Odnos študentov zdravstvene nege do e-izobraževanja

Avtorji

  • Simona Hvalič Touzery Fakulteta za zdravstvo Jesenice
  • Katja Skinder Savić Fakulteta za zdravstvo Jesenice

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2015.49.4.59

Ključne besede:

e-učenje, izobraževanje, študenti, zdravstvena nega, naklonjenost

Povzetek

Uvod: E-izobraževanje je v terciarnem izobraževanju vse bolj pomembno, kljub temu pa tovrsten način učenja ni povsod uspešno implementiran. Na uspešnost uvajanja e-izobraževanja v študij pomembno vpliva pripravljenost na tovrstno obliko izobraževanja in odnos študentov do njega. Namen raziskave je bil proučiti naklonjenost študentov zdravstvene nege do e-izobraževanja. Metode: Kvantitativno raziskavo s spletnim anketiranjem smo izvedli v marcu 2014, na priložnostnem vzorcu (n = 92) študentov Fakultete za zdravstvo Jesenice. Koeficient Cronbach alfa je bil 0,966. Podatke smo obdelali s SPSS 20.0. Uporabili smo frekvenčno analizo, t-test za neodvisne vzorce, enosmerno analizo variance, korelacijsko, faktorsko in regresijsko analizo. Rezultati: Prednosti e-izobraževanja so najvišje ocenjene s strani študentov, ki so v e-učilnici sodelovali pri treh predmetih (p = 0,000). Odnos do e-izobraževanja je povezan z računalniško pismenostjo študentov (p < 0,05). Na odnos študentov do e-izobraževanja statistično značilno pozitivno vplivajo njegove prednosti (0,211< β <0,834, p = 0,000). S tremi faktorji se lahko pojasni 64,72 % variabilnosti skupnih dejavnikov odnosa študentov do e-izobraževanja: uporaba e-učilnice, zadovoljstvo s skupinskim delom in način učenja. Diskusija in zaključek: Anketiranci niso naklonjeni e-učenju, vendar pa smo prepoznali več dejavnikov, ki pozitivno vplivajo na njihov odnos do e-učenja. Raziskavo bi morali razširiti tako, da bi uporabili naključno izbrani reprezentativni vzorec ter mešane metode raziskovanja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografije avtorja

Simona Hvalič Touzery, Fakulteta za zdravstvo Jesenice

doc. dr. Simona Hvalič Touzery, mag. soc., univ. dipl. soc., prodekanja za raziskovanje in razvoj

Katja Skinder Savić, Fakulteta za zdravstvo Jesenice

mag. Katja Skinder Savić, viš.m.s., univ. dipl. org., pred.

Literatura

Ali, N.S., Hodson-Carlton, K. & Ryan, M., 2004. Students' perceptions of online learning: implications for teaching. Nurse Educator, 29(3), pp. 111–115. http://dx.doi.org/10.1097/00006223-200405000-00009 PMid:15167578

Atack, L., 2003. Becoming a web-based learner: registered nurses' experiences. Journal of Advanced Nursing, 44(3), pp. 289–297. http://dx.doi.org/10.1046/j.1365-2648.2003.02804.x PMid:14641399

Barolli, E. & Sevrani, K., 2009. Reflections on e-learning readiness in Albanian education. Contemporary Economics, 3(1), pp. 5–19.

Bennett, P. & Glover, P., 2008. Video streaming: implementation and evaluation in an undergraduate nursing program. Nurse Education Today, 28(2), pp. 253–258. http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2007.04.005 PMid:17548131

Bond, C.S., 2004. Surfing or drowning? Student nurses' Internet skills. Nurse Education Today, 24(3), pp. 169–173. http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2003.10.013 PMid:15046850

Borstorff, P.C. & Lowe, S.K., 2007. Student perceptions and opinions toward e-learning in the college environment. Academy of Educational Leadership Journal, 11(2), pp. 13–29.

Bristol, T.J. & Kyarsgaard, V., 2012. Asynchronue discoussion: a comparison of larger and smaller discussion group size. Nursing Education Perspectives, 33(6), pp. 386–390.http://dx.doi.org/10.5480/1536-5026-33.6.386 PMid:23346787

Bregar, L., Zagmajster, M. & Radovan, M., 2010. Osnove e-izobraževanja, Ljubljana: Andragoški center Slovenije, pp. 7–20.

Burton, J. & Perkins, J., 2003. Accounts of per-sonal learning in primary care. Work Based Learning in Primary Care, 1(1), pp. 19–32.

Cagiltay, N.E., Yildirim, S. & Aksu, M., 2006. Students preferences on web - based instruction: linear or non-linear. Educational Technology & Society, 9(3), pp. 122–136.

Chen, N.S., Lin, K. M., Kinshuk, 2008. Analyzing users' satisfaction with e-learning using a negative critical incidents approach. Innovations in Education and Teaching International, 45(2), pp. 115–6.

