Razvoj vrednot in načelo pravičnosti

  • Sandra Naka
  • Andreja Kvas
Ključne besede: družbene vrednote, družbena pravičnost

Povzetek

Pravičnost je eno od osnovnih etičnih načel v zdravstveni negi in pomeni, da ni diskriminacije pri razporejanju sredstev, pripomočkov in časa glede na spol, raso, veroizpoved, družbeni status, starost in prognozo. Avtorici v tem prispevku ugotavljata, kako izvajalci zdravstvene nege razumejo in upoštevajo etično načelo v praksi. Ugotovitve kažejo, da večina izvajalcev zdravstvene nege načelo pravičnosti razume kot odsotnost diskriminacije in kot upoštevanje potreb posameznika po zdravstveni negi.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2004-12-01
Kako citirati
Naka, S. in Kvas, A. (2004) Razvoj vrednot in načelo pravičnosti, Obzornik zdravstvene nege, 38(4), str. 305-312. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2518 (Pridobljeno: 5julij2020).
Rubrike
Retrospektiva (arhiv)

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>