Predstavitev raziskave »zdravstvena nega v luči etike«

  • Andreja Kvas

Povzetek

Namen prispevka je prikazati delovanje Raziskovalne skupine, ki deluje pod okriljem Društva medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Ljubljana. V letu 2003 smo si zadali nalogo, podrobneje raziskati razmišljanje in zaznavanje etičnega delovanja slovenskih medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov in babic v odnosu do pacientov, družin, različnih družbenih skupin in nenazadnje do svojih sodelavcev/k. V nadaljevanju prispevka je predstavljen namen raziskave, metodološka zasnova raziskave, vzorec, način vzorčenja, anketni vprašalnik in demografske značilnosti medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov in babic.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2005-03-01
Kako citirati
Kvas, A. (2005) Predstavitev raziskave »zdravstvena nega v luči etike«, Obzornik zdravstvene nege, 39(1), str. 33-38. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2531 (Pridobljeno: 4avgust2020).
Rubrike
Retrospektiva (arhiv)

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)