Vpliv izbirčnosti v prehrani na prehranjenost otrok

Avtorji

  • Nina Špindler Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor, Slovenija https://orcid.org/0000-0002-1422-7340
  • Leona Cilar Budler Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor, Slovenija
  • Petra Klanjšek Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor, Slovenija
  • Barbara Kegl Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor, Slovenija https://orcid.org/0000-0002-4749-4509

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2021.55.4.3070

Ključne besede:

izbirčno prehranjevanje, antropološke meritve, otroci, primarno zdravstveno varstvo

Povzetek

Uvod: Vse pogosteje zaznavamo različne težave z načinom prehranjevanja pri otrocih. Otroci med 10. in 14. letom intenzivno rastejo in se razvijajo. Namen raziskave je bil ugotoviti vpliv izbirčnosti v prehrani otrok na njihovo prehranjenost v omenjeni starosti.
Metode: Uporabljena je bila presečna opisna raziskava. Zajet je bil priložnostni vzorec osnovnošolcev zadnjega triletja. V raziskavi je sodelovalo 62 (49,2 %) učencev moškega in 64 (50,8 %) učencev ženskega spola zadnjega triletja ene izmed osnovnih šol v Sloveniji. Za zbiranje podatkov smo uporabili anketni vprašalnik, pridobili pa smo tudi podatke o telesni masi in višini. Uporabili smo opisno in sklepno statistiko (dvostranski test ANOVA).
Rezultati: 37 (53,6 %) deklet in 28 (44,4 %) fantov je trdilo, da so izbirčni. Z dvostranskim testom ANOVA smo ugotovili, da obstaja povezava med izbirčnostjo in prehranjenostjo (p = 0,014). Pri dekletih je vidno večje odstopanje od prehranjenosti kot pri fantih.
Diskusija in zaključek: Izbirčno prehranjevanje je v današnjem času zelo pogost problem, saj se je v njem prepoznala skoraj polovica vključenih učencev. Izbirčnost ima lahko negativne posledice v odrasli dobi. V starosti 10–14 let se ustvarjajo prehranjevalne navade, ki so lahko prisotne celotno življenje, zato je bistveno, da delujemo preventivno in s tem preprečimo negativne posledice. V prihodnosti bi bilo treba raziskovanje usmeriti v preventivne dejavnosti in promocijo zdravega prehranjevanja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Literatura

Abbot. (n. d.). Childhood Picky Eating Questionnaire. Retrieved April 26, 2019, from http://images.abbottnutrition.com/abbottnutrition. co.za/MEDIA/SA_PickyEatingQuestionnaire_30-08-12.pdf

Antoniou, E., Roefs, A., Kremers, S., Jansen, A., Gubbels, J., Sleddens, E., & Thijs, C. (2015). Picky eating and child weight status development: A longitudinal study. Journal of Human Nutrition and Dietetics, 29(3), 298-307. https://doi.org/10.1111/jhn.12322 PMid:25988483

Borowitz, K., & Borowitz, S. (2018). Feeding problems in infants and children assessment and etiology. Pediatric Clinics of North America, 65(1), 59-72. https://doi.org/10.1016/j.pcl.2017.08.021 PMid:29173720

Brown, C., Perrin, E., Peterson, K., Herb, H., Horodynski, M., Contreras, D. … Lumeng, J. (2018). Association of picky eating with weight status and dietary quality among low-income preschoolers. Academic Pediatrics, 18(3), 334-341. https://doi.org/10.1016/j.acap.2017.08.014 PMid:28887030; PMCid:PMC5837907

Chao, H.- C. (2018). Association of picky eating with growth, nutritional status, development, physical activity, and health in preschool children. Frontiers in Pediatrics, 6, 22. https://doi.org/10.3389/fped.2018.00022 PMid:29484290; PMCid:PMC5816267

Chen, C., Denney, L., Zheng, Y., Vinyes-Pares, G., Reidy, K., Wang, H. ... Zhang, Y. (2015). Nutrient intakes of infants and toddlers from maternal and child care centres in urban areas of China, based on one 24-hour dietary recall. BMC Nutrition, 1(1), Article 23. https://doi.org/10.1186/s40795-015-0019-5

Emmett, P., & Taylor, C. (2019). Factors associated with young children exhibiting picky eating behaviour. Research Outreach. https://doi.org/10.32907/RO-105-3639