Childs, S., Blenklnsopp, E., Halt, A. & Walton, G., 2005. Effective e-learning for health professionals and students - barriers and their solutions: a systematic review of the literature-findings from the HeXL project. Health Information and Libraries Journal, 22(2), pp. 20–32. http://dx.doi.org/10.1111/j.1470-3327.2005.00614.x PMid:16279973

Cragg, C.E., Edwards, N., Yue, Z., Xin, S.L. & Hui, Z.D., 2003. Integrating web-based technology into distance education for nurses in China: computer and internet access and attitudes. Computers, Informatics, Nursing, 21(5), pp. 265–274. http://dx.doi.org/10.1097/00024665-200309000-00015 PMid:14504603

Choi, H., 2003. A problem-based learning trial on the Internet involving undergraduate nursing students. Journal of Nursing Education, 42(8), pp. 359–363. PMid:12938898

Docherty, A. & Sandhu, H., 2006. Student-perceived barriers and facilitators to e-learning in continuing professional development in primary care. Education for Primary Care, 17(4), pp. 343–353.

Dosari, H.A., 2011. Faculty members and students perceptions of e-learning in the English department: a project evaluation. Journal of Social Sciences, 7(3), pp. 391–407. http://dx.doi.org/10.3844/jssp.2011.391.407

Duggan, A., Hess, B., Morgan, D., Sooyeon, K. & Wilson, K., 2001. Measuring students' attitudes towards educational use of the Internet. Journal of Educational Computing Research, 25(3), pp. 267–281. http://dx.doi.org/10.2190/GTFB-4D6U-YCAX-UV91

Dwyer, T. & Reid-Searle, K., 2009. Web-enhanced and on-line learning: a comparison of first year undergraduate nursing students' learning. Studies in Learning, Evaluation Innovation and Development, 6(2), pp. 16–28.

Farooq, M. & Javid, C., 2012. Attitude of students towards e-learning: a study of English language learners at Taif University English Language Centre. NUML Journal of Critical Inquiry, 10(2), pp. 17–31.

Ficzko, J., 2010. Priporočila za uvedbo e-izobraževanja v pedagoški proces zdravstvene nege. Obzornik zdravstvene nege, 44(4), pp. 253–256.

Frith, K. & Kee, C., 2003. The effect of communication on nursing student outcomes in a web-based course. Journal of Nursing Education, 42(8), pp. 350–358. PMid:12938897

Graff, M., Davies, J. & McNorton, M., 2004. Empirical study. Cognitive style and cross-cultural differences in internet use and computer attitudes. European Journal of Open, Distance and E-Learning. Available at: http://www.eurodl.org/materials/contrib/2004/Graff_Davies_McNorton.html [27. 7. 2014].

Kale, S. & Richardson, B., 2006. The effective use of e-learning in postgraduate health-care students. International Journal of Therapy and Rehabilitation, 13(7), pp. 299–302. http://dx.doi.org/10.12968/ijtr.2006.13.7.21405

Keller, C. & Cernerud, L., 2002. Students' perceptions of e-learning in university education. Journal of Educational Media, 27(1-2), pp. 55–65. http://dx.doi.org/10.1080/1358165020270105

Kundi, G.M., Nawaz, A. & Khan, S., 2010. The predictors of success for e-learning in higher education institutions. Journal of Information Systems and Technology Management, 7(3), pp. 545–578. http://dx.doi.org/10.4301/S1807-17752010000300003

Kundi, G.M. & Nawaz, A., 2012. From e-learning 1.0 to e-learning 2.0: threats & opportunities for higher education institutions in the developing countries. European Journal of Sustainable Development, 3(1), pp. 145–160. http://dx.doi.org/10.14207/ejsd.2014.v3n1p145

Ličen, S., 2013. Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije med študenti zdravstvene nege v času študija. Obzornik zdravstvene nege, 47(3), pp. 236–246.

Lin, K.M., Chen, N.S. & Fang, K., 2011. Understanding e-learning continuance intention: a negative critical incidents perspective. Behaviour & Information Technology, 30(1), pp. 77–89. http://dx.doi.org/10.1080/01449291003752948

Lint, A.H., 2013. E-learning student perceptions on scholarly persistence in the 21st century with social media in higher education. Creative Education, 4(11), pp. 718–725. http://dx.doi.org/10.4236/ce.2013.411102

Lynch, J., Sheard, J., Carbone, A. & Collins, F., 2005. Individual and organizational factors from influencing academics' decisions to pursue the scholarship of teaching ICT. Journal of Information Techonogy Education, 4(1), pp. 219–235.

