Formalno izobraževanje medicinskih sester v sloveniji

  • Andreja Kvas
Ključne besede: zdravstvena nega izobraževanje, medicinske sestre, Slovenija

Povzetek

V raziskavi Medicinske sestre v Sloveniji leta 2001, je avtorico zanimalo predvsem formalna izobraženost medicinskih sester, zlasti njihove želje po nadgraditvenem izobraževanju na področju zdravstvene nege. Anketni vpreašalnik s 104 vprašanji je bil razposlan 2450 medicinskim sestram iz vse Slovenije. Rezultati kažejo, da morajo biti na voljo tako formalne kot neformalne oblike izobraževanja, kar nenazadnje povečuje tudi kakovost zdravstvene nege.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2003-03-01
Kako citirati
Kvas, A. (2003) Formalno izobraževanje medicinskih sester v sloveniji, Obzornik zdravstvene nege, 37(1), str. 23-27. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2433 (Pridobljeno: 4april2020).
Rubrike
Retrospektiva (arhiv)

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)