Hawkins, I. W., Mangels, A. R., Goldman, R., & Wood, R. J. (2019). Dietetics program directors in the United States support teaching vegetarian and vegan nutrition and half connect vegetarian and vegan diets to environmental impact. Frontiers in Nutrition, 6, Article 123. https://doi.org/10.3389/fnut.2019.00123 PMid:31475150; PMCid:PMC6703133

Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije in Kodeks etike za babice Slovenije. (2014). Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Kostanjevec, S., Koch, V., & Jerman, J. (2013). Prehransko znanje in prehranjevalne navade otrok. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.

Kutbi, H. A., Alhatmi, A. A., Alsulami, M. H., Alghamdi, S. S., Albagar, S. M., Mumena, W. A., & Mosli, R. H. (2019). Food neophobia and pickiness among children and associations with socioenvironmental and cognitive factors. Appetite, 142, Article 104373. https://doi.org/10.1016/j.appet.2019.104373 PMid:31325473

Kwon, K., Shim, J., Kang, M., & Paik, H.- Y. (2017). Association between picky eating behaviors and nutritional status in early childhood: Performance of a picky eating behavior questionnaire. Nutrients, 9(5), Article 463. https://doi.org/10.3390/nu9050463 PMid:28481251; PMCid:PMC5452193

Letnar Žbogar, N., Đukić, B., Gregorič, M., & Strmljan, N. (2017). Zdrava prehrana v predšolskem obdobju. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Li, Z., van der Horst, K., Edelson-Fries, L. R., Yu, K., You, L., Zhang, Y. ...Wang, J. (2017). Perceptions of food intake and weight status among parents of picky eating infants and toddlers in China: A cross-sectional study. Appetite, 108, 456-463. https://doi.org/10.1016/j.appet.2016.11.009 PMid:27825943

Lwin, M. O., Shin, W., Yee, A. Z., & Wardoyo, R. J. (2017). A parental health education model of children's food consumption: Influence on children's attitudes, intention, and consumption of healthy and unhealthy foods. Journal of Health Communication, 22(5), 403-412. https://doi.org/10.1080/10810730.2017.1302523 PMid:28362215

Mascola, A. J., Bryson, S. W., & Agras, W. S. (2010). Picky eating during childhood: A longitudinal study to age 11 years. Eating Behaviors, 11(4), 253-257. https://doi.org/10.1016/j.eatbeh.2010.05.006 PMid:20850060; PMCid:PMC2943861

Matthews, S. (2020). Health coaching as an intervention for picky eaters. American Journal of Lifestyle Medicine, 14(6), 606-611. https://doi.org/10.1177/1559827620943821 PMid:33117103; PMCid:PMC7566187

Oellingrath, I. M., Svendsen, M. V., & Hestetun, I. (2014). Eating patterns and mental health problems in early adolescence-a cross-sectional study of 12-13-year-old Norwegian school children. Public Health Nutrition, 17(11), 2554-2562. https://doi.org/10.1017/S1368980013002747 PMid:24107233; PMCid:PMC4173131

Østbye, T. Malhotra, R., Stroo, M., Lovelady, C., Brouwer, R., Zucker, N., & Fuemmeler, B. (2013). The effect of the home environment on physical activity and dietary intake in preschool children. International Journal of Obesity, 37(10), 1314-1321.https://doi.org/10.1038/ijo.2013.76 PMid:23736357; PMCid:PMC3786032

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2012). Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing practice (9th ed). Philadelphia: Lippincott Williams.

Radivo, M., Pucer, P., & Poklar Vatovec, T. (2016). Prehranjevalne navade in telesna aktivnost dijakov primorskonotranjske regije. Obzornik zdravstvene nege, 50(4), 316-326. https://doi.org/10.14528/snr.2016.50.4.114

Roefs, A. (n. d.). Picky eating: Risk or protective factor for obesity. Retrieved May 05, 2019 from https://www.um-eatwell.nl/docs/poster-roefs.pdf

Samuel, T. M., Musa-Veloso, K., Ho, M., Venditti, C., & Shahkhalili-Dulloo, Y. (2018). A narrative review of childhood picky eating and its relationship to food intakes, nutritional status, and growth. Nutrients, 10(12), Article 1992. https://doi.org/10.3390/nu10121992 PMid:30558328; PMCid:PMC6316224

Sethi, V., Lahiri, A., Bhanot, A., Kumar, A., Chopra, M., Mishra, R. … de Wagt, A. (2019). Adolescents, diets and nutrition: Growing well in a Changing world, the comprehensive national nutrition survey. Thematic Reports, 1.

