/978-961-7055-43-6.173-186

Lim, J., Downie, J., & Nathan, P. (2004). Nursing students' selfefficacy in providing transcultural care. Nurse Education Today, 24(6), 428–434. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2004.04.007 PMid:15312951

Lin, C., Lee, C., & Huang, M. C. (2017). Cultural competence of healthcare providers: A systematic review of assessment instruments. The Journal of Nursing Research, 25(3), 174–186. https://doi.org/10.1097/JNR.0000000000000153 PMid:28481813

Lipovec-Čebron, U., & Huber, I. (2020). Cultural competence and healthcare: Experiences from Slovenia. Etnološka tribina, 43(2), 68–88. https://doi.org/10.15378/1848-9540.2020.43.02

Loftin, C., Hartin, V., Branson, M., & Reyes, H. (2013). Measures of cultural competence in nurses: An integrative review. The Scientific World Journal, 8(23), 1–10. https://doi.org/10.1155/2013/289101 PMid:23818818; PMCid:PMC3683494

Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., & Altman, D. G. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement. Journal of Clinical Epidemiology, 62(10), 1006–1012. https://doi.org/10.1136/bmj.b2535

National Center for Cultural Competence. (n.d.). Bridging the cultural divide in health care settings. The essential role of cultural broker programs. Retrieved November 15, 2019 from https://nccc.georgetown.edu/culturalbroker/8_Definitions/index.html

Oh, H., Lee, J., & Schepp, G. K. (2015). Translation and evaluation of the cultural awareness scale for Korean nursing students. International Juournal Nursing Education Scholarshi, 12(1), 9–16. https://doi.org/10.1515/ijnes-2014-0067 PMid:25719340

Papadopoulos, I. (2006). The Papdopoulos, Tilki and Taylor model for the development of cultural competence in nursing. Transcultural Health and Social Care, 28(1), 1–5. https://www.researchgate.net/publication/285849542_The_Papadopoulos_Tilki_and_Taylor_model_for_the_development_of_cultural_competence_in_nursing

Park, S. H., Jang, J. H., & Jeong, H. G. (2019). Effects of a cultural nursing course to enhance the cultural competence of nursing students in Korea. Journal of Educational Evaluation for Health Professions, 1(16), 16–39. https://doi.org/10.3352/jeehp.2019.16.39 PMid:32299189; PMCid:PMC7040427

Perng, S., & Waston, R. (2012). Construct validation of the nurse cultural competence scale: A hierarchy of abilities. Journal of Clinical Nursing, 21 (11/12), 1678–1684. https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2011.03933.x PMid:22239136

Prosen, M., Karnjuš, I., & Ličen, S. (2017). Razvijanje medkulturnih kompetenc med študenti zdravstvene nege. In: S. Rutar., S. Čotar Konrad., T. Štemberger & S. Bratož (Eds.), Vidiki internacionalizacije in kakovosti v visokem šolstvu (pp.139–153). Koper: University of Primorska Press.

Regev, O. E. (2014). Cultural competence through nurses narratives: A qualitative research of hospital nurses in Israel. Revista de Asistenţă Socială, 13(2), 5–66.

Rew, L., Becker, H., Cookston, J., & Khosropour, S. (2003). Measuring cultural awareness in nursing students. Journal of Nursing Education, 42(6), 249–257. https://doi.org/10.3928/0148-4834-20030601-07

Safipour, J., Hadziabdic, E., Hultsjo, S., & Bachrach-Lindstrom, M. (2017). Measuring nursing students cultural awareness: A crosssectional study among three universities in southern Sweden. Journal of Nursing Eeducation and Practice, 7(1), 107–113. https://doi.org/10.5430/jnep.v7n1p1072

Schim, M. S., Doorenbos, Z. A., Miller, J., & Benkert, R. (2003). Development of a cultural competence assessment instrument. Journal of Nursing Measurement, 11(1), 29–40. https://doi.org/10.1891/jnum.11.1.29.52062 PMid:15132010

Sealey, J. L., Burnett, M., & Johnson, G. (2006). Cultural competence of baccalaureate nursing faculty: Are we up to the task. Journal of Cultural Diversity,13(3), 131–140. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16989249/ PMid:16989249

Sharifi, N., Adib-Hajbaghery, M., & Najaf, M. (2019). Cultural competence in nursing: A concept analysis. International Journal of Nursing Studies, 99(2), 1–8. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2019.103386 PMid:31404821

Shen, Z. (2015). Cultural competence models and cultural competence assessment instruments in nursing: A literature review. Journal of Transcultural Nursing, 26(3), 308–321. https://doi.org/10.1177/1043659614524790 PMid:24817206

Statistični urad Republike Slovenije. (2019, November 20). Prebivalstvo v Sloveniji. Statični urad Republike Slovenije. Retrieved April 25, 2021 from https://www.stat.si/statweb/news/index/8062

Terwee, C. B., Bot, S. D., de Boer, M. R., van der Windt, D. A., Knol, D. L., & de Vet, H. C. (2007). Quality criteria were proposed for measurement properties of health status questionnaires. Journal of Clinical Epidemiology, 60(1), pp. 34–42. https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2006.03.012 PMid:17161752

World Medical Association. (2013). World Medical Association Declaration of Helsinki: Ethical principles for medical research involving human subjects. Journal of the American Medical Association, 310(20), 2191–2194. https://doi.org/10.1001/jama.2013.281053 PMid:24141714

Objavljeno

2022-03-22

Kako citirati

Avdylaj, L., & Ličen, S. (2022). Identifikacija merskih instrumentov za merjenje kulturnih kompetenc pri medicinskih sestrah in študentih zdravstvene nege: sistematični pregled literature. Obzornik Zdravstvene Nege, 56(1), 49–69. https://doi.org/10.14528/snr.2022.56.1.3085

Številka

Rubrike

Pregledni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>