Masic, I., 2008. E-learning as new method of medical education. Acta Informatica Medica, 16(2), pp. 103-117. http://dx.doi.org/10.5455/aim.2008.16.102–117

Mitchell, E.A., Ryan, A., Carson, O. & McCann, S., 2007. An exploratory study of web-enhanced learning in undergraduate nurse education. Journal of Clinical Nursing, 16(12), pp. 2287–2296. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2702.2006.01931.x PMid:18036119

Moore, S., 2012. Is it time to blend student learning? British Journal of Midwifery, 20(11), pp. 812–816. http://dx.doi.org/10.12968/bjom.2012.20.11.812

Moule, P., 2006. E-learning for healthcare students: developing the communities of practice framework. Journal of Advanced Nursing, 54(3), pp. 370–380. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2648.2006.03813.x PMid:16629921

Moule, P., Ward, R. & Lockyer, L., 2010. Nursing and healthcare student's experiences and use of e-learning in higher education. Journal of Advanced Nursing, 66(12), pp. 2785–2795. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2648.2010.05453.x PMid:20946565

Multimedia Victoria, 2007. ICT skills research – attitudes to ICT careers and study among 14-19 year old Victorians. Melbourne: Department of Innovation, Industry and Regional Development, p. 32. Available at: http://www.mmv.vic.gov.au/uploads/downloads/Skills_careers/ICTSkillsResearchFINALPDF.pdfh [24. 9. 2014].

Muhammad Umar, F. & Choudhary Zahid, J., 2012. Attitude of students towards e-learning: a study of English language learners at Taif university English language centre. NUML Journal of Critical Inquiry, 10(2), pp. 17–31.

New Media Consortium, 2008. The horizon report. Stanford: The New Media Consortium and Educause Learning Initiative, pp. 5–7. Available at: http://www.nmc.org/pdf/2008-Horizon-Report-ANZ.pdf [24. 9. 2014].

Nora, A. & Snyder, B.P., 2009. Technology and higher education: the impact of e-learning approaches on student academic achievement, perceptions and persistence. Technology and Higher Education, 10(1), pp. 3–19. http://dx.doi.org/10.2190/cs.10.1.b

OECD, Centre for Educational Research and Innovation, 2005. E-learning in tertiary education: where do we stand? Paris: OECD Publishing, p. 3. Available at: http://www.oecd.org/innovation/research/34899939.pdf [21. 7. 2014].

Popescu, M.L., 2012. The impact of e-learning in higher education. Journal of Information Systems & Operations Management, 6(1), pp. 1–10.

Selim, H.M., 2007. E-learning critical success factors: an exploratory investigation of student perceptions. International Journal of Technology Marketing, 2(2), pp. 157–182. http://dx.doi.org/10.1504/IJTMKT.2007.014791

Streiner, D.L. & Norman, G.R., 2003. Health measurement scales: a practical guide to their development and use. 3rd ed. New York: Oxford University Press, pp. 64–65.

Tsai, C.W., Shen, P.D. & Tsai, M.C., 2011. Developing an appropriate design of blended learning with web-enabled self-regulated learning to enhance students' learning and thoughts regarding online learning. Behaviour and Information Technology, 3(2), pp. 261–271. http://dx.doi.org/10.1080/0144929X.2010.514359

Vica, C., 2015. A case study for evaluating nursing and health sciences student satisfaction with e – Learning: Master Thesis. Ontario: Faculty of Health Sciences, University of Ontario Institute of Technology, pp. 61–101.

Žvanut, B., Pucer, P., Lukin, M., Trobec, I. & Plazar, N., 2007. The acceptance of blended e-learning in the pedagogical process of nursing. In: Soliman, K.S. ed. Information management in modern organizations: trends & challenges: proceedings of the 9th International business information management conference, Marrakech, January 4-6, 2008. Marrakech: International Business Information Management Association, pp. 618–624.

Yaghoubi, J., Mohammadi, I.M., Iravani, H., Attaran, M. & Gheidi, A., 2008. Virtual students' perceptions of e-learning in Iran. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 7(3), pp. 89–95.

Yu, S., Chen, I., Yang, K., Wang, T. & Yen, L., 2007. A feasibility study on the adoption of e-learning for public health nurse continuing education in Taiwan. Nurse Education Today, 27(7), pp. 755–761. http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2006.10.016 PMid:17175074

Wilkinson, A., While, A.E. & Roberts, J., 2009. Measurement of information and communication technology experience and attitudes to e-learning of students in the healthcare professions: integrative review. Journal of Advanced Nursing, 65(4), pp. 755–772. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2648.2008.04924.x PMid:19228242

Prenosi

Objavljeno

2015-12-21

Kako citirati

Hvalič Touzery, S., & Skinder Savić, K. (2015). Odnos študentov zdravstvene nege do e-izobraževanja. Obzornik Zdravstvene Nege, 49(4). https://doi.org/10.14528/snr.2015.49.4.59

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)