Organizacijska kultura v splošnih bolnišnicah in njena povezanost z zadovoljstvom zaposlenih

Avtorji

  • Katja Skinder Savić Fakulteta za zdravstvo Jesenice, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice
  • Brigita Skela-Savič Fakulteta za zdravstvo Jesenice, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2014.48.2.20

Ključne besede:

vodenje, odločanje, medpoklicno sodelovanje medicinske sestre in zdravniki, hierarhija, timsko delo

Povzetek

Uvod: Organizacijska kultura se oblikuje skozi komuniciranje, reševanje konfliktov, timsko delo in medsebojno povezovanje. Namen raziskave je bil prikazati povezavo organizacijske kulture z indikatorji zadovoljstva zaposlenih. Metode: Uporabljen je bil kvantitativni opisni pristop. V raziskavo so bili vključeni zaposleni v zdravstveni negi in medicini v šestih slovenskih bolnišnicah. Oblikovan je bil 30% kvotni vzorec, odzivnost je bila 35,2 % (n = 310). Uporabljena sta bila vprašalnika Organization Culture Assessment Instrument (OCAI) (α = 0,818) in Index of Work Satisfaction (α = 0,921). Podatki so bili obdelani s statističnim programom SPSS 20.0 z uporabo t-testa, enosmerne analize variance, korelacijske, faktorske in regresijske analize. Rezultati: Skupna največja povprečna vrednost med zaposlenimi obeh poklicnih skupin je pri organizacijski kulturi trg (x = 28,21) in hierarhija (x = 27,57). Indikatorji zadovoljstva zaposlenih (sodelovanje, vodenje, odločanje, avtonomija) se v 20 % lahko pojasnijo z organizacijsko kulturo adhokracija (β = 0,318, p < 0,001), trg (β = 0,219, p < 0,001) in skupina (β = 0,161, p = 0,006). Diskusija in zaključek: V slovenskih bolnišnicah prevladuje nadzor nad delom, upoštevanje pravil, doseganje ciljev. Pregled literature pokaže tudi vpliv organizacijske kulture na zadovoljstvo. Potrebno bi bilo raziskati še druge dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo, kot sta stres, izkoriščanje moči položaja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Biografije avtorja

Katja Skinder Savić, Fakulteta za zdravstvo Jesenice, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice

pred. mag. Katja Skinder Savić, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Brigita Skela-Savič, Fakulteta za zdravstvo Jesenice, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice

izr. prof. dr. Brigita Skela - Savič, viš. med. ses., univ. dipl. org

Literatura

Alexander, J.A., Weiner, B.J., Shortell, S.M. & Baker, L.C., 2007. Does quality improvement implementation affect hospital quality of care? Research and Perspectives on Healthcare, 85 (2), pp. 11-20.

Alexander, J.A., Weiner, B.J., Shortell, S.M., Baker, L.C. & Becker, M.P., 2006. The role of organizational infrastructure in implementation of hospitals’ quality improvement. Research and Perspectives on Healthcare, 84(1), pp. 11-19.

Bellou, V., 2007. Achieving long-term customer satisfaction through organizational culture. Managing Service Quality, 17(5), pp. 510-522. http://dx.doi.org/10.1108/09604520710817334

Bosch, M., Halfens, R.J.G., van der Weijden, T., Wensing, M., Akkermans, R. & Grol, R., 2011. Organizational culture, team climate and quality management in an important patient safety issue: nosocomial pressure ulcers. Worldviews on Evidence-Based Nursing, 8 (1), pp. 4-14. http://dx.doi.org/10.1111/j.1741-6787.2010.00187.x, PMid:20367807

Cameron, S.K. & Quinn, R.E., 1999. Diagnosing and changing organizational culture: based on the competing values framework. San Francisco (CA): Addison-Wesley, pp. 12, 24-67.

Carmeli, A., 2005. The relationship between organizational culture and withdrawal intentions and behavior. International Journal of Manpower, 26 (2), pp. 177-195. http://dx.doi.org/10.1108/01437720510597667

Cummings, G.G., Olson, K., Hayduk, L., Bakker, D., Fitch, M., Green, E., et al., 2008. The relationship between nursing leadership and nurses' job satisfaction in Canadian oncology work environments. Journal of Nursing Management, 16 (5), pp. 508-518. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2834.2008.00897.x, PMid:18558921

Giallonardo, L.M., Wong, C.A. & Iwasiw, C.L., 2010. Authentic leadership of preceptors: predictor of new graduate nurses' work engagement and job satisfaction. Journal of Nursing Management, 18, pp. 993-1003. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2834.2010.01126.x, PMid:21073571

Golob, M., 2006. Organizacijska kultura v zavodu Dom starejših občanov Novo mesto: diplomsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, pp. 26-27.

Jacobs, E. & Roodt, G., 2008. Organizational culture of hospitals to predict turnover intentions of professional nurses. Health Sa Gesondheid, 13 (1), pp. 63-78. http://dx.doi.org/10.4102/hsag.v13i1.258

Kawada, T. & Otsuka, T., 2011. Relationship between job stress, occupational position and job satisfaction using a brief job stress questionnaire. Work, 40 (4), pp. 393-399. PMid:22130057

Kragelj, J., 2010. Organizacijska kultura zaposlenih v zdravstveni negi v bolnišnici: magistrska naloga. Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper, pp. 31-35, 63. Available at: http://www.ediplome.fm-kp.si/Kragelj_Jozica_20100922.pdf [25. 5. 2014].