Spahić, R., & Pranjić, N. (2019). Children's Eating Behaviour Questionnaire: Association with BMI in children aged 3-10 years from Bosnia and Herzegovina. Public Health Nutrition, 22(18), 3360-3367. https://doi.org/10.1017/S1368980019002210 PMid:31391135

Taylor, C. M., Wernimont, S. M., Northstone, K., & Emmett, P. M. (2015). Picky/fussy eating in children: Review of definitions, assessment, prevalence and dietary intakes. Appetite, 95, 349-59. https://doi.org/10.1016/j.appet.2015.07.026 PMid:26232139

Taylor, C. M., Steer, C. D., Hays, N. P., & Emmett, P. M. (2019). Growth and body composition in children who are picky eaters: A longitudinal view. European Journal of Clinical Nutrition. 73(6), 869-878. https://doi.org/10.1038/s41430-018-0250-7 PMid:29995831; PMCid:PMC6215483

Taylor, M. C., Hays, N. P., & Emmett, P. M. (2019). Diet at age 10 and 13 years in children identified as picky eaters at age 3 years and in children who are persistent picky eaters in a longitudinal birth cohort study. Nutrients, 11(4), 1-16. https://doi.org/10.3390/nu11040807 PMid:30974806; PMCid:PMC6521015

Taylor, C. M., & Emmett, P. M. (2019). Picky eating in children: Causes and consequences. Proceedings of the Nutrition Society, 78(2), 161-169. https://doi.org/10.1017/S0029665118002586 PMid:30392488; PMCid:PMC6398579

UNICEF, 2018. Levels and trends in child malnutrition. Retrieved November 10, 2020 from https://www.who.int/ nutgrowthdb/2018-jme-brochure.pdf?ua=1

Viljakainen, H. T., Figueiredo, R. A., Rounge, T. B., & Weiderpass, E. (2019). Picky eating:A risk factor for underweight in Finnish preadolescents. Appetite, 133, 107-114. https://doi.org/10.1016/j.appet.2018.10.025 PMid:30393153

Walton, K., Kuczynski, L., Haycraft, E., Breen, A., & Haines, J. (2017). Time to re-think picky eating: A relational approach to understanding picky eating. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 14(1), 1-8. https://doi.org/10.1186/s12966-017-0520-0 PMid:28476160; PMCid:PMC5420103

World Health Organisation (WHO), 2021. Maternal, newborn, child and adolescent health. Retrieved March 30, 2021 from https://www.who.int/maternal_child_adolescent/topic/child/nutrition/en

World Medical Association. (2013). World Medical Association Declaration of Helsinki: Ethical principles for medical research involving human subjects. Journal of the American Medical Association, 310(20), 2191–2194. https://doi.org/10.1001/jama.2013.281053 PMid:24141714

Zickgraf, H. F., & Elkins, A. (2018). Sensory sensitivity mediates the relationship between anxiety and picky eating in children/ adolescents ages 8-17, and in college undergraduates: A replication and age-upward extension. Appetite, 128, 333-339. https://doi.org/10.1016/j.appet.2018.06.023 PMid:29928938; PMCid:PMC8056743

Xue, Y., Zhao, A., Cai, L., Yang, B., Szeto, I. M. Y., Ma, D., Zhang, Y., & Wang, P. (2015). Growth and development in Chinese preschoolers with picky eating behaviour: A cross-sectional study. PLoS One, 10(4), Article e0123664. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0123664 PMid:25875004; PMCid:PMC4395402

Prenosi

Objavljeno

2021-12-18

Kako citirati

Špindler, N., Cilar Budler, L., Klanjšek, P. ., & Kegl, B. (2021). Vpliv izbirčnosti v prehrani na prehranjenost otrok. Obzornik Zdravstvene Nege, 55(4), 237–242. https://doi.org/10.14528/snr.2021.55.4.3070

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)