Medosebni odnos med mentorjem in mentorirancem v klinični praksi zdravstvene nege

kvalitativna raziskava

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2023.57.1.3160

Ključne besede:

mentoriranje, študenti, klinično usposabljanje, zdravstveni sistem, fakulteta

Povzetek

Uvod: Medosebni odnos med mentorjem in mentorirancem je ključnega pomena za uspešno izpeljan proces mentoriranja in izobraževanje novega kadra na  področju zdravstvene nege. Namen raziskave je bil preučiti in raziskati medosebne odnose med mentorji in  mentoriranci zdravstvene nege ter ugotoviti, kateri dejavniki krojijo njihove odnose.
Metode: Uporabljena je bila kvalitativna metodologija  raziskovanja in deskriptivno-interpretativni dizajn. Podatki na namenskem vzorcu štirih mentorjev so bili pridobljeni z individualnimi delno strukturiranimi intervjuji in na vzorcu osmih mentorirancev s pomočjo dveh fokusnih skupin. Podatki so bili zbrani v decembru 2021 in analizirani z metodo analize vsebine.
Rezultati: Ugotovljeno je bilo, da mentorji in mentoriranci njihov medosebni odnos dojemajo podobno. Identificirali smo skupno glavno temo »medosebni odnos mentor – mentoriranec« ter glavni podtemi »značilnosti  medosebnega odnosa mentor – mentoriranec« in »dejavniki medosebnega odnosa mentor – mentoriranec«. Tako mentorji kot mentoriranci imajo skladna pričakovanja glede njihove vloge. Kot glavne dejavnike medosebnega odnosa so oboji izpostavili osebnostne lastnosti mentorja in mentoriranca, postavljanje mej v medosebnem odnosu, čas, namenjen vzpostavljanju medosebnega odnosa, ter razlike v odnosu glede na področje kliničnega  usposabljanja.
Diskusija in zaključek: Ugotovljeni so bili ključne značilnosti in dejavniki medosebnega odnosa med mentorjem in mentorirancem v procesu mentoriranja. Izpostavili smo ključne elemente, ki se jih morajo v procesu kliničnega usposabljanja zavedati vsi udeleženci, saj le tako lahko premostijo različne potencialne ovire in izboljšajo  izkušnjo mentoriranja v kliničnem okolju. 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Literatura

Babuder, D. (2016). Lastnosti mentorja in mentoriranca z njunih medsebojnih vidikov: opisna raziskava mnenj dijakov, študentov in mentorjev. Obzornik zdravstvene nege, 50(4), 327–335. https://doi.org/10.14528/snr.2016.50.4.95

Bisholt, B., Ohlsson, U., Engström, A. K., Johansson, A. S., & Gustafsson, M. (2014). Nursing students' assessment of the learning environment in different clinical settings. Nurse Education in Practice, 14(3), 304–310. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2013.11.005 PMid:24355802

Brown, P., Jones, A., & Davies, J. (2020). Shall I tell my mentor: Exploring the mentor-student relationship and its impact on students' raising concerns on clinical placement. Journal of Clinical Nursing, 29(17/18), 3298–3310. https://doi.org/10.1111/jocn.15356 PMid:32478450

Collier, A. D. (2018). Characteristics of an effective nursing clinical instructor: The state of the science. Journal of Clinical Nursing, 27(1/2), 363–374. https://doi.org/10.1111/jocn.13931 PMid:28618100

Davey, Z., Henshall, C., & Jackson, D. (2020). The value of nurse mentoring relationships: Lessons learnt from a work– based resilience enhancement programme for nurses working in the forensic setting. International Journal of Mental Health Nursing, 29(5), 992–1001. https://doi.org/10.1111/inm.12739 PMid:32536021

Dobrowolska, B., McGonagle, I., Kane, R., Jackson, C. S., Kegl, B., Bergin, M. … Palese, A. (2016). Patterns of clinical mentorship in undergraduate nurse education: A comparative case analysis of eleven EU and non-EU countries. Nurse Education Today, 36, 44–52. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2015.07.010 PMid:26254673

Foster, H., Ooms, A., & Marks-Maran, D. (2015). Nursing students' expectations and experiences of mentorship. Nurse Education Today, 35(1), 18–24. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2014.04.019 PMid:24835000

Günay, U., & Kılınç, G. (2018). The transfer of theoretical knowledge to clinical practice by nursing students and the difficulties they experience: A qualitative study. Nurse Education Today, 65, 81–86. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2018.02.031 PMid:29547811

Hill, L. G., & Laguado, S. A. (2019). Guidance for male mentors to support the safety and success of female mentees. American Journal of Pharmaceutical Education, 83(10), Article 7533. https://doi.org/10.5688/ajpe7533 PMid:32001886; PMCid:PMC6983898

Huggins, D. (2016). Enhancing nursing students' education by coaching mentors. Nursing Management, 23(1), 30–32. https://doi.org/10.7748/nm.23.1.30.s28 PMid:27032286