Ledderer, L., 2010. Bringing about change in patient-centred preventive care. International Journal of Public Sector Management, 23 (4), pp. 403-412. http://dx.doi.org/10.1108/09513551011047297

Lorber, M. & Skela Savič, B., 2012. Job satisfaction of nurses and identifying factors of job satisfaction in Slovenian Hospitals. Croation Medical Journal, 53, pp. 263-270. http://dx.doi.org/10.3325/cmj.2012.53.263, PMid:22661140; PMCid:PMC3368291

Murrells, T., Robinson, S. & Griffiths., P., 2009. Nurses' job satisfaction in their early career: is it the same for all branches of nursing? Journal of Nursing Management, 17 (1), pp. 120 – 134. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2834.2008.00854.x, PMid:19166530

Park, J.S. & Hyun, K.T., 2009. Do types of organizational culture matter in nurse job satisfaction and turnover intention? Leadership in Health Services, 22 (1), pp. 20-38. http://dx.doi.org/10.1108/17511870910928001

Pavlakis, A., Kaitelidou, D., Theodorou, M., Galanis, P., Sourtzi, P. & Siskou, O., 2011. Conflict management in public hospitals: the Cyprus case. International Nursing Review, 58 (2), pp. 242-248. http://dx.doi.org/10.1111/j.1466-7657.2011.00880.x, PMid:21554299

Reyes-Alcázar, V., Sotillos-González, B., Torres-Olivera, A., 2009. Organisational value of healthcare quality awards in Andalusia. Leadership and Organization Development Journal, 30 (5), pp. 475-487. http://dx.doi.org/10.1108/01437730910968723

Sammer, C.E., Lykens, K., Singh, K.P., Mains, D.A. & Lackan, N.A., 2010. What is patient safety culture? A review of the literature. Journal of Nursing Scholarship, 42 (2), pp. 156-165. http://dx.doi.org/10.1111/j.1547-5069.2009.01330.x, PMid:20618600

Schein, E.H., 1999. The Corporate Culture Survival Guide: sense and nonsense about culture change. San Francisco (CA): Jossey- Bass Publishers, p. 21.

Scott, S.D. & Pollock, C., 2008. The role of nursing unit culture in shaping research utilization behaviors. Research in Nursing & Health, 31, pp. 298-309. http://dx.doi.org/10.1002/nur.20264, PMid:18231975

Skela Savič, B., 2006. Organizacijska kultura in uvajanje sprememb v slovenskih bolnišnicah: subkulture in mesto zdravstvene nege? Obzornik zdravstvene nege, 40 (4), pp. 187-196.

Skela Savič, B., 2007. Dejavniki uspešnega izvajanja sprememb v slovenskem zdravstvu: doktorska disertacija. Kranj: Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede Kranj, pp. 38-40.

Taunton, R.L., Bott, M.J., Koehn, M.L., Miller, P., Rindner, E., Pace, K., et al., 2004. The NDNQI-adapted index of work satisfaction. Journal of Nursing Measurement, 12(2), pp. 101-122. http://dx.doi.org/10.1891/jnum.2004.12.2.101, PMid:16092709

Tourangeau, A., Cranley, L., Spence Laschinger, H.K. & Pachis, J., 2010. Relationships among leadership practices, work environments, staff communication and outcomes in long-term care. Journal of Nursing Management, 18 (8), pp. 1060-1072. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2834.2010.01125.x, PMid:21073577

Tsai, Y., 2011. Relationship between organizational culture, leadership behaviour and job satisfaction. Health Services Research, 11 (4), pp. 1-9.

Wade, G.H., Osgood, B., Avino, K., Bucher, G., Bucher, L., Foraker, T., et al., 2008. Influence of organizational characteristics and caring attributes of managers on nurses's job enjoyment. Journal of Advanced Nursing, 64 (4), pp. 344-353. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2648.2008.04775.x, PMid:18990113

Wang, X., Chontawan, R. & Nantsupawat, R., 2012. Transformational leadership: effect on the job satisfaction of Registered Nurses in a hospital in China. Journal of Advanced Nursing, 68 (2), pp. 444-451. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2648.2011.05762.x, PMid:21771039

Williams, M.L., McDaniel M.A. &. Ford, L.R., 2007. Understanding multiple dimensions of compensation satisfaction. Journal of Business and Psychology, 21 (3), pp. 429-459. http://dx.doi.org/10.1007/s10869-006-9036-3

Zangaro, G.A., & Soeken, K.L., 2005. Meta-analysis of the reliability and validity of part b of the index of work satisfaction across studies. Joumal of Nursing Measurement, 13(1), pp. 7-22. http://dx.doi.org/10.1891/jnum.2005.13.1.7, PMid:16315567

Zazzali, J.L., Alexander, J.A., Shortell, S.M. &. Burns, L.R., 2007. Organizational culture and physician satisfaction with dimensions of group practice. Health Services Research, 42 (3), pp. 1150-1176. http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-6773.2006.00648.x, PMid:17489908; PMCid:PMC1955261

Objavljeno

2014-06-23

Kako citirati

Skinder Savić, K., & Skela-Savič, B. (2014). Organizacijska kultura v splošnih bolnišnicah in njena povezanost z zadovoljstvom zaposlenih. Obzornik Zdravstvene Nege, 48(2). https://doi.org/10.14528/snr.2014.48.2.20

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 > >> 

##plugins.generic.recommendBySimilarity.heading##

##plugins.generic.recommendBySimilarity.advancedSearchIntro##