Kje se rojevajo babice?

Avtorji

  • Ana Polona Mivšek Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Oddelek za babištvo, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana, Slovenija https://orcid.org/0000-0001-7816-1451

DOI:

https://doi.org/10.14528/snr.2023.57.3.3253

Ključne besede:

270-letnica izobraževanja, babištvo, profesionalizem, znanje

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Metrike

Nalaganej metrik....

Literatura

Abbott, A. (1988). The system of the professions. London: University of Chicago Press. https://doi.org/10.7208/chicago/9780226189666.001.0001

Freidson, E. (2001). Professionalism: The third logic. Cambridge: Polity Press.

Kanjuo Mrčela, A. (2002). Sodobna rekonceptualizacija dela: delo med racionalnim in emocionalnim. Teorija in praksa, 39(1), 30–48.

Lay, M. M. (2000). The retoric of midwifery: Gender, knowledge and power. New Brunswick: Rutgers University Press.

Leap, N. (2000). Charting new waters in midwifery education. In Annual: Annual New South Wales conference Midwifery creating a sea change. Sydney: Midwives Association.

Mivšek, A. P. (2012). Profesionalizacija slovenskega babištva (doktorska disertacija). Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana.

Mivšek, A. P., Škodič Zakšek, T., Petročnik, P., & Jug Došler, A. (2017). Potrebe po magistrskem študiju babištva v Sloveniji. Andragoška spoznanja, 23(1), 73–85.

Pahor, M. (2006). Medicinske sestre in Univerza. Domžale: Izolit.

Pavlin, S. (2007). Vloga znanja pri profesionalizaciji poklicev. Ljubljana: Znanstvena knjižnica FDV.

Pehlke-Milde, J., Beier, J., zu Sayn-Wittgenstein, P. H. F., & Fleming, V. (2006). Vocational analysis of health care professions as a basis for innovative curricular planning: An analysis and prognosis of the development of the professional competencies of midwives – cornerstones of innovative curricula in tertiary education. Nurse Education Today, 26, 183–190. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2005.09.023 PMid:16278035

Skoberne, M. (2003). Spremembe na področju babištva - babiške nege ob vstopu v EU. In Funkcionalno izobraževanje: zbornik predavanj. Ljubljana: Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester babic, 14–17.

Objavljeno

2023-09-17

Kako citirati

Mivšek, A. P. (2023). Kje se rojevajo babice?. Obzornik Zdravstvene Nege, 57(3), 160–163. https://doi.org/10.14528/snr.2023.57.3.3253

Številka

Rubrike

Uvodnik

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)