Immonen, K., Oikarainen, A., Tomietto, M., Kääriäinen, M., Tuomikoski, A.-M., Kaučič, B. M. … Mikkonen, K. (2019). Assessment of nursing students' competence in clinical practice: A systematic review of reviews. International Journal of Nursing Studies, 100, Article 103414. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2019.103414 PMid:31655385

Jeppesen, K. H., Christiansen, S., & Frederiksen, K. (2017). Education of student nurses: A systematic literature review. Nurse Education Today, 55, 112–121. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2017.05.005 PMid:28575708

Jokelainen, M., Tossavainen, K., Jamookeeah, D., & Turunen, H. (2013). Seamless and committed collaboration as an essential factor in effective mentorship for nursing students: Conceptions of Finnish and British mentors. Nurse Education Today, 33(5), 437–443. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2012.04.017 PMid:22608827

Joubert, A., & de Villiers, J. (2015). The learning experiences of mentees and mentors in a nursing school's mentoring programme. Curationis, 38(1), Article a1145. https://doi.org/10.4102/curationis.v38i1.1145 PMid:26016816; PMCid:PMC6091808

Kaihlanen, A.-M., Lakanmaa, R.-L., & Salminen, L. (2013). The transition from nursing student to registered nurse: The mentor's possibilities to act as a supporter. Nurse Education in Practice, 13(5), 418–422. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2013.01.001 PMid:23415959

Kim, M., Kim, T., Tilley, D. S., Kapusta, A., Allen, D., & Cho, H. S. M. (2018). Nursing students' experience of sexual harassment during clinical practicum: A phenomenological approach. Korean Journal of Women Health Nursing, 24(4), 379–391. https://doi.org/10.4069/kjwhn.2018.24.4.379

Launer, J. (2013). Supervision, Mentoring and coaching. In T. Swanwick (Ed.), Understanding medical education: Evidence, theory and practice, second edition (pp. 111–122). The Association for the Study of Medical Education. https://doi.org/10.1002/9781118472361.ch8

Nelson, N., Lim, F., Navarra, A.-M., Rodriguez, K., Witkoski Stimpfel, A., & Slater, L. Z. (2018). Faculty and student perspectives on mentorship in a Nursing Honors Program. Nursing Education Perspectives, 39(1), 29–31. https://doi.org/10.1097/01.NEP.0000000000000197 PMid:29053526

Nickitas, D. M. C., Villegas-Pantoja, M. A., & Jones, S. (2016). What is the relationship between mentors' qualities and mentees successful progression in a Nursing PhD program? Retrieved March 3, 2022 from https://sigma.nursingrepository.org/handle/10755/621138

Nowell, L., Norris, J. M., Mrklas, K., & White, D. E. (2017). A literature review of mentorship programs in academic nursing. Journal of Professional Nursing, 33(5), 334–344. https://doi.org/10.1016/j.profnurs.2017.02.007 PMid:28931480

Pramila-Savukoski, S., Juntunen, J., Tuomikoski, A.-M., Kääriäinen, M., Tomietto, M., Kaučič, B. M. … Mikkonen, K. (2020). Mentors' self-assessed competence in mentoring nursing students in clinical practice: A systematic review of quantitative studies. Journal of Clinical Nursing, 29(5/6), 684–705. https://doi.org/10.1111/jocn.15127 PMid:31794105

Setati, C. M., & Nkosi, Z. Z. (2017). The perceptions of professional nurses on student mentorship in clinical areas: A study in Polokwane municipality hospitals, Limpopo province. Health SA Gesondheid, 22, 130–137. https://doi.org/10.1016/j.hsag.2017.01.008

Smythe, L. (2012). Discerning which qualitative approach fits best. New Zealand College of Midwives Journal, 46, 5–12. Retrieved December 20, 2021 from https://www.thefreelibrary.com/Discerning+which+qualitative+approach+fits+best.-a0345073080

Vogrinc, J., 2008. Kvalitativno raziskovanje na pedagoškem področju (p. 18). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.

World Medical Association. (2013). World Medical Association Declaration of Helsinki: Ethical principles for medical research involving human subjects. Journal of the American Medical Association, 310(20), 2191–2194. https://doi.org/10.1001/jama.2013.281053 PMid:24141714

World Health Organization. Regional Office for the Eastern Mediterranean. (2015). A guide to nursing and midwifery education standards. World Health Organization. Regional Office for the Eastern Mediterranean. Retrieved December 17, 2021 from https://apps.who.int/iris/handle/10665/195726

Yin, K. R. (2010). Qualitative research from start to finish (p. 177). New York: The Guilford press.

Objavljeno

2023-03-19

Kako citirati

Nastran, A., Praprotnik, D., Renko, J., Ličen, S., & Prosen, M. (2023). Medosebni odnos med mentorjem in mentorirancem v klinični praksi zdravstvene nege: kvalitativna raziskava. Obzornik Zdravstvene Nege, 57(1), 8–23. https://doi.org/10.14528/snr.2023.57.1.3160

Številka

Rubrike

Izvirni znanstveni članek

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

<< < 1 2 3 4